Basın iş Hukuku Avukatı

Ulusal gazete, yerel gazete, internet haber siteleri, haber ajansı gibi basın sektöründe çalışanların hakları diğer çalışanlara göre daha farklıdır. Gazeteci avukatı, gazete işçi avukatı, basın iş hukuku avukatı, haber ajansı çalışanı avukatı, basın çalışanı avukatı gibi farklı isimlerle anılan avukatlar basın mesleğinde çalışanlar hakkındaki kanunlara daha hakim, bu davalara bakan avukatlardır.

Basın çalışanlarının yazılı sözleşme şartı ve terfiye hak kazanma

Gazetecilerin sözleşmelerinin yazılı olması ve bu sözleşmede yapacağı işin türü, ücreti, kıdemi belirtilmelidir. Basın çalışanı çalışmaya devam etmesiyle terfi ettirilmelidir. Böylece her iki yıl çalışmasıyla terfi mecburiyeti vardır. Terfinin maaşta yapılan artış olarak anlaşılması gerekir.

Basın çalışanlarının ücretin peşin ödenmesi ve yılda bir maaş ikramiye

Gazetecinin ücreti peşin olarak ödeneceği düzenlenmiştir. Ayrıca işten çıkması halinde peşin alınan ücretin iadesine mecbur tutulamaz. Her hizmet yılı sonunda gazetecinin bir maaş ikramiye alma hakkı kanun tarafından sağlanmaktadır. Bu aşamada işverenin maddi tablolarının zararda olmaması şartı aranır. Gazetecinin maaşının geç ödenmesi günlük yüzde beş faize tabidir. Fikir işçisi olarak nitelendirilen gazetecilerin böylelikle geçim sıkıntısına düşmemesi ve maaşlarını zamanında almaları amaçlanmaktadır.

Basın çalışanlarının fazla çalışma, mesai ücreti zamlı ödenmek zorundadır.

Gazetecinin günlük 8 saat çalışma süresi vardır. 3 saati aşacak şekilde fazla mesai yapmaya zorlanamaz. 3 saati aşan çalışma olmuşsa bunun için de fazla mesai ödenmesi zorunludur. Gece çalışanların haftada 5 gün, gündüz çalışanların haftada 6 gün çalışmaları söz konusudur. Fazla çalışmaların %50 zamlı ödenmesi düzenlenmiştir. Gece 24:00 sonrası olan fazla çalışmaların %100 zamlı ödenmesi düzenlenmiştir.

Gazetecinin sözleşme feshi ve ihbar süreleri

Gazeteci 1 ay ihbar süresi vererek, kıdem tazminatını alacak şekilde istediği zaman sözleşmesini sonlandırır. Gazeteciyi diğer çalışanlardan ayıran en önemli hak belki de budur. Gazeteci 1 ay öncesinden bildirimde bulunarak, istediği zaman kıdem tazminatını hak edecek şekilde sözleşmesini sona erdirebilir. İşverenin sözleşmeyi sona erdirmesi halinde ise ihbar süresi 1 aydır. Ancak aynı işveren nezdinde aralıksız 5 yıl çalışılması halinde işverenin gazeteciye tanıması gereken ihbar öneli 3 aydır. Basın iş hukuku avukatı ile çalışılması haklarınızın tamamen alınabilmesi için önemlidir.

Basın iş Hukuku Avukatı

Basın iş hukuku İşverenin haksız feshinin sonuçları

İşverenin gazetecinin sözleşmesini haksız olarak sona erdirdiği mahkemece tespit edilirse, böylece 1 ay içinde gazetecinin başvurusu halinde gazeteci işe alınmak zorundadır. Ancak işe başlatılmazsa en az 6 aylık maaşı en çok 1 yıllık maaşı kadar tazminat ödenmesi gerekir. Ayrıca haksız olarak çalıştırılmadığı süreye ilişkin 4 aylık maaşına kadar tazminat alması söz konusudur. Gazeteci mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından 6 iş günü içerisinde işverene tekrar çalışmak istediğini bildirmek zorundadır.

Gazetecinin ölüm tazminatı

Gazetecinin ölümü ile iş sözleşmesinin sona ermesi halinde 3 aylık maaşından az olmamak üzere kıdem tazminatı tutarında tazminat hak eder. Bu tazminat gazetecinin eşi ve çocuğuna ya da bunların olmaması halinde aile efradına ödenmelidir.

Gazetecinin Kıdem tazminatı

Gazetecinin mesleğe başladığı tarih kıdem hesabında dikkate alınır. Kıdem tazminatına hak kazanılması için gazeteci en az 5 yıllık çalışma süresine sahip olmalıdır. Örneğin 4 yıl çalışan gazeteci kıdeme hak kazanamayacak, bu 4 yılın ardından 2 yıl başka bir işveren nezdinde çalışan gazeteci 6 yıllık kıdemini son çalıştığı işverenden alacaktır.

Basın çalışanları avukatının farkı nedir?

Basın çalışanların hakları 5953 sayılı “BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN” kapsamında düzenlenmektedir. Diğer çalışanlara göre farklı haklara sahiptirler. Basın çalışanlarının davalarını tecrübe etmiş avukatların tercih edilmesi ya da bu avukatlardan danışmanlık alınması önemlidir.

Basın çalışanları avukatı – Basın iş hukuku avukatı Av. Cem Akyazı – 0532 263 86 59

BASIN ÇALIŞANLARI KANUNU

Diğer Yazılarımız:

Hukuk büromuzun adresi için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir