Babalık izni talep dilekçe örneği

BABALIK İZNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (KAMU ÖZEL SEKTÖR)

1-ÖZEL SEKTÖR BABALIK İZNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
2-KAMU-DEVLET-MEMUR BABALIK İZNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ÖZEL SEKTÖR BABALIK İZNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

(BAŞVURULACAK İŞYERİ – KURUM ADI)

İşyerinizde ……………………….…. olarak görev yapmaktayım. …/…/20… tarihinde eşimin doğum yapması nedeniyle, 4857 sayılı İş Kanunumuzun “Mazeret İzni” Başlıklı Ek 2. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca 5 (beş) gün ücretli olarak düzenlenmiş babalık iznimi kullanmak istiyorum.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 10 (on) gün babalık izni kullanmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

          İmza

                                                                                                                             Adı Soyadı

Ek: Doğum raporu

Adres:

Tlf. No:             

KAMU-DEVLET-MEMUR BABALIK İZNİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

(BAŞVURULACAK  KURUM ADI)

Kurumunuzda ……………………….…. olarak görev yapmaktayım. …/…/20… tarihinde eşimin doğum yapması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 10 (on) gün babalık izni kullanmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

          İmza

                                                                                                                             Adı Soyadı

Ek: Doğum raporu

Adres:

Tlf. No:             

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir