Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı boşanmada nafaka, taraflar anlaşmalı olarak boşanmak istiyorsa boşanmanın mali sonuçları konusunda uzlaşmaya varmaları gerekir. Boşanmanın mali sonuçlarından biri de nafaka konusudur. Taraflar anlaşmalı boşanmak istiyorsa nafaka konusunda anlaşmış olmalıdır.

Taraflar anlaşmalı boşanma davasında nafaka talep edebilir veya hiçbir talepte bulunmayabilirler. Ancak anlaşmalı boşanabilmek için nafakanın talep edilmeyeceği veya nafaka talep edileceği konusunda her iki taraf aynı fikirde olmalıdır.

Taraflar anlaşmalı boşanma için hazırladıkları protokolde nafaka ödeneceğine karar verebilir. Bu takdirde ödenecek olan nafaka miktarı konusunda da taraflar anlaşmış olmalıdır.

Eğer taraflar nafaka ödenmemesi hususunda bir anlaşma yapmışlarsa bunu protokole açıkça yazmalıdır. Eğer anlaşma protokolüne nafaka ödenmeyeceği yazıldıysa buna rağmen taraflar dava sırasında nafaka talep ederse bu takdirde boşanma davası anlaşmalı değil çekişmeli hale gelecektir.

Tahmini okuma süresi 7 dakika

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa ödenen bir nafaka türüdür. Yoksulluk nafaka taraflara ödenen bir nafakadır. Kanun yoksulluk nafakasının istenebilmesi için öncelikle nafaka isteyen eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesini aramıştır. Yoksulluk nafakası için nafaka talep eden eşin kusuru, talep edilen eşten daha ağır olmamalıdır. Nafaka talep eden eş, nafaka talep ettiği eşe oranla daha kusursuz olmalı yahut daha az kusurlu olmalıdır.

Eğer taraflar yoksulluk nafakası talep edecekse bunu açıkça anlaşma protokolüne yazmalıdır. Yoksulluk nafakası talep ediliyorsa ödenecek nafakanın miktarı açıkça protokole yazılmalıdır.

Taraflar yoksulluk nafakası talep etmiyorsa anlaşma protokolünde açıkça “Eşlerin her ikisinin de karşılıklı olarak nafaka talebi bulunmamaktadır.” yazılmalıdır. Anlaşma protokolünde taraflar yoksulluk nafakası talep edilmeyeceğini yazmışlarsa bu takdirde artık taraflar yoksulluk nafakası talep edemeyecektir. Anlaşma protokolünde yoksulluk nafakası talep edilmediği belirtilmişse daha sonrasında açılacak bir dava ile yoksulluk nafakası talep edilemez. Anlaşma protokolünde yoksulluk nafakasının talep edilmediğine ilişkin beyan feragat anlamına gelmektedir bu nedenle nafaka talep etmeyen taraf yoksulluk nafakası hakkından feragat etmiş olacaktır. Boşanma davasında yoksulluk nafakası talep etmediği için boşanma sonrasında da açılacak bir dava ile yoksulluk nafakası talep edilemeyecektir. Bu nedenle nafaka konusunda iyi düşünülmelidir çünkü geleceğe yönelik karar verilmektedir. Eğer nafaka talep edilecekse bu husus ve nafaka miktarı anlaşma protokolüne açıkça yazılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Sonrasında Yoksulluk Nafakası İçin Dava Açılabilir mi?

Eğer boşanma protokolünde yoksulluk nafakası istenilmediği yazılmışsa artık boşanma davası sonrasında taraflar yoksulluk nafakası talebiyle dava açamaz. Çünkü anlaşma protokolünde bu haktan vazgeçilmesi yoksulluk nafakasından feragat anlamına gelmektedir dolayısıyla boşanma davası sonra erdikten sonra yoksulluk nafakası için dava açılamaz.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Hangi Tarihte Başlar?

Taraflar anlaşma protokolünde ödenecek olan nafakanın zamanını da belirleyebilir. Nafakanın ödenme tarihleri taraflarca kararlaştırılabilir. Eğer taraflar anlaşma protokolünde bir zaman belirlememişlerse bu takdirde nafaka davanın açılma tarihinden başlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada İştirak Nafakası

İştirak nafakası ise velayetin bırakıldığı eşe diğer eş tarafından çocukların bakım ve eğitim giderleri için ödenen nafaka türüdür.

İştirak nafakası konusunda da taraflar anlaşmış olabilirler. Anlaşma protokolünde iştirak nafakasının miktarı belirlenmiş olabilir. İştirak nafakası yoksulluk nafakasından ayrı olarak özel bir durum içerir. Şöyle ki taraflar çocuk için iştirak nafakası talep etmemiş olsa da sonradan çocuk için iştirak nafakası talep edebilir. Çünkü burada önemli olan müşterek çocuk/çocuklardır. İştirak nafakası taraflara değil çocuklara ödenen nafaka türüdür bu nedenle burada önemli olan çocuğu üstün yararıdır. Velayet anneye bırakılmış müşterek çocuklar için ise her zaman iştirak nafakası talep edilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrasında İştirak Nafakası İçin Dava Açılabilir mi?

İştirak nafakası hususu anlaşma protokolünde yer almasa dahi yahut iştirak nafakası istenmemiş olsa dahi çocuklar için iştirak nafakası talep edilebilir ve dava açılabilir. Anlaşma protokolünde istenmemiş olması daha sonra istenmesine engel değildir çünkü burada aslolan çocuğun menfaatidir.

Anlaşmalı Boşanmada İştirak Nafakası
Anlaşmalı Boşanmada İştirak Nafakası

Yoksuluk Nafakası Yargıtay Kararları

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası Hakkında

 “Taraflar boşanma davasında mali konularda anlaşmışlar ve bu anlaşmayı hakim huzurunda da kabul etmişlerdir. Bu nedenle davacı kendisi için nafaka ve tazminat talebinden vazgeçmiş ve bu karar kesinleşmiştir. TMK. nun 175. maddesine göre; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eş yoksulluk nafakası talep edebilir ise de, davacı yönünden kesinleşen bu hüküm yoksulluğa düşmediği yönünde kesin hüküm oluşturmuştur. O halde, davacının artık yoksulluk nafakası talebinde bulunamayacağı düşüncesinden talebin bu yönden de kısmen kabulü cihetine gidilmesi doğru görülmemiştir’’ (Y. 3. H.D, 26.2.2004; 889/1319)

 “Davalının terk nedeniyle açtığı boşanma davasının duruşmasına gelerek evlilik birliğini yürütmek istemediğini söyleyerek nafaka istemeksizin boşanmayı kabul eden davacı, ayrılmada daha az kusurlu olduğunu ispat etmediği gibi, TMK.nun 134/3. maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın unsurlarından biri de tarafların ‘’boşanmanın mali sonuçlarında da’’ anlaşmış olmalarıdır. Mali sonuçlar yoksulluk nafakasını da kapsamaktadır. Anlaşmalı boşanma esnasında yoksuluk nafakası talep edilmemişse ve karar yoksulluk nafakasını içermiyorsa, taraflar açısından kesin hüküm oluştuğundan sonradan yoksulluk nafakası istenemez.” (Y. 3. H.D, 20.9.2004; 8440/9335)

Anlaşmalı Boşanmada İştirak Nafakası Hakkında

‘’Davacı boşanma davasında çocuk için iştirak nafakası talep etmemiş olsa bile, bu durum sonradan nafaka talebinde bulunulmasına mani olmaz.’’ (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/4621 Esas 2015/8340 Karar sayılı ve 22.04.2015 Tarihli Karar)

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından; nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle velayeti anneye bırakılan müşterek çocuklar için her zaman iştirak nafakası talep edilebileceğinin mümkün bulunmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA,” (Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2014/14221 Esas2014/24282Karar)

Çekişmeli boşanma davası nafaka türleri için tıklayınız.

Nafaka davası avukatı
Nafakanın arttırılması davası

İstanbul Boşanma Avukatı

Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir