Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır

avukatsız boşanma davası nasıl açılır

Avukatsız boşanma davası nasıl açılır, her davanın açılmasıyla benzer olarak boşanma dava dilekçenizin hazırlanmasının ardından adliyeye giderek boşanma davanızı avukatsız olarak açabilirsiniz.

Dava dilekçenizi hazırlayın

Avukatsız boşanma davası açmak için öncelikle, dava dilekçenizi hazırlarken evliliğinizdeki sorunlara ilişkin hususları açıklıkla bildirmeniz gerekmektedir. Mahkemeler sözlü beyanlardan çok yazılı beyanları dikkate aldıkları için, dava dilekçelerinden sonra iddiaları genişletici nedenler sunulamadığı için her hususu dilekçenize eklemeniz gerekecektir.

Boşanma nedenlerinizi açıklıkla belirtin

Boşanma dava dilekçenizde boşanmaya neden olacağını düşündüğünüz nedenleri açıkça ve tam olarak belirtin. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesinden 166. Maddesine kadar düzenlenen boşanma nedenlerini mutlaka davanızı açmadan önce gözden geçirin. Boşanma kararları bahsedilen maddeler ışığında verilmektedir.

Delillerinizi belirtin

Hukuk muhakemelerinde delillerinizi mutlaka dava dilekçeniz ile birlikte belirtmeniz gerekmektedir. Dava devam ederken farklı delilleri sunmak isterseniz bu karşı tarafın izin vermesine bağlı olacaktır ve karşı taraf buna genelde asla rıza göstermez. Delillerinizi eksiksiz olarak belirtin ve hatta fazla fazla delil bildirin ki ilerideki aşamalarda daha önce faydalanacağınızı düşünmediğiniz delillere dayanmanız gerekebilir.

Tanıklarınızdan faydalanın

Tanık listesinin bildirilmesi de delil bildirilmesi kapsamındadır. Hangi tanığın hangi olaya tanıklık edeceği ile birlikte mahkemeye dava dilekçeniz ile birlikte bildirilmesi gerekir. Davanın ilerleyen aşamalarında bir iddianızın ispatı için tanık bildirmenizin gerekmesi halinde bu durum karşı tarafın izin vermesine bağlı olacaktır ve uygulamada asla sonradan tanık bildirilmesine karşı tarafça muvafakat edilmez.

Resmi belgeleri talep edin

Yine delil kapsamında ele alınan resmi belgelerin hangilerinden faydalanacağınızın da dava dilekçesinde bildirilmesi gerekmektedir. Daha sonradan resmi belge dahi olsalar mahkemeden delil olarak toplanması ya da sizin mahkemeye sunmanız söz konusu olmayacaktır. Banka hesap dökümleri, tapu kayıtları, kredi kartı ekstreleri ya da otel kaydı gibi resmi belgelerin asılları sizde olsa dahi mahkemece yetkili kurumlardan tekrar dosyaya gönderilmesi istenecektir.

Kimliğinizle birlikte adliyeye gidin

Dava dilekçeniz hazır olduktan sonra kimliğinizle birlikte adliyeye gidebilirsiniz. Burada da dikkat edilmesi gereken husus yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesidir. Ailenin son olarak birlikte yaşadığı yer mahkemesi ya da ayrılık varsa eşlerden birinin yaşamaya devam ettiği yer mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır ve oradaki adliyeye gitmeniz gerekmektedir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesi olacaktır. Ancak gittiğiniz mahkemede aile mahkemesinin bulunmaması söz konusu olabilir. Aile mahkemesinin bulunmadığı adliye yargı çevrelerinde aile mahkemelerinde görülecek işlere Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmakla görevlidir. Aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir.

avukatsız boşanma davası nasıl açılır
avukatsız boşanma davası nasıl açılır

Hukuk tevzi bürosunu bulun

Gittiğiniz adliyede dava dilekçeniz ve kimliğiniz ile birlikte hangi birimde dava açacaksınız? Davalar mahkeme seçilerek açılmamaktadır. Gittiğiniz adliyede hukuk tevzi bürosunu bulmanız gerekmektedir. Hukuk tevzi bürosu sizin dava dosyanızın düşeceği mahkemeyi ve dosya numaranızı belirleyecektir.

Harçlarınızı ödeyin

Her davada olduğu gibi boşanma davalarının açılması esnasında da harç ödenmesi ve dava dosyasına posta gideri gibi masraflar için para yatırılması gerekmektedir. Bu miktarı da adliyedeki vezneden ikmal edebilirsiniz. 2022 yılı için boşanma davalarının açılış masrafı 750 TL kadar tutmaktadır.

Dava açtım şimdi ne olacak?

Davanız artık açıldı, peki şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Davanızın açılmasının ardından dava dilekçeniz karşı tarafa tebliğe posta yoluyla gönderilir. Sonrasında bir cevap vermeleri istenir. Karşı tarafa dava dilekçenizin tebliğ olmasının ardından cevap süresi işlemeye başlar. Neticesinde cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve 2. Cevap dilekçesini kapsayan dilekçeler aşaması tamamlanarak ön inceleme duruşma günü verilir. Ön inceleme duruşmasının ardından tahkikat aşamasına geçilerek farklı tarihlerde duruşmalar görülecektir.

Dava açıldıktan sonraki süreçler nasıl işler?

Davanın açılmasının ardından davaları takip etmeniz gerekmektedir. Başka bir deyişle hangi evrakların toplandığı ve karşı tarafın beyanları dikkatle takip edilmeli ve bunlara karşı yapılacaklar belirlenmelidir. Davanın açılmasının ardından eğer katılamayacağınız bir duruşma olursa mutlaka mazeret sunarak katılamama sebebinizi mahkemeye bildirmeniz gerekmektedir.

Avukat Cem AKYAZI

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL

Bilgi ve iletişim için arayın:

0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir