Boşanmada Kaç Tanık Yeter?

boşanma avukatı tavsiyeleri

Boşanmada kaç tanık yeter? Boşanmada yalancı şahitlik

Boşanma davasında iddia edilen her olay için tanık bildirilebilir. Örneğin hakareti ispat etmek için diğer eşin hakaret ettiğine dair bilgisi olan 4 tanık bildirildiğini düşünelim. Eğer mahkeme hakimi bir tanığın dinlenilmesinin ardından yeterli kanıya ulaştıysa diğer tanıkları dinlemeyebilir. Ancak yeterli kanıya ulaşılmadıysa 4 tanığın hepsini dinleyebilir. Başka bir örnekte ise hakarete ilişkin 10 tanık bildirildiğini düşünelim. Hakareti ispat eden video kayıtları, ses kayıtları olması, mesaj kayıtları, resmi evraklar,  ikrar içeren ifade tutanakları gibi kuvvetli deliller olması halinde mahkeme hakimi hakarete ilişkin kanısını oluşturduktan sonra 10 tanığın hiçbirini dinlemeyebilir.

1.Boşanma davasında kaç tanık belirtilmelidir?

Boşanma davasında hiç tanık bildirilmeyebileceği gibi, 15-20 tanık da bildirilebilir. Tanık sayısının belirlenmesindeki en önemli unsur iddia edilen olayların ispatının sağlanması için, bu olaylara ilişkin bilgi sahibi olan kaç kişinin olduğudur. Ayrıca çok net ispatı olan hususlarda tanık dinletilmesine gerek olmayacaktır. Örneğin “Eşim evimizi geçen sene sattı, parasını kardeşine gönderdi” şeklindeki bir iddianın ispatı için tapu kayıtları ve banka hesap dökümleri varsa, iddianın çok net olarak ispat edileceği açıktır ve bu konuda tanık bildirilmesine gerek olmayacaktır. Yine de bu olaya ilişkin tanık bildirilirse, mahkeme hakimi yeterli kanıya ulaştıysa artık bu olaya ilişkin bilgisi olan tanıkları dinlemeyecektir.

2.Boşanma davasında tanığın rolü nedir?

Boşanma davasında tanığın rolü iddia edilen olayların ispatlanmasıdır. Eğer başka delillerle ispat sağlanabiliyorsa o olaya ilişkin tanık dinletilmesi zorunlu olmayacaktır.

3.Boşanma davası tanıksız olur mu?

Boşanma davasındaki iddialar resmi evrak, görüntü kaydı gibi açık olarak ispat edilebiliyorsa tanık dinletilmesine gerek kalmayabilir.

4.Boşanma avukatı tanığa soru sorar mı?

Boşanma avukatı tanığa soru sorulmasını duruşma esnasında talep edebilir. Başka bir deyişle karşı tarafın tanığı da olsa her iki tarafın boşanma avukatları da aynı tanığa soru sorulmasını talep edebilir.

5.Boşanma davasında karşı tarafın tanığına soru sorabilir miyim?

Boşanma davasında boşanma avukatı varsa, boşanma avukatınıza ileterek dinlenecek tanığa soru sorulması isteğinizi belirtebilirsiniz.

6.Boşanma davasında yalancı şahitlik yapılır mı?

Boşanma davasında da diğer hukuk mahkemelerinde olduğu gibi tanıklar doğruyu söyleyeceklerine dair yemin ederek beyanlarına başlarlar. Ancak boşanma davalarında gerçek dışı beyanlar verilebilmektedir. Gerçek dışı yalan beyanların ispatı halinde bunun Türk Ceza Kanunu uyarınca cezası olacağı tartışmasızdır.

Boşanmada kaç tanık yeter?
Boşanmada kaç tanık yeter?

7.Boşanma davasında yalancı şahitlik yapılırsa ne olur?

Türk Ceza Kanunu kapsamında gerçek dışı beyanlarda bulunarak şahitlik yapmanın cezası 272.maddede düzenlenmiştir. Mahkemede yalancı şahitlik yapmanın cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

8.Boşanma davasında yalancı şahidi nasıl ispat ederim?

Boşanma davasında yalancı şahitlik yapan birinin durumunu başka bir tanıkla ispat etmeniz pek mümkün olmasa da birden çok kişinin tanıklığıyla ya da resmi evraklarla ispat mümkün olabilecektir.

9.Boşanma davasında gerçeği saklamak suç mudur?

Boşanma davasında yalancı şahitlik yapmak suç olduğu gibi, gerçeği saklayarak olayı aydınlatacak gerçekleri gizlemek de suçtur.

10.Boşanma davasında gerçeği saklamanın cezası nedir?

Boşanma davasında gerçeği saklayarak beyanda bulunmayan kişi hakkında da yalancı şahitlik yapmayla aynı ceza, yani TCK 272. madde kapsamında bir yıldan üç yıla kadar ceza verilmesi gerekecektir.

Boşanmada yalancı şahitlik
Boşanmada yalancı şahitlik

11.Boşanma davasında yalancı şahitliği ispat edersem ne olur?

Boşanma davası sırasında yalancı şahitlik yapan kişinin yalancı şahitlik yaptığına dair ceza soruşturması yapılması talep edilir, gerekli ispat sağlandıysa hakkında ceza davası açılır. Bu ceza davasında yalancı şahitlik yapıldığı ispat olunup ceza alınması halinde, boşanma davasında hükme esas alınan yalancı şahidin açıklamaları yönünden tekrar yargılama (iade-i muhakeme) yapılması gerekecektir. Başka bir deyişle boşanma davasında yalancı şahitlik için ceza verilmemekte, ceza mahkemeleri nezdinde yalancı şahitlik iddiası değerlendirilecektir.

BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİNDE NELER YER ALMALIDIR yazımızı mutlaka okuyunuz.

İstanbul boşanma avukatı

Küçükçekmece boşanma avukatı

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için: 0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir