Çekişmeli (Akıl hastalığı) Boşanma dilekçesi

arena hukuk boşanma avukatı

Çekişmeli (Akıl hastalığı) Boşanma dilekçesi,
Boşanma davaları hukuk büromuzun en çok çalıştığı dava alanlarındandır.

Küçükçekmece Halkalı’da ofisimiz bulunmaktadır çekişmeli boşanma davalarınızda hukuki destek sağlamaktayız.

Telefonla veya mail yoluyla randevu oluşturabilir, dava sürecinizde hukuki destek alabilirsiniz.

Çekişmeli boşanma

 Evlilikler karmaşık yapılardır ve her evlilik birbirinden farklı durumları özelinde barındırır. Çekişmeli boşanmalar mutlaka konusunda uzman avukatlarla yürütülmesi gereken hukuki işlemlerdir. Aksi halde haklı olduğunuz halde haksız konuma düşebilecek, dava açarken dayanmadığınız gerekçeleri dava aşamasında ileri süremeyecek durumda kalmanız olasıdır.

Çekişmeli (Akıl hastalığı) boşanma dilekçesi aşağıdadır.

KÜÇÜKÇEKMECE NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE,

İSTANBUL

DAVACI       : İsim, soyisim, TC no,

ADRES          : ….

VEKİLİ         : …

ADRES          : …

DAVALI       : İsim, soyisim, TC no,        

ADRES          : …

KONU           : TMK m. 165 uyarınca akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasıdır.

AÇIKLAMALAR

1-Taraflar, — tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten — ortak çocukları bulunmaktadır. Evlilik birliğinin devam ettiği süreçte davalı eş, evlilik birliğinin devamını çekilmez hale getirecek nitelikte akıl hastalığına tutulmuştur.  

2-(Bu kısımda aldatmaya ilişkin tüm olaylar anlatılacaktır.)

3-Türk Medeni Kanunu’nun 165 maddesi uyarınca; Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

4-Toplanacak deliller ışığında davalının davacıyı aldattığı ortaya çıkacaktır.

5-Açıklanan tarafların Türk Medeni Kanunu’nun 165. Maddesi uyarınca boşanmalarına, davalının — TL maddi ve — TL manevi tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini  talep etmekteyiz. Bu nedenler huzurdaki işbu boşanma davasının açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER        :

  • TC Anayayası, TMK, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER                          :

  1. Nüfus Kayıtları
  2. Tanık
  3. Bilirkişi
  4. Keşif
  5. Yemin
  6. Vesair yasal delail.

NETİCE VE TALEP           :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-) Davamızın KABULÜ ile,

Tarafların Türk Medeni Kanunu’nun 165. Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Davalının — TL maddi ve — TL manevi tazminata mahkum edilmesine

2-) Yargılama gideri, vekalet ücreti, harçlar ile sair giderlerin davalı taraf üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla…

Çekişmeli (Akıl hastalığı) boşanma davası hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Çekişmeli (Akıl hastalığı) boşanma davasının kanun maddesi tmk 165 okumak için tıklayınız.

Çekişmeli (Akıl hastalığı) Boşanma dilekçesi
Çekişmeli (Akıl hastalığı) Boşanma dilekçesi

Arena Hukuk ve Arabulucuk Bürosu olarak Küçükçekmece çekişmeli boşanma avukatlarımızla davalarınızda hukuki destek alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir