Boşanma davalarında psikolojik şiddet nedir?

Boşanma davalarında psikolojik şiddet nedir?

Boşanma davalarında psikolojik şiddet nedir?

Tehdit etmek, aşağılamak, hakaret etmek, alay etmek, sınırı aşarcasına eleştirilerde bulunmak, bağırmak, korkutmak, kişinin hareketlerini ve ilişkilerini denetlemek veya sınırlamak, değersizlik hissi uyandırmak, küçümsemek… şeklinde eylemlerle psikolojik şiddetin varlığı kabul edilmektedir.

 1. Sürekli olarak hakkında suç duyurusunda bulunmak
 2. Sürekli ihanetle suçlamak, sürekli gözünün dışarda olmasıyla suçlamak
 3. Diğer eşin ailesiyle görüşmesine sürekli sıkıntı çıkarmak
 4. Aşağılayıcı ifadelerde bulunmak
 5. Aşırı kıskançlık göstermek
 6. Aileyle görüşmemesi için baskı yapmak
 7. Hesapsızca para harcayacağını ifade etmek
 8. Sebepsiz ve sürekli tartışma çıkarıp kavga ortamı yaratmak
 9. Erkeğe ev alması için tehditlerde bulunmak
 10. Giyim ve makyaj konusunda baskı yapmak
 11. Dış görünüşüne eleştirilerde bulunmak beğenmediğini ifade etmek
 12. Eski ilişkilerle kıyaslamak

Şeklinde psikolojik tehdit örnekleri çoğaltılabilir.

Boşanma davalarında psikolojik şiddet nedir?
Boşanma davalarında psikolojik şiddet nedir?

Yargıtay kararları ışığında psikolojik şiddet nedir? Yargıtay kararlarında yer aldığı haliyle boşanma davalarında psikolojik şiddetin ne olduğu ve nasıl anlaşılması gerektiği hususunda bir değerlendirme yapmaya çalıştık.

 • “…davanın hemen öncesinde ve sonrasında tarafların karşılıklı olarak birbirlerine yönelik suç duyurusu ve şikayetlerde bulundukları, karşılıklı psikolojik şiddet eylemleri bulunduğu” gerekçesiyle boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek…”

(2. Hukuk Dairesi 2014/23415 E.  ,  2015/8779 K.)

 • “…eşine psikolojik şiddet uyguladığı ve eşinin sürekli ihanetle suçladığı vakıalarının gerçekleştiği,…”

(2. Hukuk Dairesi 2017/3476 E.  ,  2018/9925 K.)

 • “…eşine hakaret ederek fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan erkek ile güven sarsıcı davranışları bulunan ve ev işleri ve ortak çocuklar ile ilgilenmeyerek birlik görevlerini yerine getirmeyen kadın eşit kusurludur. Bu itibarla, erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğuna hükmedilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir…”

(2. Hukuk Dairesi  2021/1736 E.  ,  2021/2890 K.)

 • “…diğer kusurlu davranışları yanında erkeğin “Kadını aşağıladığı, kadının ailesiyle görüşmesinde sıkıntı çıkararak psikolojik şiddet ve zaman zaman da ekonomik şiddet uyguladığı” yine de davalı-karşı davacı erkeğin boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tam kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre,…”

(2. Hukuk Dairesi 2021/1540 E.  ,  2021/2959 K.)

 • “…aşırı kıskançlık gösterip kadını sürekli arayıp sorarak psikolojik şiddet uygulama…”

(2. Hukuk Dairesi 2018/4084 E.  ,  2019/2331 K. )

 • “…eşinin arkadaşları ve ailesiyle görüşmesine engel olduğu, baskı oluşturacak davranışlarda bulunarak eşine psikolojik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır….”

(2. Hukuk Dairesi 2021/9571 E.  ,  2022/69 K.)

 • “…Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı kadının; eşinin parasını hesapsızca harcamak istediğini söylemek suretiyle ona psikolojik şiddet uyguladığı, sebepsiz yere ve sürekli olarak tartışma çıkarıp, kavga ortamı oluşturduğu, birlik görevlerini yerine getirmemek amacıyla evden ayrıldığı anlaşılmaktadır…”

(2. Hukuk Dairesi 2021/2382 E.  ,  2021/4298 K.)

 • “…Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; erkeğin kadına aşağılama ve hakaret yoluyla süregelen psikolojik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır…”

(2. Hukuk Dairesi 2021/6161 E.  ,  2021/7447 K.)

 • “…davacı-davalı eşine “seninle görüşürüz, son pişmanlık fayda etmez” gibi sözler söyleyerek psikolojik şiddet uyguladığı,…”

(2. Hukuk Dairesi 2012/7834 E.  ,  2012/27430 K.)

 • “…davalı erkeğin güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu ve davacı kadın dini vecibelerini yerine getirirken erkeğin söz ve davranışları ile kadına psikolojik şiddet uyguladığı sabit olup,…”

(2. Hukuk Dairesi 2019/1984 E.  ,  2019/6801 K.)

 • “…erkeğe ev alması için psikolojik baskı uygulayarak tehdit ettiği,…”

(2. Hukuk Dairesi         2017/5912 E.  ,  2018/12136 K.)

 • “…Eşe karşı fiziksel veya psikolojik şiddet uygulanması, pek kötü ve onur kırıcı kusurlu davranış olup, boşanma nedenlerindendir. Bir eşin diğer eşe karşı fiziksel şiddet uygulaması, şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle genel boşanma nedenleri arasında en önemlisidir….”

(Hukuk Genel Kurulu         2017/2426 E.  ,  2020/243 K.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir