Anlaşmalı Boşanma dilekçesi

arena hukuk boşanma davası

Küçükçekmece anlaşmalı boşanma dilekçesi aşağıdadır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesini indirmek için sayfanın aşağısına inebilirsiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE,

İSTANBUL

DAVACI       :  İsim, soyisim, TC no,

ADRES          :  ….

VEKİLİ         : …

ADRES          : …

DAVALI       :  İsim, soyisim, TC no,       

ADRES          : …

KONU            : TMK m. 166 uyarınca ANLAŞMALI BOŞANMA davasıdır.

AÇIKLAMALAR

1-Taraflar, — tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten — ortak çocukları bulunmaktadır.

Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü kapsamında ortak çocuğun velayetinin eşlerden —- bırakılması yönünde taraflar anlaşmışlardır.

2-Taraflar arasındaki evlilik birliği, davacı müvekkilden ortak hayatı sürdürmeleri kendisinden beklenemeyeceği derecede temelinden sarsılmış olup, tarafların evlilik birliğinin devamında ortak bir yararları kalmamıştır.

3-Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi uyarınca; Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Anılan kanuni düzenleme çerçevesinde eşler, dava dilekçesi ekinde sunduğumuz protokol çerçevesinde boşanmanın tüm mali sonuçları ve çocukları durumu konusunda tam uzlaşıya varmışlardır. Tarafların birbirlerinde karşılıklı olarak yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi bulunmamaktadır.

4- Açıklanan nedenlerle ekte sunulan protokol çerçevesinde tarafların Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesi uyarınca boşanmalarına, anlaşmalı boşanma protokolünün onaylanmasına karar verilmesini  talep etmekyetiz. Bu nedenler huzurdaki işbu boşanma davasının açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER        :

  • TC Anayayası, TMK,  6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER                          :

  1. Nüfus Kayıtları
  2. Anlaşmalı Boşanma Protokolü
  3. Tanık
  4. Bilirkişi
  5. Keşif
  6. Yemin
  7. Vesair yasal delail.

NETİCE VE TALEP           :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-) Davamızın KABULÜ ile,

Tarafların Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Taraflarca akdolunan anlaşmalı boşanma protokolünün bütün yönleriyle tasdik edilmesine,

2-) Tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak talepleri bulunmadığı hususu gözetilerek  Yargılama giderleri, harçlar, vekalet ücreti hususunda hüküm kurulmasına yer olmadığına,

Karar verilmesini arz ve talep ederiz. 20/07/2022

Saygılarımızla…

Anlaşmalı boşanma dilekçesini indirmek için tıklayınız.

Küçükçekmece anlaşmalı boşanma davası hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Diğer yazılarımız:

anlaşmalı boşanma dilekçesi
anlaşmalı boşanma dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesini müvekkillerimize özel olarak düzenlemekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir