Acele kamulaştırma kararını aldım ne yapmalıyım?

Olağanüstü ve aciliyeti olan hallerde idareye acele kamulaştırma yetkisi verilmiştir. Değer tespiti, yasada belirtilen nitelikteki üç kişiden oluşan bilirkişi heyetince oluşur. Değer belirlenmesi … Acele kamulaştırma kararını aldım ne yapmalıyım? okumayı sürdür