Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer?

boşanma avukatı tavsiyeleri

Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer? Anlaşmalı boşanma süreci, boşanma kararı alan çiftlerin en çok merak ettiği süreçlerin başında gelmektedir. Bu anlamda sürecin nasıl başlatılacağı, kaç gün süreceği, ne kadar zaman alacağı merak konusu olmaktadır.

Hukukumuzda boşanma davaları teme olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davası süreci iki farklı yolla yürütülebilmektedir ve her biri kendine has özellikler barındırmaktadır. Bu sebeple dava açmadan önce süreçlerle ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olmak, kişilerin ne yapacaklarını bilmeleri büyük önem arz etmektedir.

Anlaşmalı boşanma esas itibariyle, çiftlerin dava açmadan önce kendi aralarına yapacakları bir protokol ile eşlerden birisinin ya da her ikisinin birlikte aile mahkemesine dilekçe vermeleri ve anlaşma sağlanan hususların yer aldığı protokol metninin hakim tarafından onaylanmasıyla nihayete eren bir süreçtir. Ayrıca boşanma kararının verildiği celsede eşlerin birlikte hazır bulunmaları ve hakim huzurunda boşanmak istediklerini, protokolde düzenlenen hususları kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekir.

Davanın açılmasıyla birlikte mahkemece duruşma günü tayin edilerek taraflar duruşmaya davet edilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi duruşmada boşanma iradeleri ve tarafların boşanmanın mali ve hukuki sonuçlarıyla ilgili kararlaştırmış olduğu protokol maddeleri tek tek irdelenerek anlaşmanın şartları duruşma tutanağına geçirilir. Hakim taraflara son kez boşanmak isteyip istemediklerini sorar ve tarafların boşanma konusunda kesin kararlı olduklarını noktasında kanaate varırsa eşlerin boşanmalarına karar verir ve anlaşmalı boşanma protokolünü onaylar. Akabinde mahkeme tarafından duruşma tutanağına geçirilen hususlar ve nihai karara ilişkin gerekçeli karar hazırlanır. Gerekçeli kararın yazılma süresi, kararın verildiği tarihten itibaren en geç 1 aydır. Bu süre içerisinde gerekçeli kararın yazılması gerekir.

Akabinde gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi gerekir. Kararın tebliği, tarafların talebine bağlıdır. Taraflardan herhangi birisi mahkeme kalemine müracaat ederek gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesini talep edebilir. Talep edilmediği takdirde mahkemece kendiliğinden tebliğe çıkartılmaz.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren davanın taraflarının 2 hafta içerisinde kararı istinaf etme hakları bulunmaktadır. 2 haftalık süre içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmaz yahut başvurulmasına rağmen üst mahkemece kararın onaylanmasına karar verilmesi halinde boşanma kararı kesinleşmiş olur ve mahkemece kesinleşme şerhi düzenlenerek karara şerh düşülür.

Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte taraflar hukuken boşanmış olurlar ve nüfus kayıtların karar doğrultusunda düzeltilmesi için boşanma kararını veren mahkemece nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunulur.  

Bahsedilen bu süreç, davanın açıldığı tarihten itibaren ortalama 1-2 ay sürebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer?
Anlaşmalı boşanma kaç gün sürer?

İstanbul boşanma avukatı

Küçükçekmece boşanma avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:

0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir