Boşanma soyadım ne zaman değişir?

Boşanma soyadım ne zaman değişir? Boşanmaya karar verilen duruşmanın ardından 3-4 hafta gibi bir sürede soyadınız değişebileceği gibi, birkaç gün sonra da soyadınız değişebilir. Sürenin tam olarak anlaşılabilmesi ve daha hızlı soyadınızın değişebilmesi için aşağıdaki kısımları okumanızı öneririz.

Boşanmada soy ismim ne zaman değişir?

Boşanmaya karar verilen duruşmanın ardından hakim tarafından gerekçeli karar yazılır. Gerekçeli kararın yazılması duruşma ile aynı gün olabileceği gibi bir aya kadar uzayabilmektedir. Boşanma gerekçeli kararının yazılmasının ardından taraflara tebliğ edilmesi gerekir. Taraflardan avukatı olmayan varsa tebligat posta yoluyla yapılır. Tebligatın ulaşmasının ardından 2 haftalık sürede itiraz gelmezse gerekçeli karar kesinleşir. 2 haftalık süre beklenmeden taraflar mahkeme kalemine karara itiraz etmeyeceklerine dair dilekçe vererek kararın kesinleşmesini talep edebilirler. 2 haftalık sürenin geçmesi halinde mahkeme kendiliğinden kararı kesinleştirebileceği gibi, süre uzamaması için tarafların talebi halinde şartlar oluştuysa kararın kesinleştirilmesi talep edilebilir. Kesinleşen kararın ardından mahkeme nüfusa bildirimde bulunarak soy isminin değişmesine dair ve evliliğin sonlandırıldığına dair müzekkere yazar.

Boşanmaya karar verildi, sonraki aşamalar nelerdir?

Boşanmaya karar verilen duruşmanın ardından gelen aşamalar aşağıda açıklanmıştır.

Gerekçeli kararın yazılması

Boşanmaya karar verilen duruşmanın ardından hakim tarafından gerekçeli karar (uzun karar) yazılır. Gerekçeli karar boşanma duruşması ile aynı gün hazırlanabileceği gibi bu süre bir aya kadar uzayabilir.

Gerekçeli kararın taraflara tebliği

Gerekçeli kararın eşlere tebliğ edilmesi gerekir. Avukatı olan tarafa elektronik tebligat, avukatı olmayan tarafa posta ile tebligat yapılır.

Gerekçeli kararın kesinleşmesi

Tebligatın yapılmasının ardından iki haftalık itiraz süresi işlemeye başlar. Bu itiraz süresinin de dolmasıyla artık karar kesinleştirilebilir. Mahkemenin kendi kendine kesinleştirme yapması uzun sürebilmektedir. Sürenin dolmasıyla mahkemeden kararın kesinleştirilmesi talep edilebilir. Ayrıca iki haftalık süre beklenmeden de taraflar mahkemeye karara itiraz etmeyeceklerini bildirebilirler. Böylelikle karar kesinleşecek ve karar nüfusa mahkeme tarafından kendiliğinden bildirilecektir.

Boşanmadan sonra soyadımın değişmesi için ne yapmalıyım?

Boşanma kararının yukarıda anlatıldığı üzere kesinleşmesinin ardından mahkeme tarafından resen nüfusa müzekkere yazılarak evliliğin kanunen bittiği bildirilir ve soyadı değişikliği yapılır.

Boşandım ama soyadım hala değişmedi

Boşanmada karar kesinleşmesi olmadan soyadınız değişmez. Kararın kesinleşmesi için gerekçeli kararın hakim tarafından yazılması ve taraflara tebliğ edilmiş olması gerekir. Taraflara tebliğin ardından iki haftalık itiraz süresi işlemeye başlar. İtiraz süresi de dolunca karar kesinleşir ve mahkeme tarafından nüfusa evliliğin kanunen bittiği bilgisi verilir. Gerekçeli kararın yazılmasının ardından taraflar mahkemeye gidip gerekçeli kararı elden teslim alıp itiraz etmeyeceklerini belirterek kararın kesinleşmesini talep etmeleri halinde karar daha kısa sürede kesinleşecek ve soyadı değişikliği daha kısa sürede sağlanacaktır.

Boşanma soyadım ne zaman değişir?
Boşanma soyadım ne zaman değişir?

Boşandım soyadım değişmedi

Boşanma duruşma sonrası hemen kanuni varlığa kavuşmaz. Kararın kesinleşmesi gerekir. Kararın kesinleşmesi için gerekçeli kararın yazılarak taraflara ulaşması ve iki haftalık itiraz süresinin dolması gerekir. Ancak gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından taraflar kendileri mahkemeye giderek kararı alır ve itiraz etmeyeceklerini bildirirlerse boşanma kararının kesinleşmesi daha kısa zamanda olur.

Gerekçeli karar ne zaman yazılır?

Boşanma davaları sonucunda gerekçeli karar duruşma ile aynı gün yazılabileceği gibi bu süre bir aya kadar uzayabilmektedir.

Boşanma kararının ulaşması ne kadar sürer?

Boşanma gerekçeli kararı avukatlara elektronik tebligatla ulaştığı için genelde aynı gün, avukatı olmayan taraflara ise posta ile ulaştığı için 3 ila 15 gün arasında ulaşmaktadır.

Boşanmaya itiraz süresi ne kadardır?

Boşanma gerekçeli kararına itiraz süresi iki haftadır.

Soyadımın hızlı değişmesi için ne yapmalıyım?

Boşanma sonrası soyadınızın hızlıca değişmesi için gerekçeli kararın yazılmasını beklemeli, gerekçeli karar yazıldıktan sonra iki taraf birlikte mahkemeden gerekçeli kararı almalı ve itiraz etmeyeceklerini mahkemeye bildirmelidirler.

Boşanma kararının daha hızlı kesinleşmesi için ne yapmalıyım?

Boşanma kararının daha hızlı kesinleşmesi için mahkemeye giderek gerekçeli karar alınmalı ve karara itiraz edilmeyeceği mahkemeye bildirilmelidir.

Anlaşmalı boşanma sonrası soyadım değişmedi

Anlaşmalı boşanma sonrası soyadınız değişmediyse gerekçeli kararın yazımı, tebliğ edilmesi, itiraz süresinin dolması gibi aşamaların tamamlanmamıştır. Bu aşamaların tamamlanması ile mahkeme nüfusa bilgi verir ve soyadınız değişir.

Anlaşmalı boşandım soyadım ne zaman değişir?

Anlaşmalı boşanma sonrası soyad değişmesi kararın kesinleşmesi ile olur. Kararın kesinleşmesi ile ilgili bilgi ve süreç yukarıda anlatılmıştır.

Mahkeme kendiliğinden soyadımı değiştirir mi?

Boşanma sonrası kararın kesinleşmesi ile mahkeme nüfusa bilgi verir ve soyadınız değişir. Bunun için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

Boşanma sonrası soyadımın değişmesi için ne yapmalıyım?

Boşanma sonrası mahkeme nüfusa boşanmanın gerçekleştiği bilgisini verir. Bunun için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

İstanbul boşanma avukatı

İstanbul boşanma avukatı, boşanma öncesi, dava aşaması ve sonrası için iletişime geçebilirsiniz. Boşanmada uzman avukat arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaklardır.

Boşanma sonrası soyadım değişmedi

Boşanma sonrası soyadınız değişmediyse boşanma kararı kesinleşmemiştir. Boşanma kararının nasıl kesinleştirileceği bu yazının yukarı kısımlarında anlatılmıştır.

ANLAŞMALI BOŞANMA KAÇ GÜN SÜRER yazımızı okumanızı öneririz.

İstanbul boşanma hukuk bürosu

Küçükçekmece boşanma avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Avukat Dilan Nur KANDIRAN boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için: 0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir