Eski sevgilimden tazminat alabilir miyim?

küçükçekmece boşanma davası avukatı

Eski sevgilimden tazminat alabilir miyim?

Eski sevgilimden tazminat alabilir miyim? Eski sevgiliden tazminat almak mümkündür. Buradaki temel ayrım sevgili ile evlilik vaadi ile bir gönül ilişkisinin varlığıdır. Her ne kadar bir nişan töreni yapılmasa da, evlilik vaadi ile sevgili olmak hukuken “nişanlılık” olarak değerlendirilmektedir.

Kanundaki nişanlılık ile halk arasında bilinen nişanlılık birbirinden farklıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 118. Maddesi:

“Madde 118- Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur” şeklindedir.

Kanun nişanlanma için bir tören aramadığı gibi, tek şart evlilik vaadi olarak belirlemiştir.

Dolayısıyla evlenme vaadi içerisinde bir gönül ilişkisi halk arasında nişanlılık olarak tanımlanmasa da, hukuken evlilik vaadi ile gönül ilişkisi kurulmuş olması “nişanlılık” olarak tanımlanmaktadır.

Hukuki anlamıyla nişanlılık nedir?

Başka bir deyişle iki farklı cins insanın karşılıklı evlilik vaadi içerisinde bir gönül ilişkisi yürütüyor olmaları hukuken “nişanlılık” olarak nitelendirilir.

Eski sevgilimden tazminat alabilir miyim?
Eski sevgilimden tazminat alabilir miyim?

Sevgiliden Maddi Tazminat

Evlenme vaadiyle devam eden ilişki sırasında evlenme amacıyla yapılan masraflar karşı taraftan talep edilecektir.

Taraflardan birinin haksız ya da diğer tarafın kusuru neticesinde evlilik vaadiyle devam eden ilişki sonlandırıldığı takdirde tazminat talep edilebilecektir. Bunun dayanağı:

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 120. Maddesi:

“Madde 120- Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.

Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.

Bu durumda hukuki anlamdaki nişanı haksız yere bozan ya da kusuruyla nişanın bozulmasına neden olan taraf tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

Sevgiliden Manevi Tazminat

Terk edilen taraf, ya da karşı tarafın kusuru nedeniyle ilişkiye son vermek zorunda kalan taraf kişilik hakkının zarar görmesinden dolayı manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Uygulamada genellikle kadının erkekle cinsel münasebette bulunmasının ardından erkek tarafından nişanın (hukuki anlamda nişanın) bozulması ile manevi tazminata hükmedildiği görülmektedir. Manevi tazminat için tek sebebin bu durum olmadığı unutulmamalıdır. Önemli olan manevi bir ızdırabın varlığıdır. Örneğin nişanın bozulmasının ardından depresyona giren ve psikiyatri tedavisi gören biri manevi tazminat kazanabilecektir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 121. Maddesi:

“Madde 121- Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir