Boşanan Kadın Evi Alabilir Mi?

Boşanan Kadın Evi Alabilir Mi

Boşanan Kadın Evi Alabilir Mi? Bilindiği üzere yasal mal rejimimize göre evlilikte alınan mallar yarı yarıya eşlerin malı sayılacaktır. Evlilik mallarının paylaştırılması esnasında her ne kadar yarı yarıya kuralı gözetilse de üstün yararı olan taraf  o malın bölünmeden kendisine verilmesini talep edebilmektedir.

1.Eşlerden Biri Evin Kendisinde Kalmasını İsteyebilir Mi?

Evlilik esnasında edinilmiş mallar olarak bir ev, bir araba, bir de bankada bir miktar paranın eşler arasında paylaşılacağını düşünelim. Eğer taraflardan biri evin kendisinde kalmasında üstün bir yarar ortaya koyabiliyorsa evin kendisinde kalmasını talep edebilir. Üstün yarara örnek olarak evin çocukların okuluna yakın olması, kadının çocuklarla yaşamaya devam edecek ve kiraya çıkması erkeğe göre daha zor olabileceği gibi sebepler gösterilebilir. Bunun karşılığı olarak diğer alacaklarından mahsup isteyebilir.

2.Düğün Takılarıyla Ev Alınması Durumu

Ayrıca genellikle ev alınırken düğün takıları bozdurularak evler alınmaktadır. Her ne kadar üzerinden uzunca zaman geçmiş olsa dahi, düğün takıları kadının kişisel malı olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu tutarın mahsup edilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan mahsuplar için de basit bir örnek vermeye çalışacağım. Diyelim ki 100 bin liraya bir ev alındı, bu ev alınırken 20 bin lirası düğün altınları ile alındı. Yani evin yüzde yirmisi düğün altınları ile alındı. Aradan yıllar geçti, boşanma aşamasına gelindi, artık o ev bir milyon lira ediyor. Bu evin yüzde yirmisi yani 200 bin lira doğrudan kadının hakkı olacak, kalan 800 bin liranın da yine yarısı kadının hakkı olacaktır. Yani bu durumda 200 bin artı 800 binin yarısı 400 bin, toplam 600 bin lira kadının hakkı olacak, erkeğin hakkı ise sadece 800 binin yarısı 400 bin olacaktır. Böyle durumlarda kadının ev üzerindeki hakkı zaten daha fazla çıkacağı için üstün yararının da ortaya konmasıyla birlikte boşanma aşamasında evin kadına verilmesi daha kolay olacaktır.

Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Boşanan Kadın Evi Alabilir Mi?
Boşanan Kadın Evi Alabilir Mi?

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Selda Toprak boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir