Akıl hastalığı nedeniyle boşanma

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma Akıl hastalığı nedeni ile boşanma ancak diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale geldiğinin ispatı ile sağlanabilir. Medeni Kanun’da … Akıl hastalığı nedeniyle boşanma okumayı sürdür