Doğum tarihi düzeltme davası açmak

Doğum tarihi düzeltme davası açmak

Doğum tarihi düzeltme davası açmak için açık bir hatadan (örneğin 05.03.1993 yerine 05.13.1993 yazılmışsa) kaynaklanmıyorsa dava açma yoluyla mümkün olabilmektedir. Resmi işlemlerde doğum tarihinin değiştirilmesi önemli olabilmekte, özellikle farklı ülke vatandaşı olanlarda doğum tarihlerinin birbirine uymaması halinde sorunlar yaşanmakta ve doğum tarihlerinin düzeltilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Vatandaşlık işlemleri için doğum tarihinin düzeltilmesi

Farklı ülkelerde doğum tarihlerinin farklı olması halinde dava açılarak doğum tarihinin düzeltilmesi talep edilmelidir. Özellikle göç ederek Türkiye’ye gelen yurttaşların doğum günleri ülkeye giriş esnasında 01.01.1955 ya da 01.07.1955 gibi kayıtlara geçirilmiştir. Bu kayıtlar geldikleri ülke kayıtlarıyla eşleşmemesiyle resmi işlerde sorunlar meydana gelmektedir. Durumun düzeltilmesi için dava açılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere ilerleyen teknoloji ve doğum sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşmasıyla artık doğum tarihi kayıtları tam olarak tutulmakta ve gerçeğe uygun olmaktadır. Ancak geçmiş yıllarda durumun farklı olmasından kaynaklanarak gerçek olmayan doğum tarihleri nüfus kayıtlarında yer almaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu bu aşamada referans olarak yer almaktadır.

5490 sayılı kanunun 15. maddesi doğuma ilişkin bildirim yükümlülükleri ve süreleri düzenlerken 16. maddesinde ise süresi içinde bildirilmeyen doğumlar düzenlenmektedir. Sayfanın aşağı kısmında ilgili maddelere yer verilmiştir.

Kimlik değiştirirken doğum tarihimi değiştirebilir miyim?

Yeni kimlik alınırken Nüfus Vatandaşlık İşleri veri tabanındaki kayıtlara göre kimliğiniz yenilenecektir, yani doğum tarihinizin değiştirilmesi bu şekilde mümkün değildir.

6 yaşına kadar beyan ile doğum tarihi belirlenir

6 yaşına kadar olan çocukların nüfus kaydı yapılmadıysa yukarıda belirtilen kanunun 16. maddesi gereğince beyan esas alınarak doğum tarihleri belirlenmektedir.

Çocuğumu nüfusa kaydettirmedim ne yapmalıyım?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 15. ve 16 maddesi aşağıda yer almaktadır. Durumunuza göre mevzuatı incelemeniz gerekecektir.

Bildirim yükümlülüğü ve süresi

MADDE 15- (Değişik: 19/10/2017-7039/5 md.)

(1) Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Doğum bildirimleri, doğumu gerçekleştiren sağlık kuruluşlarına da yapılabilir.

(2) Sağlık kuruluşları ve sağlık kuruluşları dışında sağlık personeli nezaretinde

gerçekleşen doğumlar, ilgili sağlık birimince bulunulan yer nüfus müdürlüğüne beş iş günü içinde bildirilir. Bildirimde, doğumun sağlık kuruluşunda veya sağlık personeli nezaretinde olduğunu ispatlayan rapor veya resmi belge ve doğum tescil isteğini belirten form dilekçe yer alır.

(3) Sağlık personeli nezaretinde gerçekleşmeyen doğum bildirimi; gebelik sırasında anneyi takip eden tabip ya da sağlık mesleği mensubunca düzenlenecek rapor veya belge ile yapılır.

(4) Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus

müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur.

(5) Doğum bildirimi; veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması hâlinde çocuğun

büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılır. Çocuğa konulan ad, üç adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan yazılır. Doğum ve gebelik raporu ile doğumun bildirilmesi ve doğum tutanağının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(6) Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi ile yapılır. Doğum bildiriminin dış temsilciliğe bizzat yapılamaması hâlinde, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya rapor ile çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe, ana ve babanın kimlik bilgilerini gösteren belgelerle birlikte dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle de yapılabilir.

(7) Ölü doğan çocuklar aile kütüğüne yazılmaz. Bir doğumda birden fazla çocuk doğması hâlinde bunlar, doğuş sırasıyla yazılır.

Doğum tarihi düzeltme davası açmak
Doğum tarihi düzeltme davası açmak

Süresi içinde bildirilmeyen doğumlar

MADDE 16- (1) Bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen süreyi geçirdikten sonra bildirilen altı yaşını bitirmemiş olan çocukların doğum tarihinin tespitinde beyan esas alınır.

Çocuk altı yaşını doldurmuş ise nüfus müdürlüğüne getirilerek resmî sağlık kuruluşunca yaşının tespit edilmesi sağlanır. Doğuma ait resmî belge ibraz edilmesi halinde, yaş tespitine gerek kalmaz.

Doğum tarihi düzeltme davasıyla ilgili danışmanlık almak için bize ulaşabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Diğer yazılarımızı okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir