Boşanma Avukatı

Türkiye’de en çok açılan davalar incelendiğinde ilk 5 içerisinde boşanma davaları yer alır. Çok karşılaşılan bir dava olan boşanma davalarında uzman avukat ile çalışılması gerekir.

Boşanma avukatı hakkında ele aldığımız aşağıdaki başlıklardan merak ettiklerinizi incelemenizi öneririz.

Boşanma avukatı, evli çiftlerin birbirlerine karşı boşanma davası açmak veya karşı tarafın açtığı boşanma davasına cevap vermek amacıyla hukuki temsil hizmetleri sunan bir avukattır. Boşanma avukatları, boşanma davası sürecinde taraflar arasındaki hukuki konuları çözmek için hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar. Bu hizmeti sunarken, boşanma sebepleri, çocukların sağlık ve eğitim durumları, mal bölünmesi, çocuk bakımı veya ödenekleri gibi konuları çözmek için hukuki önlemler almaktadırlar. Boşanma avukatları taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için yasal yolları kullanır. Mevcut yasal yolları, boşanma sürecinin her aşamasında müvekkillerinin çıkarlarını koruyan hukuki kararlar almak, dava dosyasını oluşturmak ve davada müvekkilini en iyi şekilde ifade etmek için kullanır.

Tahmini okuma süresi 20 dakika

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Türkiye’de boşanma davası açmak için avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak, boşanma davasının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için bir avukat desteği alınması gerekir. Avukat, boşanma davasının açılması ve davanın sonuçlanması arasındaki yasal sürecin yasal prosedürlerine ve sonuçlarına hakimdir ve size dava sürecinde nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda rehberlik yapar. Ayrıca avukat, boşanma davası sonucunda elde edeceğiniz haklarınızın ve sorumluluklarınızın farkında olmanıza ve bu konuların yasal olarak korunmasını sağlamanıza yardımcı olur. Özellikle, eşler arasında büyük bir maddi veya manevi çıkar çatışması var ise boşanma davasının lehinize sonuçlanması açısından avukat tutmak bu noktada önem arz edecektir. Avukat boşanma davasında sizi temsilen hareket eder bu nedenle dava sürecinde sizin lehinize her türlü yasal yolları gözetecektir.

Aile Avukatı Nedir?

Aile avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Aile avukatları, boşanma, çocuk bakımı, mal bölüşümü, çocuklar için para yardımı, nafaka, boşanma sonrası güvenlik gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunarlar. Aile avukatları ayrıca, evlilik anlaşmaları, yasal birliktelikler, çocuklar için koruma davaları, çocuklar için gözetim davaları gibi diğer aile hukuku konularında danışmanlık ve temsil hizmeti sunarlar. Aile avukatları, eşler arasında anlaşma sağlamaya çalışırken, çekişmeli davalarda tarafların haklarını savunmaktadır.

Boşanmada Uzman Avukat

Eğer boşanma davası açmak ve boşanma davasının lehinize sonuçlanmasını istiyorsanız bir boşanma avukatı bulmanız gerekmektedir. Çünkü boşanma avukatları, boşanma davasının yasal sürecini ve yasal prosedürleri hakkında uzmanlaşmıştır ve size hukuki rehberlik ve temsil sağlar. Ayrıca, boşanma davaları genellikle zorlu ve zaman alıcıdır bu nedenle boşanma avukatınız sizin yararınızı gözeterek size pratik öneriler sunar ve bu zorlu süreçte size destek sağlar.

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Boşanma avukatları, boşanma davalarında hukuki danışman ve temsil hizmetleri sunarlar.  Özellikle, boşanma avukatları, aşağıdaki konularda hizmet verirler:

Boşanma davaları: Boşanma avukatları, boşanma davası açan veya karşı tarafça açılmış boşanma davasında tarafları temsil eden avukatlardır.

Çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davaları: Boşanma avukatları tarafların istediği şekilde hareket eder. Buna göre taraflar eğer anlaşmalı boşanmak isterse bir anlaşma protokolü hazırlar ve mahkemeye sunar. Taraflar ortak noktada buluşamıyorlarsa bu noktada dava çekişmeli olarak görülür ve avukat müvekkilinin lehine olacak şekilde yasal haklarını kullanır.

Ayrılık davaları: Boşanma avukatları, boşanma davasının yanında boşanmanın hüküm ve sonuçlarını doğurmayacak ancak eşlerin 1-3 yıl ayrı yaşamalarına imkân veren ayrılık davasını da açar veya karşı tarafça açılmış ayrılık davasında tarafını da temsil etmektedirler.

Boşanma sonrası maddi konular: Boşanma avukatları, boşanma sonrası maddi konular, örneğin, mal bölünmesi, çocuk bakımı veya ödenekleri gibi konuları çözmek için müvekkilinin çıkarlarını gözetir ve onun lehine hukuki önlemler almaktadırlar.

Çocuğun velayeti ve çocukla kişisel ilişki kurulması: Boşanma avukatları, tarafların çocukları varsa bu çocuğun yararını gözetecek ve mağdur etmeyecek şekilde çocuğun velayeti ve tarafların çocukla kişisel ilişki kurulması noktasında yasal yolları kullanacaktır.

Nafakanın kaldırılması, nafakanın azaltılması-arttırılması: Boşanma avukatları, dava sürecinde yahut boşanma davası sonrasında hükmedilen nafaka hakkında müvekkilinin yararını gözetecek şekilde hukuki yolları kullanacaktır.

Boşanma avukatları, yalnızca boşanma davası ile sınırlı kalmaksızın aile hukukundan ve aile birliğinden doğan taraflar arasındaki her türlü uyuşmazlıkları çözer, bu anlaşmazlıklar için hukuki yolları kullanır ve bu hukuki yolları kullanırken temsil ettiği müvekkilinin haklarını gözetir ve onun lehine hareket eder.

Boşanma Avukatı Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli?

Boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

Deneyim: Boşanma avukatının boşanma ve aile hukuku alanında deneyimi son derece önemlidir. Deneyimli bir avukat, daha önce çeşitli türde davalarla karşılaşmış olacaktır bu nedenle dava sürecinde bir sonraki adımı bilerek size daha iyi hukuki rehberli sunacaktır ve sizi öngörülemeyen problemlerle karşı karşıya bırakmamış olacaktır.

Başarı oranı: Boşanma avukatının daha önceki sonuçlandırdığı davalarda elde ettiği sonuçları incelemeniz önemlidir. Başarı oranı yüksek bir avukat sizi en iyi şekilde temsil edecek ve dava sonunda iyi bir sonuç elde edecektir.

Ulaşılabilirlik: Boşanma davaları özellikle çekişmeli boşanma davaları zaman alıcı olabilir. Boşanma avukatınızla sürekli olarak iletişim kurabildiğiniz ve sorularınıza hızlı cevap verebildiğiniz bir avukat seçmelisiniz. İyi bir avukat müvekkili ile sürekli iletişim halinde olur, onu dikkatli dinler ve onun isteklerine göre yön çizer.

Müvekkil yorumları: Tercih edeceğiniz avukatın geçmiş müvekkillerinin yorumlarını incelemeniz önemlidir. Ayrıca, boşanma avukatının iletişim becerileri, profesyonelliği, dürüstlüğü ve sizinle iş birliği yapabilme yeteneği gibi konular hakkında bilgi edinerek daha doğru bir tercihte bulunabilirsiniz.

Ücretler: Boşanma avukatının ücretlerini ve ödeme şartlarını önceden konuşmalısınız. Ayrıca, ücretlerin nasıl hesaplandığını ve dava süresi boyunca değişip değişmeyeceğini öğrenmelisiniz.

Boşanma avukatı tavsiye yazılarımızı okumak için aşağıdaki linkte tıklayınız.

Türkiye’de boşanma davaları genellikle iki çeşit şekilde yürütülür:

Anlaşmalı boşanma: Bu tür bir boşanma, eşlerin anlaşarak boşanmasıdır. Eşler, boşanma sürecinin sonunda elde edecekleri haklar ve sorumluluklar hakkında anlaşmaya varırlar. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha hızlı ve daha az stresli olur.

Çekişmeli boşanma: Bu tür bir boşanma, eşlerin mahkemeye başvurarak boşanmasıdır. Çekişmeli boşanma davaları genellikle daha uzun sürer ve daha stresli olur. Eşler arasında anlaşma sağlanamadığında çekişmeli boşanma yolu tercih edilir.

Ayrıca, Türkiye’de uzun süreli ayrı yaşama durumunda, eşler arasında anlaşma sağlandığında “uzlaşma boşanması” adı verilen bir boşanma şekli mevcut. Bu boşanma türünde eşler arasında anlaşma sağlandıktan sonra yargıç boşanma kararı verir.

Son olarak, Türkiye’de “Medeni Kanun’da yapılan değişiklikler ile” boşanma davasının eşler arasında anlaşma sağlandığında “Sözleşmeli boşanma” adı verilen bir boşanma şekli mevcut. Bu boşanma türünde eşler arasında yazılı bir boşanma sözleşmesi yapılır ve noter tarafından onaylatılır. Sözleşme onaylandıktan sonra yargıç boşanma kararı verir.

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

Türk hukukunda boşanma davasının açılması ve takibi şu adımları içermektedir:

Boşanma davasının açılması: Taraflar evlilik birliğini sürdürmek istemedikleri takdirde eşlerden birinin veya ikisinin birlikte boşanma davası açması gerekmektedir. Dava açmak için, ilgili mahkemeye yazılmış bir başvuru dilekçesi hazırlanır bu dilekçede boşanma sebepleri, tarafların birbirlerinden beklentileri, talepleri belirtilir.

Yargı sürecinin başlatılması: İlgili mahkemeye yazılmış dilekçenin sunulması ile boşanma davası açılmış olur. Mahkeme tarafları bu boşanma davasından haberdar etmek için dava dilekçesini ve duruşma tarihini içeren bir tebligat gönderir. Bu tebligata göre eşlerin bilgi ve belgelerinin toplanması ve incelenmesi için taraflara bir süre verilir.

Arabuluculuk: Boşanma davasında arabuluculuk zorunlu bir merci değildir ancak mahkeme, eşler arasında anlaşma sağlamak için bir arabulucuya başvurabilir yahut taraflar anlaşmalı boşanmak için arabulucudan destek alabilir.

Duruşma: Taraflar arasında anlaşma sağlanamadıysa, mahkeme bir duruşma tarihi belirler. Taraflar duruşmaya avukatıyla birlikte katılır. Duruşmada hâkim tarafları ve tarafların gösterdikleri tanıkları dinler.

Karar verme: Hâkim karar aşamasına geldiğinde eşlerin gösterdikleri bilgi ve belgelerine dayanarak ve yasal prosedürleri uygulayarak boşanma kararı verir. Boşanma kararı yanında hâkim tarafından verilen karar, eşlerin haklarını ve sorumluluklarını belirleyen bir karardır. Bu karar taraflara yahut avukatlarına tebliğ edilir. Mahkeme tarafından verilen karar taraflar açısından olumsuz nitelikte ise taraflar bu karara karşı belirtilen süre içerisinde yasal haklarını kullanabilir.

Kararın uygulanması: Boşanma kararı verildikten sonra, eşlerin yasal prosedürleri uygulamak için belirli bir süre verilir. Bu süre sonunda, boşanma kararı yürürlüğe girer ve eşler hukuki olarak ayrılırlar.

Çekişmeli Boşanma Avukatı
Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında Delil Sununma ve Tanık Dinletme

Boşanma davasında delil niteliğindeki bilgi ve belgelerin mahkemeye sunumu ve taraflar tarafından gösterilen tanıkların dinletilmesi, davanın yürütülmesi sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Taraflar boşanma davasının lehine sonuçlanmasını istiyorsa bu delillerin sunulması önem arz eder.

Delillerin mahkemeye sunumu, davanın yürütülmesi sürecinde, eşlerin boşanma sebeplerini kanıtlamak ve dava sonunda karşı taraftan talep edilen hususları kazanmak için kullandıkları belgeler veya diğer bilgilerdir. Örneğin, eşler arasında maddi-manevi şiddet, aile birliğini ihmal, para sorunları, şiddetli geçimsizlik gibi boşanma sebepleri varsa, bunları kanıtlamak için deliller sunulabilir. Delilerin mahkemeye sunumu, eşlerin yazılı veya sözlü olarak yapabileceği bir işlemdir. Tanık dinletme ise, davanın yürütülmesi sürecinde, eşlerin boşanma sebeplerini kanıtlamak için tanıkların ifadelerini dinlemek için yapılan bir işlemdir. Tanıklar, eşler arasındaki ilişki veya diğer boşanma sebepleri hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu bilgileri mahkemeye bildirebilir.  Taraflar, mahkemece dinlenmesini istedikleri tanıkları yazılı veya sözlü olarak mahkemeye bildirir. Boşanma davasında, eşlerin delil sunumu ve tanık dinletme işlemleri, mahkemenin boşanma kararı verirken gözettiği ve yargılama seyrini değiştiren önemli bilgi ve belgeleri içerir bu nedenle mahkemeye delil niteliğinde olacak her türlü bilgi ve belgelerin sunumu sen derece önemlidir.

Boşanma Davasının Karar Aşaması

Boşanma davasının karar aşaması, davanın yürütülmesi sürecinin son aşamasıdır. Bu aşamada, hâkim boşanma kararını verir. Bu boşanma kararı yalnızca boşanma kararını içermez bunun yanında eşlerin haklarını ve sorumluluklarını da belirler. Hâkim verdiği kararda tarafların talep ettikleri her hususu karara bağlar. Örneğin, çocuğun velayeti, nafaka, çocukların nafakası, maddi manevi tazminat gibi tarafların dilekçelerinde belirttikleri her husus hâkim tarafından karara bağlanır.

Karar verme işlemi, mahkeme tarafından eşlerin sunmuş olduğu deliller, tanık ifadeleri gibi bilgi ve belgelerin incelenmesi ve yasal prosedürlerin uygulanması sonucunda gerçekleşir.

Hâkim karar verirken tarafların taleplerini, kusur oranlarını, haklılık oranlarını, yararlarını gözeterek karar verir. Hâkim, boşanma kararını verirken eşlerin evlilikteki sorumluluklarını, eşlerin ve çocukların haklarını, eşlerin maddi durumlarını ve boşanma sebeplerini dikkate alır.

Boşanma kararı verildikten sonra, eşlerin yasal prosedürleri uygulamak için belirli bir süre verilir. Bu süre sonunda, boşanma kararı yürürlüğe girer ve eşler hukuki olarak ayrılırlar. Ayrıca, boşanma kararının bazı hükümleri (örneğin maddi hükümler) gelecekte de yürürlükte kalır.

Boşanma Davasının Karar Aşaması
Boşanma Davasının Karar Aşaması

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma davalarında anlaşma protokolü hazırlanmaktadır. Anlaşma protokolü hukuki bilgi gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle anlaşma protokolü tecrübeli ve hukuki bilgisi olan avukat tarafından hazırlanması taraflar için en sağlıklısı olacaktır. Avukat bu protokolü hazırlarken eşlerin boşanma sürecinde haklarını ve sorumluluklarını koruyan bir danışman olarak önemlidir.

Avukat, anlaşma protokolünü müvekkilini dinleyerek, onun isteklerini makul bir zemine oturtarak, yararına olacak şekilde anlaşma hükümleri belirler. Avukat hazırladığı anlaşma protokolünün sonuçlarını müvekkiline ayrıntılı ve açıkça anlatmalıdır. Avukat, eşlerin anlaşmalı boşanma davası sonucunda elde edecekleri hakların ve sorumluluklarının farkında olmalarını ve bu konuların yasal olarak korunmasını sağlayacaktır. Avukat, eşler arasında anlaşma sağlamak için arabuluculuk yapabilir. Avukat, eşlerin boşanma sebeplerini, maddi durumlarını, çocukların haklarını, maddi hükümleri ve diğer boşanma konularını değerlendirerek, eşlerin anlaşmalı boşanma sözleşmesi yapmalarına yardımcı olur.

Avukat, anlaşmalı boşanma sözleşmesi hazırlandıktan sonra, sözleşmenin yasal prosedürleri ve sonuçlarını eşlere açıklar ve dilerlerse sözleşmenin noter tarafından onaylatılmasını sağlar.

Son olarak, anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davasına nazaran daha hızlı ve daha az stresli olur. Avukatın desteği ile, eşler arasındaki uyuşmazlıklar daha hızlı çözülür ve dava sürecinde oluşabilecek hukuki sorunlar önlenir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Avukat, çekişmeli boşanma davasında, eşlerin boşanma sebeplerini, maddi durumlarını, çocukların haklarını, maddi hükümleri ve diğer boşanma konularını değerlendirerek, temsil ettiği müvekkilin yararını gözeterek en iyi şekilde mahkeme huzurunda temsil eder. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanmaya nazaran daha uzun bir süreç gerektirir. Bu nedenle bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve her türlü yasal yolların kullanılması açısından avukat son derece önem arz eder. Gerek duruşmada tarafların temsil edilmesi gerekse yasal yollara başvurulması noktasında hak kayıplarının önlenmesi için avukat hukuki bilgiye sahip olması nedeniyle dava sürecinde etkin rol oynayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Nedir?

Anlaşmalı boşanma avukatı, eşler arasında anlaşma sağlamak için çalışan bir boşanma avukatıdır. Anlaşmalı boşanma avukatları, taraflar arasında adil ve eşit bir anlaşma sağlamak için çalışırlar. Bu anlaşma, genellikle eşlerin mal varlıklarının bölüşümü, çocuk bakımı veya çocuklar için para yardımı gibi konuları içerebilir. Anlaşmalı boşanma avukatları, tarafların hukuki işlemleri tamamlamak için gerekli olan evrakları hazırlamakta, tarafların isteklerini gözeten anlaşma protokolü hazırlamakta ve bu süreci takip etmektedir. Anlaşmalı boşanma, genellikle daha hızlı ve daha ucuz bir yol olmasına rağmen, her durumun farklı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle her olay özelinde bir değerlendirme yapılmalı ve ona göre yol çizilmelidir.

Çekişmeli Boşanma Avukatı Nedir?

Çekişmeli boşanma avukatı, eşler arasında anlaşma sağlamak için çalışmayan bir boşanma avukatıdır. Taraflar ortak bir noktada buluşamadıkları için boşanma davası açmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için mahkemeye başvurulur. Çekişmeli boşanmalarda, tarafların mal varlıklarının bölüşümü, çocuk bakımı, çocuklar için para yardımı gibi konular hakkında hâkim karar verir. Çekişmeli boşanma avukatları, müvekkillerine dava sürecinde hukuki temsil ve danışmanlık sağlar ve mahkeme sürecinde onların haklarını gözetecek şekilde mahkeme huzurunda karşı taraf nezdinde savunur. Bu tür boşanmalar genellikle daha uzun ve daha maliyetli olabilir ve her durumda farklılık gösterebilir. Bu nedenle her olay özelinde bir değerlendirme yapılmalı ve ona göre yol çizilmelidir.

Avrupa Yakası Boşanma Avukatı

Avrupa Yakası boşanma avukatı, İstanbul Avrupa Yakası bölgesinde yaşayan veya boşanma davası açmak isteyen kişiler için hukuki temsil sağlayan bir boşanma avukatıdır. Avrupa Yakası boşanma avukatları, boşanma yasalarını ve prosedürlerini iyi bilirler ve sizlere hukuki rehberlik ve temsil sağlayabilirler. Ayrıca, Avrupa Yakası boşanma avukatları, çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davalarında tarafların haklarını savunabilirler. Boşanma avukatlarını ararken, öncelikle deneyimleri, başarı oranları ve müvekkil yorumları gibi kriterleri kontrol etmeniz önerilir.

İstanbul'un En İyi Boşanma Avukatı
İstanbul’un En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Ücretleri 2023 Yılında Ne Kadar?

Boşanma davası ücretleri her olay özelinde değerlendirilir. Boşanma avukatı ücretleri, avukatın deneyim düzeyi, dava süresi, davanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olduğu gibi faktörlere göre değişir. 2023 yılında boşanma avukatı ücretleri, Türkiye genelinde ortalama olarak 10.000- 15.000 TL arasında değişebilir. Ancak, çekişmeli boşanmalar daha pahalı olabilir ve ücretler 30.000 TL veya daha fazla olabilir. Ayrıca, ücretler genellikle dava süresi boyunca değişebilir. Özellikle çekişmeli davalarda, dava süresi uzadıkça avukat ücretleri de artabilir. Lütfen unutmayın ki, bu sadece genel bir fikir verir ve her durum ve avukat farklılık gösterebilir, dolayısıyla avukatla özel olarak ücretler hakkında konuşmalısınız.

Türkiye’de Anlaşmalı Boşanma Dava Ücreti

Türkiye’de anlaşmalı boşanma davaları, her iki tarafın hukuki temsilcileri aracılığıyla anlaşarak boşanmayı gerçekleştirilir. Bu tür boşanmalarda, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar çok az veya hiç olmadığından, boşanma süreci çok daha hızlı ve maliyeti azdır.

Boşanma avukatlarının ücretleri, hukuk bürolarının politikalarına ve tarafların anlaşmalı boşanma sürecindeki ihtiyacına göre değişebilir. Ancak genel olarak, anlaşmalı boşanma davalarında avukat ücretleri, dava süresi ve tarafların ihtiyacına göre değişebilir. Örneğin, avukat ücretleri, dava süresi boyunca düzenli olarak ödenirken, tarafların ihtiyacına göre ek hizmetler için ek ücret talep edilebilir. Ancak, bu konuda ücretlerin ne kadar olduğunu söylemek için öncelikle ilgili olan bölgeye ve avukatların uyguladığı ücret politikalarına bakmak gereklidir.

İstanbul Barosu, boşanma davaları için belirli bir ücret tarifi yayınlamamıştır. Ancak, İstanbul Barosu, boşanma davalarında avukat ücretlerinin, dava süresi ve tarafların ihtiyacına göre değişebileceğini belirtir. Bu nedenle, İstanbul Barosu üyesi avukatlar, anlaşmalı boşanma davalarında müvekkillerine özel olarak belirlenen ücretleri talep edebilirler.

Ancak, genel olarak anlaşmalı boşanma davaları ücretleri daha düşük olabilir çünkü süreç çok daha hızlıdır ve taraflar arasında anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca, ücretlerin miktarı, avukatın tecrübesi, dava kapsamı ve hizmetleri, yargı mercii, dava süresi ve tarafların ihtiyacına göre değişebilir. Bu nedenle, İstanbul Barosu üyesi bir avukat ile çalışmak isteyen kişiler, avukatları ile ücretleri ve hizmetleri konusunda bilgi almalı ve anlaşmalı olmaları gerekir.

İstanbul barosunun son açıkladığı en az ücret çizelgesinde anlaşmalı boşanma dava ücreti 27.000 çekişmeli boşanma davası ise 40.000 olarak belirlenmiştir.

2023 Boşanma Davası Ücreti
2023 Boşanma Davası Ücreti

Boşanma Davası Açmak İçin Nereye Başvurulur?

Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Ancak aile mahkemesinin bulunmadığı bölgelerde genel yetkili olan Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılır.

Boşanma davasında yetkili mahkeme ise tarafların yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan veri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Örneğin, eşlerin ikamet ettiği yer İstanbul ise boşanma davası İstanbul Aile Mahkemesine açılır.

Boşanma davası açmak için, eşlerden biri veya ikisi tarafından, boşanma davasını açmak isteyen kişi, boşanma davasını açmak istediği ilgili yargı merkezine başvuruda bulunmalıdır. Başvuruda bulunabilmek için boşanma sebeplerini, tarafın taleplerini içeren bir dilekçe yazılır. Dilekçe eşlerin evlilik cüzdanları, nüfus kayıtları ve diğer gerekli belgelerle birlikte sunulur. Ayrıca, tarafların çocukları varsa çocukların sağlık ve eğitim durumlarını belgelemek gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası Tek Celsede Biter Mi?

Çekişmeli boşanma davaları, genellikle tek celsede bitmez. Çekişmeli boşanma davaları, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle daha uzun sürebilir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için birçok duruşma gerçekleştirilebilir. Çünkü tarafların kusur oranları, talepleri, haklılık oranları hakkında hâkimin belli bir kanaate ulaşması gerekir. Örneğin, çekişmeli boşanma davası, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

Başvuru: Taraflar, boşanma davasını yetkili ve görevli mahkeme de açmak üzere bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

İnceleme: Mahkeme boşanma davasının geçerliliğini inceler ve davanın kabulüne karar verir.

Savunma: Taraflar, davanın açılmasından sonra dava kapsamında yaptıkları savunmaları sunarlar.

Delillerin toplanması: Taraflar, dava kapsamında delillerini toplarlar ve mahkemeye sunarlar.

Mahkeme kararı: Hâkim tarafların sunduğu delilleri dosya kapsamında değerlendirerek karar verir.

Bu aşamalar, sürecin uzunluğuna göre değişebilir. Örneğin, taraflar arasında belirli konular üzerinde anlaşmazlık varsa veya tarafların delilleri çok fazla ise davalar daha uzun sürer.

Türkiye’de Boşanma Dava Masrafları Ne Kadar

Türkiye’de boşanma dava masrafları, dava süresi, tarafların ihtiyacına ve mahkemeye göre değişebilir.

Örneğin, boşanma davası açmak için noter masrafları, nüfus kayıtları gibi belgelerin çıkarılması gibi masraflar gerekir. Ayrıca, eğer dava sürecinde taraflar arasında anlaşmazlık varsa veya tarafların delilleri çok fazla ise, dava süresi uzadığından dolayı avukat ücretleri ve diğer masraflar daha yüksek olabilir.

Bu nedenle, boşanma davalarında masraflar genellikle kişiye ve olaya göre özel olarak belirlenir. Ancak, Türkiye’de avukat ücretleri ortalama olarak 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişebilir. Ancak, bu miktar dava kapsamına, dava süresine, avukatın tecrübesine ve hizmetlerine göre değişebilir.

Sonuç olarak, Türkiye’de boşanma davalarının masrafları, avukatın tecrübesine, dava süresi, tarafların ihtiyacına ve mahkemeye göre değişebilir. Bu nedenle, boşanma davası açmak isteyen kişiler, avukatlarından avukat ücreti ve dava masrafları konusunda bilgi almalıdırlar.

İstanbul barosunun son açıkladığı en az ücret çizelgesinde anlaşmalı boşanma dava ücreti 27.000 çekişmeli boşanma davası ise 40.000 olarak belirlenmiştir.

Boşanma Davası Açmak İçin Ne Yapmak Lazım ve Nasıl Açılır?

Kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanarak bir dava dilekçesi hazırlanır. Eğer anlaşmalı boşanılacaksa anlaşma protokolü hazırlanır. Dava dilekçesi ve varsa anlaşma protokolü ile birlikte dilekçe ekine deliller eklenir. Dava dilekçesi, varsa anlaşma protokol ve ekleri ile birlikte dava açma işlemi için bulunduğunuz adliyenin tevzi bürosuna başvurabilirsiniz. Eğer avukat ile temsil ediliyorsanız avukatınız UYAP üzerinden dava açılışını gerçekleştirebilirler.

Boşanma Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Boşanma davası açılırken belli bir tutarda dava harcı ve masrafları gerekmektedir. Bu harç ve masraflar dava açılışında davacı tarafından ödenir. Ancak dava sonunda davacı haklı görülür ve davayı kazanırsa yargılama giderleri davalı aleyhine hükmedilir ve davalı bu yargılama giderlerini öder.

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Dilan Nur KANDIRAN boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

6 Comments

  1. Ayşe dedi ki:

    boşanma avukatı olarak sizi tutmak istiyorum, youtube daki videolarınızı da önceden izlemiştim, fiyat nedir acaba?

  2. erhan kaya dedi ki:

    boşanma avukatı arıyorum birçok araştırma yaptım görüşmeye gelmek istiyorum randevu ile mi geliyoruz?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir