Eşim Çok Borçlu Ne yapabilirim?

Eşim Çok Borçlu Ne yapabilirim?

Eşim Çok Borçlu, Ne yapabilirim? Eşim çok borçlu, alacaklılar kapıya dayanacak, iflas etti ne yapabilirim? 

Böyle bir durumdan kurtulmak için boşanmak bir çözüm olsa da, eşlerden birinin istememesi ya da diğer eşe çeşitli nedenlerle ulaşılamıyor olması durumu içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

Böyle bir durumda çekişmeli boşanma davası açılması gerekir ancak çekişmeli boşanma davası yıllar sonunda neticelenecektir.

Bu durumda zaman kaybedilmeden evlilikteki mal rejiminin değiştirilmesi istenebilir.

1.Mal Rejiminin Değiştirilmesi

Türk Medeni Kanunu 206.maddesine göre eşlerden birinin istemi üzerine yasal mal rejimimiz olan edinilmiş mallara katılma mal rejiminden mal ayrılığı mal rejimine mahkeme kararı ile geçilmesi mümkündür.

Borçlu eşin alacaklıları evlilik mallarından alacaklarını tahsil etme yoluna gideceklerdir. Bu durumda boşanma davası açılması da bu duruma kısa sürede engel olamayabilir. Örneğin eve icradan birçok ödeme emri geliyorsa, diğer eş bu durumu gerekçe göstererek mal ayrılığı rejimine geçilmesini ve hemen ardından evlilik mallarının paylaşılmasını isteyebilir.

2.Mal Ayrılığı Rejimi Geçmişe Etki Etmez

Burada dikkat edilmesi gereken husus mal ayrılığının geçmişe yönelik olarak etkili olmamasıdır. Yani evliliğin en başından itibaren eşlerin malları ayrıdır denilemez. Dolayısıyla mal ayrılığına karar verilmesinin hemen ardından evlilikte edinilen malların da tasfiye edilmesi gerekir.

3.Evlilik Dışı Mallar

Bu aşamada da sıkça karşılaştığımız sorulardan biri evlilikten önce edinilen mallar ya da miras kalan mallar hakkındadır. Miras kalan mallar ya da evlilikten önce edinilmiş mallar kişisel mallardır, diğer eşin bu mallar üzerinde zaten bir alacağı söz konusu değildir!

4.TMK 206

TMK m.206

Haklı bir sebep varsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir.

Özellikle aşağıdaki hallerde haklı bir sebebin varlığı kabul edilir:

1. Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması,

2. Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması,

3. Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi,

4. Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması,

5. Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması.

Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.

5.Evlilik Bitmeden Evlilik Mallarının Paylaşılması Mümkündür

Evlilikteki mal rejiminin değiştirilmesi bu gibi durumlarda mahkemeden istenecektir. Sadece eşin borçlarından dolayı değil, kişinin mallar üzerinde  tasarruf etme hakkının engellenmesi ya da evlilikteki mallar hakkında bilgi sahibi olmasının engellenmesi halinde de mal rejiminin ayrılması ve devamında da o zamana kadar edinilmiş malların paylaşılması talep edilebilir. Uygulamada çok kullanılan ve bilinen bir madde değildir ancak kullanılması halinde birçok soruna çözüm olan bir maddedir. Eğer evlilik bitmeden mal varlığına ilişkin bir sonuç alınmak isteniyorsa oldukça pratik bir çözüm bu şekilde bulunacaktır.

Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Eşim Çok Borçlu Ne yapabilirim?
Eşim Çok Borçlu Ne yapabilirim?

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Selda TOPRAK boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir