Boşanmada Maddi Tazminat

Boşanmada maddi tazminat, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşler kanunda yazılı sebeplere dayanarak boşanma davası açmaları gerekmektedir.  Mahkemece tarafların boşanmasına karar verilerek boşanma … Boşanmada Maddi Tazminat okumayı sürdür