Babalık izni 2023 – Özel, kamu, memur kaç gün?

babalik_izni

Özel sektör çalışanları için babalık izni 5 gün, kamu personeli yani memurlar için babalık izni 10 gün olarak düzenlenmiştir.  Tatil günleri de babalık izninden sayılır. Babalık izni iş günü olarak düzenlenmemektedir, yani tatil günlerine denk gelen babalık izni gün olarak işlemeye devam eder. Örneğin son babalık izin gününüz Pazar günüyse, Pazar günü işyerinizde tatilse Pazartesi günü işbaşı yapmanız gerekir. Babalık izninde tatil günleri de babalık izni günü olarak sayılır.

1-Babalık izni

Babalık izni ücretli bir izin çeşididir. Babalık izni kullanan kişiye çalışma günlerinde olduğu gibi, sanki çalışıyormuş gibi ücret ödenir. Çocuk sahibi olanların ailevi işleri ile ilgilenebilmesi için düzenlenmiştir. Babalık izni kendiliğinden verilmez, bir dilekçe ile talep edilmesi gerekir.

BABALIK İZNİ TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

2-Babalık izni başlangıcı ne zamandır?

Babalık izni başlangıcı çocuğun doğduğu gündür.

3-Babalık izni kaç gün?

Özel sektör çalışanları için babalık izni 5 gün, kamu personeli yani memurlar için babalık izni 10 gün olarak düzenlenmiştir. 

a-İşçi babalık izni kaç gün?

İşçiler özel sektördeyse babalık izni 5 gündür.

b-Memur babalık izni kaç gün?

Memur babalık izni 10 gündür.

c-Kamu personeli babalık izni kaç gün?

Kamu personeli babalık izni 10 gündür.

d-Askeri personel babalık izni kaç gün?

Askeri personel babalık izni 10 gündür.

e-Sözleşmeli personel 4/B babalık izni kaç gün?

Sözleşmeli personel 4/B babalık izni 10 gündür.

BABALIK İZNİ TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

4-Babalık izni tatil gününe gelirse sayılır mı?

Babalık izni sayılırken tatil günü de sayılır. Örneğin babalık izninizin son günü 1 Ocak resmi tatiline denk geldi, 2 Ocak itibariyle işbaşı yapmanız gerekir. Tatil günleri de babalık izninden sayılır.

5-Doğumda anne ölürse babalık izni

Anne doğum halinde vefat etmesi halinde babalık izni uzatılacaktır. Annenin doğum iznini baba kullanacak ve babalık izni uzayacaktır

6-Babalık izni daha sonra kullanılabilir mi?

Kanunlarda açıkça belirtildiği üzere babalık izni çocuğun doğumuyla başlar, başka zaman kullanılamayacaktır.

7-Babalık izni parça parça kullanılabilir mi?

Babalık izni parçalar halinde kullanılamaz, çocuğun doğduğu günden başlayarak tek seferde kullanılır.

8-Babalık izni kullandırılmazsa ne olur?

Babalık izni talep edilmesine rağmen kullandırılmayan özel sektör çalışanları ve işçilerin haklı nedenle iş sözleşmelerini derhal fesih hakları vardır. Kıdem tazminatı gibi alacaklarına da hak kazanacaklardır.

9-Babalık izni maaştan kesilir mi?

Babalık izni ücretli izindir, çalışılmayan günler için çalışılmış gibi ücret ödenmelidir. Babalık izninin maaştan kesilmesi mümkün değildir.

10-İşçilerin babalık izni hakkı var mı?

Babalık izni bütün çalışanlar için, özel sektör 5 gün, memur 10 gün şeklinde düzenlenmiştir. İşçilerin de babalık izin hakkı vardır.

11-Sigortalı çalışan babalık izni

Sigortalı çalışan olarak bilinen özel sektör çalışanları için babalık izni 5 gündür, işverenden talep edilmesi gerekir, ister işçi olsun, ister sorumlu personel bütün çalışanların babalık izni kullanma hakkı vardır.

12-Babalık izni iş günü mü?

Babalık izni iş günü olmasa da sayılır. Yani tatil günleri de babalık izni günlerinden sayılacaktır.

13-Memurlarda babalık izni

Memurlarda babalık izni 10 gündür, tatil günleri de babalık izninden sayılır, yani babalık izni 10 iş günü değil, 10 gündür, 10 günün içerisinde yer alan tatil günleri için uzamaz.

14-ÖZEL SEKTÖR Babalık izni dilekçesi örneği

BABALIK İZNİ TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

15-Memur öğretmen babalık izni dilekçesi örneği

BABALIK İZNİ TALEP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir