Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, evlilik birliğinin sona ermesi talebiyle açılan önemli bir hukuki süreçtir. Evliliği sonlandırmak isteyen kişi veya kişiler, boşanma davasını nasıl başlatacaklarını merak ederler. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere iki farklı türü vardır ve her biri farklı prosedürlere tabidir. Ancak her durumda, boşanma davası aile mahkemesinde, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesinde açılır.

Evlilik birliği, ancak mahkeme kararıyla sona erer ve bu kararın kesinleşmesi gerekir. Boşanma davası açmak isteyen taraf veya taraflar, aile mahkemesine veya asliye hukuk mahkemesine başvurarak bu süreci başlatır. Dava dilekçesinde ise boşanma sebepleri, bu sebeplerin kanıtı, tanık bilgileri ve gerekirse mahkemece talep edilen belge ve kayıtların açıklanması gerekir. Bu şekilde hazırlanan dilekçe, mahkeme tarafından incelenir ve süreç başlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların tercih ettikleri adliyede aile mahkemesinde açılabilir. Bu tür davada belirleyici unsur, anlaşmalı boşanma protokolüdür. Aile mahkemesi, taraflarca onaylanan ve sunulan bu protokolü esas alarak boşanma kararı verir. Boşanma protokolü, hukuki bilgi ve deneyim gerektiren bir düzenleme olduğundan, bu sürecin deneyimli bir boşanma avukatı tarafından yapılması önemlidir.

Anlaşmalı boşanma davası, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, en az bir yıl süren evlilik birliğinde, tarafların birlikte başvurması veya bir tarafın açtığı davanın diğer tarafça kabul edilmesi durumunda, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilir. Mahkeme, boşanma kararı verebilmek için tarafların hakim önünde dinlenmesi ve iradelerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini ve protokolün uygun olması gerektiğini değerlendirir. Anlaşmalı boşanma davası için şu şartlar aranır:

 • Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
 • Taraflar birlikte aile mahkemesine başvurmalı veya bir tarafın açtığı dava diğer tarafça kabul edilmelidir.
 • Eşler, hakim önünde boşanma isteklerini bizzat dile getirmelidir.
 • Hakim, anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulmalıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle açılan bir boşanma davası türüdür. Bu dava, Türk Medeni Kanunu’nun 161. ve 166. maddeleri arasında belirtilen boşanma sebeplerinden en az birine dayanarak açılır. Boşanma sebepleri, genel ve özel olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Özel boşanma sebepleri, kanunda belirtilen sebeplerdir:

 • Zina (aldatma)
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı

Bu özel sebepler dışında boşanma davası açılamaz. Çekişmeli boşanma davası açan taraf, ileri sürdüğü boşanma sebebini ispatla yükümlüdür; ancak davalı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmek zorunda değildir.

Boşanmanın genel sebepleri daha sınırlı değildir. Şiddetli geçimsizlik, güveni sarsan davranışlar, evlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi gibi birçok sebep, boşanmanın genel sebeplerine örnektir. Çekişmeli boşanma davalarında, boşanma nedenlerinin yanı sıra nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı gibi konularda da anlaşmazlık yaşanabilir.

Boşanma Davası Nerede Açılır? Hangi Mahkeme Yetkili ve Görevlidir?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. Ancak, yetkili mahkeme konusunda farklılıklar vardır: Anlaşmalı boşanma davası, herhangi bir adliyenin aile mahkemesinde açılabilirken, çekişmeli boşanma davasında belirli yetki kuralları geçerlidir. Çekişmeli boşanma davasında yetkili mahkeme;

 • Davalının yerleşim yeri mahkemesi,
 • Davacının yerleşim yeri mahkemesi,
 • Tarafların son altı aydır ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Konuyla İlgili Diğer Yazılarımızı Okumanızı Öneririz.

BOŞANMA DAVASINDA SIKÇA SORULAN 10 SORU
Boşanma Vekaleti Nasıl Verilir?
Boşandıktan sonra kaç gün beklenir?

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir