3 Aylık Evliyim Anlaşmalı Boşanabilir Miyim?

3 Aylık Evliyim Anlaşmalı Boşanabilir Miyim

3 aylık evliyim anlaşmalı boşanabilir miyim? Kısa süren evliliklerde taraflar anlaşmalı olarak boşanmak istemektedir. Ancak kanunen anlaşmalı boşanabilmek için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu Madde 166/3’te düzenlenmiş ve taraflara kolaylık sağlanan bir boşanma usulüdür.

Anlaşmalı Boşanma Hangi Durumlarda Mümkündür?

Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Anlaşmalı boşanabilmek için evliliğin en az 1 yıl sürmesi şarttır. 1 yıllık süre evlilik tarihinden itibaren başlar. Dava açılış tarihine kadar tarafların 1 yıl evli olmaları şarttır.  Dava açıldığında 1 yıl süre dolmamış ise boşanma davası anlaşmalı değil çekişmeli olarak görülecektir.

1 yıl şartı kanunda öngörüldüğünden 1 yıldan az süren evliliklerde açılan boşanma davaları çekişmeli olarak görülmektedir. Taraflar anlaşsa dahi boşanma davası anlaşmalı boşanma olarak görülmeyecektir.

SONUÇ

Evlilik birliği 3 ay sürmüşse ve taraflar boşanmaya karar vermişse usulen anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Bu takdirde taraflar boşanma davasını çekişmeli olarak açmak zorundadır. Ancak kısa süren evliliklerde mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi anlaşması zor konular çok mümkün olmayacağından tarafların boşanmanın mali sonuçlarında anlaşması, boşanma davasında birbirlerinden herhangi bir maddi ve manevi taleplerinin olmaması, velayet çekişmesinin olmaması çekişmeli boşanma davasını oldukça kısaltmaktadır. Uzun süren evliliklere nispeten kısa süren evliliklerde boşanma daha hızlı gerçekleşmektedir.

3 aylık evli olan eşler usulen anlaşmalı olarak boşanamasa da eğer boşanmanın mali sonuçlarında ve diğer konularda anlaşmış olmaları halinde usulen çekişmeli olarak boşanma davası açılsa da ilk celse yahut 2.celsede tarafla boşanabilmektedir.

YARGITAY KARARLARI

3 aylık evliyim anlaşmalı boşanabilir miyim?
3 aylık evliyim anlaşmalı boşanabilir miyim?

Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 27.04.2014 tarihinde evlendikleri, davanın açıldığı 28.01.2015 tarihinde henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın koşulları gerçekleşmemiştir.

Davanın Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca çekişmeli boşanma davası olarak sürdürülmesi usulüne uygun olarak gösterilen deliller toplanarak sonucu uyarınca karar verilesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay Kararı – 2. HD., E. 2015/24826 K. 2016/3062 T. 22.2.2016

“Türk Medenî Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir. Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 11/01/2012 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak Türk Medeni Kanununun 166. maddesinin bir ve ikinci fıkrasındaki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Türk Medeni Kanununun 166 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden davanın kabulüyle boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” Yargıtay Kararı – 2. HD., E. 2013/24061 K. 2014/275 T. 13.1.2014

“Anlaşmalı boşanmaya ilişkin Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile “evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmü getirilmiştir. Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 29.09.2009 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı 15.9.2010 tarihinde henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanununun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken Medeni Kanunun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı ise de, bu yön temyiz edilmediğinden bozma konusu yapılmamış, yanlışlığa işaret edilmekle yetinilmiştir.”Yargıtay Kararı – 2. HD., E. 2011/6693 K. 2012/4459 T. 1.3.2012

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir