6 Aylık Evliyim Hamileyim Nasıl Boşanırım?

6 Aylık Evliyim Hamileyim Nasıl Boşanırım?

Taraflar evlilik birliği kısa sürse dahi boşanmak isteyebilirler. Boşanma davası açmanın açmak herhangi bir süreye bağlı kılınmamıştır dolayısıyla evlenme tarihinin ertesi gün boşanma davası açılabileceği gibi 6 ay sonra da 1 sene sonra da taraflar boşanma davası açabilir.

Boşanma davası açma hakkı ve boşanma davasının sonuçları Türk Medeni Kanunu Md. 161 ve devamında düzenlenmiştir. Taraflar kanunda öngörülen sebeplere dayanarak boşanma davası açabilecektir.

Peki hamile iken boşanma davası açılabilir mi, 6 aylık evlenme halinde hangi sebeplere dayanılarak boşanma davası açılabilir, hamile iken anne karnındaki çocuğun velayeti ne olur bu yazımızda bu soruların cevapları yer almaktadır.

6 Aylık Evlilik Halinde Boşanma Nasıl Olur?

Taraflar evlilik birliğini sonlandırmak istiyorsa kanunda öngörülen sebeplere dayanarak dilerse çekişmeli dilerse anlaşmalı boşanma davası açabilir. Anlaşmalı boşanmanın bir şartı evlilik birliğinin 1 yıl sürmesidir. Eğer taraflar 1 yıl ve daha fazla evli kalmış ise bu takdirde anlaşmalı boşanma davası açabilecektir. 1 yıldan daha az süren evlilik birliği sonlandırılmak isteniyorsa bu takdirde çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir aksi takdirde boşanma davası reddedilecektir.

Taraflar 6 ay evli kalmış ve boşanmak istiyorsa bu takdirde çekişmeli boşanma davası açmaları gerekmektedir çünkü anlaşmalı boşanma davası için öngörülen 1 yıl evli kalma şartını sağlayamamışlardır.

Evlilik birliği 6 ay sürmüşse ve taraflar boşanmaya karar vermişse usulen anlaşmalı boşanma mümkün değildir. Bu takdirde taraflar boşanma davasını çekişmeli olarak açmak zorundadır. Ancak kısa süren evliliklerde mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi anlaşması zor konular çok mümkün olmayacağından tarafların boşanmanın mali sonuçlarında anlaşması, boşanma davasında birbirlerinden herhangi bir maddi ve manevi taleplerinin olmaması, velayet çekişmesinin olmaması çekişmeli boşanma davasını oldukça kısaltmaktadır. Uzun süren evliliklere nispeten kısa süren evliliklerde boşanma daha hızlı gerçekleşmektedir.

6 aylık evli olan eşler usulen anlaşmalı olarak boşanamasa da eğer boşanmanın mali sonuçlarında ve diğer konularda anlaşmış olmaları halinde usulen çekişmeli olarak boşanma davası açılsa da ilk celse yahut 2.celsede tarafla boşanabilmektedir.

6 aylık evli olan taraflar kanunda öngörülen sebeplere dayanarak çekişmeli boşanma davası açabilecektir. Kanunda sayılan boşanma sebepleri:

  • Zina
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin sarsılması
6 Aylık Evliyim Hamileyim Nasıl Boşanırım?
6 Aylık Evliyim Hamileyim Nasıl Boşanırım?

Hamile İken Boşanma Davası Açılabilir Mi?

Kanunda sayılan sebeplerde hamile olmak boşanma davası açamamanın bir engeli olarak sayılmamıştır. Bu nedenle eğer kanunda sayılan boşanma sebepleri gerçekleşmişse hamile eş boşanma davası açabilecektir. Boşanma sebepleri gerçekleşmiş ise burada eşin hamile olması yahut olmaması bir önem arz etmeyecektir.

Henüz Doğmayan Çocuğun Velayeti Ne Olur?

Öncelikle henüz doğmayan çocuk üzerinde velayet söz konusu olabilmesi için çocuğun tam ve sağ doğum ile kişilik kazanması gerekir.

Çocuk, eğer boşanma kararının kesinleşmesinden önce yani boşanma davası sırasında doğarsa kanunen çocuk evlilik birliği içerisinde doğmuş kabul edilecektir dolayısıyla anne ve baba velayeti birlikte kullanacaktır. Boşanma davasında ise yeni doğan çocuğun anneye ihtiyacı olması nedeniyle çocuğun velayeti genellikle anneye verilmektedir.

Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 300 gün iddet süresi olarak belirlenmiştir. Çocuk 300 günlük iddet süresi içerisinde doğmuşsa çocuk sanki evlilik içerisinde doğmuş gibi kabul edilecektir dolayısıyla velayet anne ve babanın olacaktır.

6 Aylık Evliyim Anlaşmalı Boşanabilir Miyim?

Anlaşmalı boşanma için evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir. Anlaşmalı boşanabilmek için evliliğin en az 1 yıl sürmesi şarttır. 1 yıllık süre evlilik tarihinden itibaren başlar. Dava açılış tarihine kadar tarafların 1 yıl evli olmaları şarttır.  Dava açıldığında 1 yıl süre dolmamış ise boşanma davası anlaşmalı değil çekişmeli olarak görülecektir. Dolayısıyla 6 aylık evli olan taraflar anlaşmalı olarak boşanma davası açamamaktadır.

6 Aylık Evliyim Hamileyim Nasıl Boşanırım?
6 Aylık Evliyim Hamileyim Nasıl Boşanırım?

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı adliyelerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olacaktır.

Boşanma davasında yetkili mahkeme ise TMK Md. 168 gereği eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Selda TOPRAK boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir