Anlaşmalı Boşanmada Evi Devretme

Anlaşmalı boşanmada evi devretme (taşınmazı) konusu da anlaşma protokolünde yer alabilir. Bilindiği üzere arsa, tarla, ev gibi varlıklar kanunlarda “taşınmaz” olarak nitelendirilir.

Anlaşmalı boşanmanın sonucu bağlayıcıdır

Anlaşmalı boşanma kapsamında taşınmaz devri düzenlemesi taraflar için bağlayıcı sonuç doğurur. Anlaşma protokolünde yer verilmiş olan taşınmazın devri mahkeme kararına da aynı şekilde geçirilir. Böylelikle artık taraflar için sonuç doğurucu bir hak olarak varlığa kavuşur.

Taşınmazın üçüncü kişilere devri

Ancak anlaşmalı boşanma protokolüne rağmen taşınmazın üçüncü bir kişiye devri gerçekleşmişse ve bu devir geçerli bir işleme dayanıyorsa, başka bir deyişle bir muvazaa söz konusu değilse, üçüncü kişi adına tescil edilmiş taşınmazın tapusunun iptali gerçekleşmez.

Bu gibi bir duruma olanak sağlamamak adına tapu kaydına şerh işlenebilir.

Anlaşma kapsamında devrin gerçekleşeceği mahkeme kararına da geçmesine rağmen taşınmazın üçüncü bir kişiye devri gerçekleştiyse, edim borçlusu eşten taşınmazın ya da taşınmaz hissesinin bedeli için dava açılması mümkündür.

Anlaşmalı boşanmada evi devretme
Anlaşmalı boşanmada evi devretme

Edimin ifası için izin istenebilir

Anlaşmalı boşanma kapsamında taşınmazın diğer eşe devredileceği kararlaştırılmışsa edimin alacaklısı olan eş, masrafları borçlu eşe ait olmak üzere, edimin ifası yani taşınmazın kendi adına devredilmesi için kendisine yetki verilmesini mahkeme açarak isteyebilir.

Taşınmazın devri zamanaşımı 10 yıldır

Anlaşmalı boşanma kapsamında yer alan taşınmazın devri için zamanaşımı süresi Borçlar Kanunu 125. maddesindeki 10 yıllık zamanaşımı süresi olarak uygulanmaktadır. Başka bir deyişle anlaşmalı boşanmanın üzerinden 10 yıl geçmesiyle birlikte artık iptal istemiyle taşınmazın tapusu için dava açılamayacaktır.

Detaylı bilgi için arayınız.

0212 706 90 30

Aşağıda yer alan yazılarımızı okumanızı öneririz.

Boşanma Avukatı

Avukat Dilan Nur KANDIRAN boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

One Comment

  1. Gamze Uğurlu dedi ki:

    Merhabalar, boşanan kadın ne zaman tekrar evlenebilir?
    Anlaşmalı boşanmada evi devretme (taşınmazı) konusu da anlaşma protokolünde neler olmalı yardımcı olur musunuz lütfennn

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir