Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma ve ilgili Yargıtay kararları

Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma ve ilgili Yargıtay kararları, boşanma sebeplerinden biri de aşırı kıskançlıktır. Kıskanmanın ileri düzeye ulaşması karşı tarafın kişilik haklarına ve ruhsal bütünlüğüne yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilecektir.

Gerçekten de aşırı kıskançlık evlilik birliğinin sarsılmasına neden olacak duygusal şiddet içeren ve boşanma sebebi olan bir davranıştır.

1. Aşırı kıskançlık hangi kanun maddesine göre boşanma sebebidir?

Evlilik birliğinin sarsılması, halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen ve boşanma davalarında en çok dayanak gösterilen boşanma sebebidir.  Aşırı kıskançlığın da evlilik birliğini temelinden sarsacak bir davranış olarak değerlendirildiğini belirtmek gerekir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161. maddeden başlayarak 166. maddeye kadar sayılmaktadır.

Evlilik birliğinin sarsılması 166.maddede düzenlenmektedir. Aşağıda yer alan yazılarımızdan ilgili kanun maddesine ulaşabilirsiniz.

2. Boşanma davalarında aşırı kıskançlığın değerlendirilmesi

Bilindiği üzere boşanma davalarında eşlerin kusurları mahkeme tarafından değerlendirilerek bir tarafın daha kusurlu olması ya da eşit kusurlu olunması şeklinde tespitte bulunulmaktadır.

Boşanma davalarında taraflar diğer tarafın kusurlarını delilleri ile birlikte ispat ederek diğer eşin daha kusurlu olduğunu mahkemeye kabul ettirmeye çalışırlar.

3. Boşanmada aşırı kıskançlık büyük kusurlardan mıdır?

Aşırı kıskançlık diğer eşe yüklenecek bir kusurdur ancak hangi ölçüde kusur teşkil edeceği ve hangi kusurlu davranışlardan daha az ya da fazla kusurlu bir davranış sayılacağı yaşanan olayların ışığında her olay için farklı olarak tespit edilmektedir.

Böyle bir kusur derecesi kıyaslaması yapılabilmesi için önceki tarihlerde alınmış Yargıtay kararları incelenmelidir. Yine de her olay birbirinden farklıdır.

Örneğin bir kararda fiziksel şiddet uygulayan erkek eş ile kıskançlık krizi geçirerek kendini yerlere atan kadın eş eşit kusurlu sayılmıştır.

4. Aşırı kıskançlık nasıl ispat edilir?

Kusurların değerlendirilmesi deliller ile olmaktadır. Boşanma davalarında delil olarak tanık beyanları, ses kayıtları, video kayıtları, ekran görüntüleri, otel kayıtları, banka kayıtları, telefon görüşmelerinin kayıtları uygulamada sıkça kullanılan delillerden bazılarıdır.

Aşırı kıskançlığın ispatı aşamasında yaşanan olaylara tanıklık eden kişilerin mahkemede dinlenmesi, aşırı kıskançlığa ilişkin ses kayıtları mesaj ekran görüntüleri, video kayıtları faydalanılabilecek deliller arasındadır.

5. Kusurlu bulunan eşi boşanma davası sonunda bekleyen sonuçlar nelerdir?

Kusurlu bulunan tarafın maddi ve manevi tazminat ödemesi, evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallardan daha az oranda mal alabilmesi gibi boşanma davası neticesinde sonuçlar oluşmaktadır. Her boşanma nazarında yaşanmış farklı durumlar söz konusu olduğu için her olay kendine özel incelenerek kusur tespiti yapılmalıdır.

Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma ve ilgili Yargıtay kararları
Aşırı kıskançlık nedeniyle boşanma ve ilgili Yargıtay kararları

6. Aşırı kıskançlık Yargıtay kararları

Aşağıda yer alan Yargıtay kararı içeriklerinden aşırı kıskançlığın farklı olaylar karşısında kusur anlamında yapılan değerlendirmeleri hakkında bilgi sahibi olabilir, kendi evliliğinizde hangi eşin daha kusurlu olacağına dair çıkarımda bulunabilirsiniz.

“…erkeğe yüklenen ve erkeğin gerçekleşen kusurlu davranışlarına karşılık, davacı-karşı davalı kadının da kendisine yüklenen ve temyiz edilmeyerek kesinleşen vakıalara göre; aşırı kıskançlık sergilediği, eşini ve çocuklarını ihmal ettiği, eşinin babasına şerefsizler, namussuzlar dediği, eşine beddua ve hakaret ettiği anlaşılmaktadır. O halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir….”

“…davacı-davalı erkeğin eşine fiziksel şiddet uyguladığı, davalı-davacı kadının ise kıskançlık nedeniyle tartışmalar çıkardığı, son olayda kıskançlık krizine girerek kendini yerlere attığı, eşine müstehcen içerikli video yolladığı ve hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir…”

“..Bölge adliye mahkemesince kadına kıskançlık nedeniyle eşine baskı yaptığı kusuru yüklenmişse de, kadının kıskançlığı erkeğin süregelen güven sarsıcı davranışlarına tepki niteliğinde olduğundan, kadına bu kusurun yüklenmesi yerinde görülmemiştir. Bu durumda; boşanmaya sebebiyet veren olaylarda gerçekleşen ve bölge adliye mahkemesince kabul edilerek erkek tarafından temyiz edilmediğinden kesinleşen kusurlara göre; evden ayrılarak evlilik birliğini devam ettirmek istemeyen ve güven sarsıcı davranışları bulunan erkek güven sarsıcı davranışları bulunan kadına göre ağır kusurludur…”

“..Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalının aşırı kıskançlık gösterdiği, eşine ağır hakaretlerde bulunduğu ve aşırı şekilde alkol aldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…”

“…davalı kocanın kıskançlık nedeniyle davacı eşine kısıtlama getirdiği ve sürekli fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…”

Diğer yazılarımızı okumanızı öneririz.

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir