Asgari Ücret Alan Ne Kadar Nafaka Öder?

Asgari Ücret Alan Ne Kadar Nafaka Öder

Asgari ücret alan nafaka öder mi veya asgari ücret alan ne kadar nafaka öder? Soruları gerek danışmanlık alırken müvekkillerimizden gerekse sitemizden gelen sorulardan birisidir. Eşlerin evlilik birliğini sürdürmeleri imkânsız hale geldiklerinde taraflar boşanmaya karar vermektedir. Çekişmeli boşanma davaları uzun soluklu olmakta ve epey zor geçmektedir. Çekişmeli boşanma davası ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlansa dahi tarafların başvurabileceği istinaf ve temyiz kanun yolları bulunmaktadır bu nedenle bir boşanma kararının kesinleşmesi 3 yıl veya daha fazla bir zamanı almaktadır. Bu süreç içerisinde eşler çoğunlukla ayrı yaşamaktadır bu nedenle hâkim bu ayrı kalınan zaman için eşler için gerekli önlemler almak için nafaka belirleyecektir. Bu nafaka türlerini ve ne kadar nafaka verileceğini aşağıda açıkladık.

Tedbir Nafakası Nedir?

Boşanma davası açıldığında eşler birbirlerinden ayrı olarak yaşayabilir bu takdirde hem ekonomik açıdan zor durumda olan eş hem de çocuklar açısından durum zorlaşır bu nedenle hâkim de tarafların talepleri olmaksızın hem eşlerin hem de çocukların zarar görmemesi adına kendiliğinden geçici önlemler alacaktır. Bu geçici önlemlerden biri de tedbir nafakasıdır. Boşanma sonunda ise tedbir nafakası yoksulluk nafakasına dönüşecektir. Bu tedbir türlerinin miktarları ise hâkim tarafından belirlenecektir.

Eşler boşanma davası açtıkları takdirde hâkim boşanma davası devam ederken eşler için tedbir nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasını her iki tarafta talep edebileceği gibi hâkim kendiliğinden de tedbir nafakasına hükmedebilir. Tedbir nafakasını eş hem kendi için hem de bakmakla yükümlü oldukları çocuk için isteyebilecektir.

Tedbir Nafakasının Miktarı Nasıl Belirlenir?

Tedbir nafakasının miktarını hâkim belirler. Hâkim bu miktarı belirlerken birçok hususu göz önünde bulundurur. Şöyle ki hâkim nafaka miktarını belirlerken;

 • Tarafların ekonomik durumlarını,
 • Çocuk olup olmadığı,
 • Çocuk varsa ihtiyaçlarını,
 • Tarafların aylık gelirlerini,
 • Tarafların maaşları,
 • Barınma yiyecek, giyecek, eğitim öğretim, sağlık

 gibi birçok durumu gözetir.

Tedbir nafakasının miktarı her davada farklı olarak belirlenecektir çünkü her dava özel durumlar içerir ve tarafların ekonomik durumları bu noktada belirleyici olacaktır.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakası boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafa ödenen bir nafaka türüdür. Kanun yoksulluk nafakasının istenebilmesi için öncelikle nafaka isteyen eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesini aramıştır. Yoksulluk nafakası için nafaka talep eden eşin kusuru, talep edilen eşten daha ağır olmamalıdır. Nafaka talep eden eş, nafaka talep ettiği eşe oranla daha kusursuz olmalı yahut daha az kusurlu olmalıdır.

Yoksulluk Nafakası Nedir
Yoksulluk Nafakası Nedir

Yoksulluk Nafakasının Miktarı Nasıl Belirlenir?

Yoksulluk nafakasının miktarını hâkim takdir edecektir. Yoksulluk nafakasının miktarı nafaka yükümlüsünün mali gücü oranında belirlenir. Hâkim nafaka miktarını belirlerken tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına bakacaktır. Hükmedilecek nafaka yoksulluğa düşen eşin yoksulluğunu giderecek bir miktarda olacaktır ancak nafaka bir zenginleşme aracı olmadığından hâkim uygun bir miktar belirleyecektir.

Yoksulluk nafakası belirlenirken nafaka talebinde bulunan eşin gelir giderlerini, ekonomik gücünü, ihtiyaçlarını, sosyal yaşantısı gibi birçok hususu hâkim göz önünde bulunduracak ve gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra bir karar verecektir.

İştirak Nafakası

Boşanma sonrasında çocukların velayeti eşlerden birine verilmektedir. Çocuğun velayetini alan taraf çocuğa bakmakla yükümlüdür. Çocuğun velayeti bırakılmayan taraf ise çocuğun bakım, gider, eğitim, sağlık gibi giderlerine katılmakla yükümlüdür. Velayeti bırakılmayan eşin velayetin bırakıldığı eşe çocukların bakım ve eğitim giderleri için ödediği nafaka türüne iştirak nafakası denir.

İştirak Nafakasının Miktarı Nasıl Belirlenir?

Nafaka miktarı hâkim tarafından belirlenir. Nafaka miktarı belirlenirken çocukların eğitim, ulaşım, sağlık, barınma, bakım gibi birçok gideri göz önünde bulundurulur. Eğer çocuğun bir geliri varsa bu da nafaka miktarında belirleyici olacaktır. Yine tarafların sosyal ve ekonomik durumları, nafaka yükümlüsünün mali gücü de araştırılmalıdır. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir.

Boşanma nafakası miktarının belirlenmesinde hakime geniş bir takdir yetkisi verilmiştir. Boşanma nafakasının belirlenmesinde nafaka borçlusunun ödeme gücü ve nafaka alacaklısının asgari geçimin sağlanması için gerekli olan parasal miktar göz önünde bulundurulacaktır.

Tedbir Nafakası Nedir
Tedbir Nafakası Nedir

Nafaka Belirlenirken Gözetilecek Hususlar

 • Evlilik Birliği Süresince Eşlerin Görev Dağılımı
 • Evliliğin Süresi
 • Evlilik Süresince Eşlerin Yaşam Standartları
 • Eşlerin Yaşları ve Sağlığı
 • Eşlerin Malvarlığı ve Gelirleri
 • Çocukların Bakımını Üstlenen Taraf Açısından Bakımın Kapsamı ve Süresi
 • Eşlerin Kariyer Yapmak veya Yeniden İş Yaşamına Katılmak İçin Masraflar
 • Taraflardan Birine Yapılan Sosyal Yardım veya Sosyal Güvenlik Ödemeleri

Evliliğin kısa süreli olması ve evlilik birliği içerisinde çocuk olmaması da nafaka belirleme açısından belirleyici olmaktadır.

Nafaka Miktarının Hesaplanması

Nafakanı belirlenmesi için kanunda bir hesaplama yöntemi belirlenmemiştir. Nafakanın miktarının belirlenmesi noktasında hâkim karar verecektir. Hâkimin geniş takdir yetkisi bulunmaktadır. Hâkim yukarıda bahsedilen tüm hususları göz önünde bulunduracaktır.

Nafakanın miktarı her somu olaya göre ve boşanma davasına göre farklılık arz edecektir.

Asgari Ücretli (11.402,32 TL) Ne Kadar Tedbir Nafakası Öder?

Tedbir nafakasının miktarını hâkim tayin eder. Hâkim yukarıda bahsedilen hususları gözetmekle birlikte uygulamada genellikle asgari ücretle çalışan bir eşin ödeyeceği nafaka miktarı 1.000-2.000 TL arasında olmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki bu miktarı her somut olayın özelliklerine göre değişecektir.

Asgari Ücretli (11.402,32 TL) Ne Kadar Yoksulluk Nafakası Öder?

Asgari Ücret Alan Ne Kadar Nafaka Öder?
Asgari Ücret Alan Ne Kadar Nafaka Öder?

Nafaka ödeyecek eşin maaşı nafaka miktarında büyük bir önem arz edecektir. Özellikle eşin başka bir geliri yoksa burada maaş nafaka belirlenmesinde büyük ölçüde etkili olacaktır. Kanunda net bir oran olmamakla birlikte uygulamada hakimler nafaka miktarını eşin maaşının %25 ila %30 oranında bir miktar belirlemektedir.

Buna göre asgari ücret alan bir kişiye dava sonunda hükmedilen yoksulluk nafakasının miktarı kesin olmamakla birlikte 2.000 TL-3.000 TL arasında değişmektedir. Ancak belirtmek gerekir bu miktarı her somut olayın özelliklerine göre değişmektedir. Çünkü asgari ücret almakla birlikte bu kişinin ek gelirleri var ise bu nafaka miktarı %25’lik orandan %50-60 oranlarına çıkabilmektedir.

Asgari Ücretli (11.402,32 TL) Ne Kadar İştirak Nafakası Öder?

İştirak nafakasının miktarını da hakim kendisi takdir edecektir. İştirak nafakası belirlenirken çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurulacaktır. Uygulamada ise hakimler net olmamakla birlikte çocuk için iştirak nafakasına 2.000 TL ile 3.000 TL arasında bir miktarda hükmetmektedir.

Boşanma sonunda hükmedilen nafaka miktarı ilerleyen yıllarda tarafların başvurması üzerine değişen koşullara uyarlanabilmektedir. Çünkü ülkenin ekonomik durumları her yıl değişebilmektedir. Ekonomik durum haricinde tarafların zaman işinde gelirlerinde değişim meydana gelebilir. Tarafların ekonomik durumları daha kötüye gidebildiği gibi daha da iyiye gidebilir. Bu durumda tarafların mahkemeye başvurması üzerine nafaka miktarı arttırılabilir yahut azaltılabilmektedir.

Daha detaylı bilgilenmek amacıyla avukatlık büromuzu arayarak uzman boşanma avukatlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir