Boşanma Dava Masrafı

Boşanma Dava Masrafı

Boşanma dava masrafı, boşanma davası açmak isteyen tarafların, bu kararı aldıktan sonra en çok merak ettikleri ve desteği ihtiyaç duydukları konuların başında bir boşanma davası açılmasının mali olarak ne kadar masrafı olacağı konusudur. Bu konuyla ilgili olarak hukuk büromuza da yoğun bir şekilde soru gelmektedir. Bu sebeple bu yazımızda, konunun ayrıntılarıyla ilgili olarak bilgi vermeye çalışacağız.

Öncelikle hukuk sistemimizde birçok hukuk davasında olduğu gibi, boşanma davalarında da birden fazla masraf kalemi bulunmaktadır.  Öncelikle bir boşanma davası açılabilmesi için, devlete bir kısım harçların ödenmesi gerekir. Devamında mahkemece yapılacak yargılama esnasında sarf olunacak yargılama giderlerinde kullanılmak üzere “Gider Avansı” ismi altında bir miktar paranın da yine mahkeme veznesine yatırılması gerekecektir. Diğer bir masraf kalemi ise, vekalet ücretleridir. Aşağıda sırasıyla bu konular ele alınacaktır. Diğer taraftan bu masrafları karşılamaya yeter nitelikte mali gücü olmayan kişilerin başvurabileceği hukuki imkanlara da kısaca değinmeye çalışacağız.

2023 Boşanma davası ne kadar öğrenmek için tıklayınız.

Boşanma Mahkeme Harçları

Yukarıda da ifade edildiği üzere, bir hukuk davası açılacağı zaman davanın açılacağı yerdeki mahkeme veznesine dava açılış harçlarını ödemesi gerekir. Bu harçlar başvuru harcı ve peşin harçlardır.

Yargı Harçlar, her yılın başında yayımlanan tarife ile güncellenmektedir. 2023 yılından itibaren geçerli olan tarife uyarınca, bu yıl içerisinde açılacak boşanma davalarında davacı taraftan 179,90-TL başvuru harcı tahsil edilir.

Bu harçtan haricen yatırılması gereken diğer bir harç ise, Peşin Harçtır. Peşin harç, dava konusunun parayla ölçülüp ölçülemeyeceğine göre değişkenlik gösterir. Peşin Harç, 179,90-TL’den aşağı olamayacaktır. Boşanma davasının konusu, parayla ölçülebilir nitelikte bulunmadığından peşin harç olarak yine 179,90-TL harç ödemesi yapılır.

Burada ifade etmekte yarar bulunmaktadır ki, boşanma davası ile birlikte ileri sürülen maddi – manevi tazminatı ile nafaka talepleri her ne kadar parayla ölçülebilen nitelikte hususlar olsalar da, bu talepler boşanma davasının fer’ileri sayıldığından harca tabi tutulmamaktadır. Ancak mal rejiminin tasfiyesi ve katılma alacağı talebiyle açılan davalar harca tabi olduğundan, ayrıca bu taleple bir dava açılması halinde davaya konu edilen tutar üzerinden hesaplanacak nispi peşin harç yatırılması gerekecektir. Nispi harç, davaya konu edilen tutarın binde 68,31’inin ¼’ü kadardır. Dolasıyla nispi harçlar, davaya konu edilen alacağın tutarına göre artıp azalabileceğinden her dava için ayrı hesaplanır.

Boşanma Gider Avansı

Yukarıda ifade edilen harçlardan ayrıca, dava açan tarafın mahkeme veznesine yatırması gereken diğer bir masraf kalemini gider avansı oluşturmaktadır. Gider avansı, en basit anlatımıyla mahkemece yürütülün yargılama faaliyeti çerçevesinden taraflara tebligat çıkartılması, üçüncü kişi veya kurumlarla yazışma yapılması, bilirkişi raporu aldırılması gibi durumlarda sarf edilecek masrafları karşılaması amacıyla davacı tarafça dava açıldığı esnada peşin olarak ödenmesi gereken meblağı ifade eder.

Gider avansının belirlenmesi için her yıl yayımlanan “Gider Avansı Tarifesi”nden yararlanılabilir. Burada konuyu uzatmamak adına şu kadarını ifade etmekle yetiniyoruz. 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle geçeli olan gider avansı tarifesine göre, iki tarafı bulanan bir hukuk davasının açılabilmesi için yatırılması gereken minimum gider avansı 770,00-TL’dir.

Boşanma Dava Masrafı
Boşanma Dava Masrafı

Boşanma Vekalet Ücretleri

 Vekalet ücreti, kişilerin davalarını avukatları aracılığıyla açmak ve takip etmek istemeleri durumunda, avukat ile müvekkili arasında yapılan vekalet sözleşmesi kapsamında avukata ödenmesi gereken ücrettir.

Türk hukuk sistemimiz çerçevesinde, kişilerin dava açmak veya takip etmek için avukat tutma zorunlulukları bulunmamaktadır. Ancak hak kaybına uğramamak ve en iyi şekilde haklarınızın savunulması için davanızı bir avukat aracılığıyla açmanızı tavsiye ederiz.

Kişilerin avukat tayin ederek dava açmak istemesi yahut davayı takip etmek istemesi durumunda vekalet ücreti, avukat ile müvekkil arasında yapılacak bir sözleşmeyle belirlenir. 

Boşanma Adli Yardım

Yukarıda detaylıca anlatıldığı üzere, bir boşanma davası açılmak istenmesi durumunda bir kısım masrafların yapılması ve harçların ödenmesi gerekmektedir.

Ancak bu masrafları karşılayacak mali gücü olmayan kişilerin yararlanabileceği hukuki imkanlar da bulunmaktadır. Dava açacak mali gücü olmayan kişilerin başvurabileceği imkanların başında “Adli Yardım” müessesesi gelmektedir.

Dava açan kişi, mahkemeye yatırması gereken harç ve avansları karşılayacak yeterli mali güce sahip değilse, davanın açıldığı mahkemeden adli yardım talebinde bulunabilir. Mahkemece talepte bulunan kişi hakkında yapılacak sosyo-ekonomik durum araştırması neticesinde kişinin mali gücünün bu davada yapılacak masrafları karşılayacak yeterlilikte bulunmadığı anlaşılır ise, adli yardım talebinin kabulüne karar verilerek yargılama esnasında yapılacak masraflar ile harç giderlerinin, dava sonunda haksız çıkan kişiden tahsil edilmek üzere devlet ödeneğinden karşılanmasına karar verilerek yargılama gideri ve harç ödemekten muaf tutulabilir.

Öte yandan kişiler, dava açmak için yeterli hukuki bilgiye sahip olmayabilir yahut mahkeme önünde hakkını gereği gibi savunamayacağı düşüncesiyle bir avukatın desteğine ihtiyaç duyabilir. Kişinin avukat tutmak için yeterli mali imkanı bulunmadığı takdirde, bulunduğu yerdeki baronun “Adli Yardım” bürosuna başvurarak kendisine avukat tayin edilmesini isteyebilir.

Boşanma vekaleti nasıl verilir yazımızı okumanızı öneririz.

Boşanma Dava Masrafı
Boşanma Dava Masrafı

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir