Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Taraflar, evlilik birliği içerisinde sahip oldukları mallar üzerinde boşanma sırasında hak talep edebilmektedir. Hangi mallar üzerinde hak talep edilebileceği, mal paylaşımına hangi malların dahil olacağı, hangi mal rejiminin uygulanacağı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir.