Çekişmeli (Terk) Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli (Terk) Boşanma dilekçesi aşağıdadır.

Çekişmeli (Terk) Boşanma nedeniyle birçok boşanma gerçekleşmektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE,

İSTANBUL

DAVACI       : İsim, soyisim, TC no,

ADRES          : ….

VEKİLİ         : …

ADRES          : …

DAVALI       : İsim, soyisim, TC no,        

ADRES          : …

KONU           : TMK m. 164 uyarınca Terk sebebiyle boşanma davasıdır.

AÇIKLAMALAR

1-Taraflar, — tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten — ortak çocukları bulunmaktadır. Evlilik birliğinin devam ettiği süreçte davalı eş, ortak konutu terketmiştir.

2-Davalı, — tarihinde tarafların ortak yaşamlarını sürdürdüğü konutu terk etmiş, bunun üzerine 4 ay sonra davalıya noter aracılığıyla eve dönmesi için ihtarname göndermiş ancak bu ihtar sonuçsuz kalmıştır. İhtarnamenin tebliğinden sonra davalı aradan 2 ay geçmesine rağmen konuta dönmemiş olup 6 aydır terk durumu devam etmektedir.

(Bu kısımda aldatmaya ilişkin tüm olaylar anlatılacaktır.)

3-Türk Medeni Kanunu’nun 164 maddesi uyarınca; Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

4-Açıklanan tarafların Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesi uyarınca boşanmalarına, davalının — TL maddi ve — TL manevi tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini  talep etmekteyiz. Bu nedenler huzurdaki işbu boşanma davasının açılması zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER        :

  • TC Anayayası, TMK, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair yasal mevzuat.

DELİLLER                          :

  1. Nüfus Kayıtları
  2. Tanık
  3. Bilirkişi
  4. Keşif
  5. Yemin
  6. Vesair yasal delail.

NETİCE VE TALEP           :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-) Davamızın KABULÜ ile,

Tarafların Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

Davalının — TL maddi ve — TL manevi tazminata mahkum edilmesine

2-) Yargılama gideri, vekalet ücreti, harçlar ile sair giderlerin davalı taraf üzerinde bırakılmasına,

Karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla…

Çekişmeli (Terk) Boşanma davası hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Çekişmeli terk kanun maddesi tmk 164 okumak için tıklayınız.

boşanma avukatı

Çekişmeli (Terk) Boşanma dilekçesi
Boşanma Avukatı

Çekişmeli (Terk) Boşanma dilekçesi sadece bir örnektir daha detaylı bilgi almak için avukatlarımızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Küçükçekmece boşanma avukatı olarak hizmet alanlarımız özellikle Küçükçekmece Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davası gibi birçok boşanma davalarına bakmaktayız.

Telefon : 0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir