Aldatan Eş Mal Alabilir Mi

Aldatan eş mal alabilir mi, aldatan eşin evlilikteki mallardan mahsun bırakılması mümkündür. Aldatan eş de diğer eş gibi evlilik birliği içinde alınmış mallardan hakkına düşeni alacaktır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu konudaki takdir mahkemenindir. Aldatan eşin aldattığının ispat edilmiş olması halinde aldatan eş ağır kusurlu sayılacak ve mahkeme hakiminin takdiri neticesinde edinilmiş mallardan daha az oranda almasına hükmedilebilecektir. Ayrıca maddi ve manevi tazminat talepleri de varsa belki de aldatan eşin hiç mal alamaması durumu dahi söz konusu olabilecektir.

Aldatandan tazminat alınır mı?

Aldatan eşten tazminat alınması mümkündür. Ancak boşanma davalarında ispatı en zor konuların başında zina yani aldatma gelmektedir. Dolayısıyla ispat edilmesi halinde zina nedeniyle tazminat alınacaktır. Yine dikkat edilmesi gereken bir diğer husus zinanın affedilme durumunun söz konusu olmamasıdır. Zina eyleminin öğrenilmesinden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıl geçmesi halinde boşanma davalarında zina neden olarak kabul edilmemektedir. Ayrıca her ne kadar 6 ay geçmemiş olmasına rağmen eşler birlikte yaşamaya devam etmiş ve aldatılan eşin affına ilişkin eylemler varsa yine zina davası kabul edilmeyecektir.

Aldatan eş mal alabilir mi
Aldatan eş mal alabilir mi

Aldatan eşin evlilik malını alamaması mümkün mü?

Evlilik birliği içinde edinilmiş mallardan zina eden eş için bir hak alamaması durumu nadiren de olsa olabilmektedir. Şöyle ki mahkeme hakimi takdirinde mal rejimi yarı yarıya olacak şekilde tasfiye edilmeyebilir. Başka bir deyişle aldatılan eş evlilik mallarından aldatan eşe göre daha yüksek bir oran alabilecektir. Ayrıca maddi ve manevi tazminata da hükmedilmesi halinde aldatan eşin evlilik mallarından payına bir şey kalmadan boşanması mümkün olabilmektedir.

Zina suç mu?

Türk Ceza Kanunu’na göre zina suç olarak kabul edilmemektedir. Ancak evlilik açısından bakıldığında zina yapan eş kusurlu olacak, evlilik mallarından daha az oranda hak sahibi olabilecek ve belki de tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla zinanın bir cezası olmasa dahi boşanma davalarında zina yapan eş daha fazla kusurlu sayılacak ve maddi olarak cezalandırılacaktır. Ancak zinanın hapis cezası gibi müeyyidesi yoktur.

Zina cezası nedir?

Zinanın hapis ya da para cezası gibi bir cezası olmamasına karşın, boşanma davalarında zinanın ispatı halinde boşanmanın maddi sonuçları açısından aldatan eşin aleyhine sonuçlar çıkabilecektir.

Zina yapan kadına ceza nedir?

Zina yapanın kadın ya da erkek olmasının bir farkı olmamakla birlikte iki cins için de zinanın bir cezası bulunmamaktadır. Ancak evliliğin zina nedeniyle sona ermesi halinde maddi olarak aleyhe durumlar söz konusu olacaktır.

Zina yapan adama ceza nedir?

Zina yapan erkeğe de kadına da bir ceza öngörülmemektedir. Ancak boşanma davası açılıp, zina ispat edilip, evlilik zina nedeniyle sona erdiyse bu durumda evliliğin maddi sonuçları zina yapan eşin aleyhine olacak, evlilik mallarından daha az oranda hakkına pay düşebilecek, tazminat ödemekle yükümlü hale gelebilecektir.

İstanbul boşanma avukatı

Avukat Cem AKYAZI

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL

Bilgi ve iletişim için arayın:

0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir