Boşanma Öncesi Mallara Tedbir

Boşanma öncesi mallara tedbir, çekişmeli boşanma davalarında en çok karşılaşılan konulardan biri evlilik birliği içerisinde edinilen malların eşlerden biri tarafından gizlenmeye çalışılmasıdır.

İstanbul boşanma avukatı olarak sizler için boşanma öncesi mallara tedbir konusu 7 başlık altında topladık iyi okumalar dileriz.

1.Boşanmada bankadaki paraya tedbir

Boşanma dava sürecine girilmesiyle birlikte eşlerin evlilik birliği içinde edindiği mallar, miras ve kişisel mallar dışında kalan kısmın paylaşılması gerekir. Bu esnada boşanma fikrinin eşlerden birinde oluşmasıyla birlikte bankada olan para boşanma davasında akraba, kardeş, anne baba, dost gibi farklı kişilere aktarılabilmektedir. Boşanma davasının açılması ile birlikte bankadaki paraya tedbir konması mahkemeden talep edilebilir. Ayrıca en iyi boşanma avukatı daha önce boşanma davaları ile uğraşmış olan avukatlardır. Boşanma davası görülürken eşlerin geçmişe yönelik olarak banka hesap hareketleri mahkemeden talep edilebilir. Normalin dışında olan hesap hareketleri, özellikle boşanma davasının açılmasından iki yıl geriye dönük olarak yapılan anormal para transferleri evlilikten mal kaçırma olarak mahkemece kabul edilebilecektir.

2.Boşanma öncesi tapulara tedbir

Boşanma davası esnasında taşınmazların satışına engel olmak için tapulara tedbir konulabilmektedir. Bunun için mahkemeden tedbir talep edilmesi yeterli olacaktır. Ancak kötü niyetli olarak boşanma davasından önce satılmış olan taşınmaz malların durumu da mahkemeye bildirilerek evlilik birliği içinde edinilmiş mallara dahil edilmesinin istenmesi gerekir. En iyi boşanma avukatı evlilik birliği içinde edinilmiş malların satılmış olması halinde dahi bu durumu tespit edebilen ve mahkemeye bunu kabul ettirebilen avukatlardır.

Boşanma öncesi mallara tedbir
Boşanma öncesi mallara tedbir

3.Boşanma öncesi arabaya tedbir

Araçların satışı da evlilikten mal kaçırma amacıyla muvazaalı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Buna engel olmak adına diğer eşin adına kayıtlı araçlar için tedbir talep edilmesi gerekir. Ancak boşanma davasından önce mal kaçırmak amacıyla araç satışı yapılması gibi bir durum söz konusuysa bunun mahkeme nezdinde belirtilmesi gerekecektir.

4.Boşanma davasında mal kaçırma

Evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerinde boşanmanın gündeme gelmesiyle birlikte mal kaçırma söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda şüpheye gerek olmadan, diğer eşin banka kayıtları, tapu kayıtları mahkemeden talep edilebilir. Esasen evlilikten kaçırılan malların tespiti en iyi boşanma avukatı için çok zor değildir.

5.Boşanma davasında mal kaçırmanın cezası nedir?

Boşanma davasında mal kaçırmanın bir cezası yoktur ancak hemen belirtmek gerekir ki bu durum mal kaçıran eşin kusurlu olarak mahkemeye kabul ettirilmesi ile sonuçlanabilir. Kusur oranı fazla olan tarafın evlilik mallarından daha az oranda alması ya da diğer eşin tazminat talebi ile birlikte tazminat ödemesiyle sonuçlanabilir.

6.Evlilikten mal kaçırmak nasıl olur?

Evlilikten mal kaçırmak boşanılacağı düşünülerek kişinin tasarruflarını üçüncü bir kişiye aktarması ile olacaktır. Bazı durumlarda boşanacak eşler mal varlıklarını nakit haline getirerek kiralık kasa gibi yerlerde, ya da farklı fiziksel ortamlarda muhafaza edebilmektedir. En iyi boşanma avukatı bu tarz durumlardan şüphe edilmese dahi bu durumları tespit edebilmek için gerekli işlemleri yapabilen avukatlardır.

7.Boşanmada mal varlığı araştırması nasıldır?

Boşanma davalarında kendiliğinden yapılan bir mal varlığı araştırması sistemi yoktur. Mahkemeler usul hukuku kapsamında talepler ile bağlıdır. Boşanma davası esnasında mahkemeden diğer eşin banka kayıtları istenebilir. Ayrıca muvazaalı olarak yaptığı işlemler biliniyorsa bunların ispatına yönelik evrakların mahkemece toplanması talep edilebilir. Tapu kayıtları istenebilir, araç kayıtları istenebilir, diğer eşin şirketi varsa bu şirketin değerlemesinin yapılması talep edilebilir. Evlilikten mal kaçırma amacı olan taraflar genellikle başka kişilerin hesaplarını kullanabilmektedir. Böyle bir durum varsa tespiti için mahkemeden evrak toplanılması istenebilir. Anlaşılacağı üzere aile mahkemeleri tarafından her boşanmaya ilişkin rutin olarak yapılan bir mal araştırması olmadığı gibi ancak karşı tarafın talepleri doğrultusunda bir araştırma yapılmaktadır.

istanbul boşanma avukatı
istanbul boşanma avukatı

İstanbulda boşanma avukatlığı yapmaktayız. Arena Hukuk ve Arabuluculuk olarak sizlere daha detaylı bilgi sunmamız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Dilan Nur KANDIRAN boşanma davalarında hızlı çözümler üretmektedir.

Avukat Cem AKYAZI boşanma davalarınızda deneyimiyle yanınızda olacaktır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yılı aşkın hukuk mahkemeleri tecrübesi ile boşanma davalarınızda deneyimlerini sizinle paylaşacaktır.

Anlaşmalı boşanma avukat ücreti hakkında bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:

0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir