Boşanma Öncesi Mal Kaçırma

Boşanma öncesi mal kaçırma uygulama sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisi de eşlerden birisinin boşanma sonrasında eşlere ait mallardan diğer eşe pay düşmemesi ya da mal rejiminin tasfiyesi anında diğer eşin katılma alacağını azaltmak amacıyla kötü niyetli olarak mal varlığındaki değerleri elden çıkarttığı görülmektedir. Bu tarz durumlarda kişinin zarara uğramaması ve alacaklarını elde etme imkanından mahrum kalmaması adına hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olması ya da uzman hukukçulardan destek alması büyük önem arz etmektedir. Keza haklarını tam olarak bilmeyen yahut hukuki hak arama yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan kişilerin bu durumlarda zarara uğradığı olaylarla karşılaşmak mümkündür.

Eşlerin boşanmaları, yalnızca evlilik birliğinin sona ermesi anlamına gelmemektedir. Boşanma kararı kişilerin medeni ve kişi durumlarında değişiklik meydana getirdiği gibi, aynı zamanda hukuki ve mali sonuçları olan bir karardır. Boşanma kararı ile birlikte eşler arasındaki mal rejimi, boşanma davasının açıldığı tarih itibariyle sona erer ve eşlerin ortak mal varlıklarının bölünerek eşlere dağıtılması gerekir. Mal rejiminin tasfiyesiyle ilgili detaylı ve ayrıntılı bilgi için bu konuda kaleme almış olduğumuz makalemizi incelemenizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Mahkemece eşlerin boşanmasına karar verilmesiyle birlikte, eşler arasındaki mal rejimi kararın kesinleşmesiyle birlikte boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere sona ermiş sayılır. Eşler kendi aralarında mal rejimi sözleşmesi yaparak kanunda belirlenmiş olan seçimlik mal rejimlerinden birisini seçerek kendileri için uygulanmasına karar vermedikleri sürece, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi eşler arasında uygulama alanı bulur.

Boşanma öncesi mal kaçırma
Boşanma öncesi mal kaçırma

Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasviyesine ilişkin kurallar gereği, eşlerden birisinin diğer eşin katılma alacağını azaltmak yada ortadan kaldırmak kastıyla hareket ederek  mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar ile mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak katıyla yaptığı devirler (eklenecek değerler), tasfiye anında sanki bu eşin mal varlığına dahilmiş gibi değerlendirilerek edinilmiş mallarına eklenir ve diğer eşin katılma alacağı hesaplanırken bu malların değerleri de toplam mal varlığına değerinin parasal tutarı içerisinde yer alır.

Dolayısıyla eşlerden birisinin boşanmadan önce kötü niyetli olarak mal kaçırması halinde zarara uğrayan eş dava açarak katılma alacağının tahsili talep edebilir. Dava açma hakkı, alacaklı eş veya mirasçıların haklarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten itibaren başlayarak 1 yıl ve her halde mal rejiminin sona ermesinin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.

küçükçekmce halkalı boşanma avukatı
İstanbul küçükçekmece boşanma avukatı

İstanbul boşanma avukatı

Küçükçekmece boşanma avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Avukat Dilan Nur KANDIRAN boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:

0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir