evlilik birliğinin temelinden sarsılması kanun maddesi TMK 166

tmk 166 evlilik birliğinin temelinden sarsılması kanun maddesi

“VI. Evlilik birliğinin sarsılması

Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.” En çok kullanılan ve en geniş içerikli boşanma sebebidir.

evlilik birliğinin temelinden sarsılması
evlilik birliğinin temelinden sarsılması kanun maddesi TMK 166

Aşağıda sıralanan olaylar ve bunlara benzer evliliğin devam etmesine engel olabilecek her durumda bu kanun maddesine dayanılarak boşanma davası açılır:

 • Aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözler kullanmak,
 • Fiziksel şiddette bulunmak
 • Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar
 • Aile birliği dışında aile birliğine zarar verecek eylemlerde bulunmak
 • Hakaret etmek, Tehdit etmek
 • Birlikte yaşamaktan kaçınmak
 • Birlik görevlerinin ihmal edilmesi
 • Ortak konutla ilgili negatif tutum ve davranışlar
 • Güven sarsıcı davranışlarda bulunmak
 • Mali yönden ortak hayatı sıkıntıya sokacak eylemlerde bulunmak
 • Cinsel yaşamda kabul edilemeyecek istek ve eylemler
 • Eşin ailesinden gelen müdahalelere ihmali davranışlarda bulunmak
 • Sevmediğini, beğenmediğini, tiksindiğini söyleyerek duygusal yönden tahribat
 • İntihara teşebbüs
 • Eşin aileyle olan ilişkisine karşı olumsuz tutumlar
 • Asılsız ifadeler ve dedikodu
 • Boşamayı sağlayabilmek için asılsız ihbarda bulunmak
 • Eş ve çocukları istemediğini söyleyerek evden gönderme
 • Önceki evlilikten olan çocuklara kötü muamele
 • Eşin yaşam şekline müdahale
 • Çocuk istememek
 • Bilgi dışında çocuk aldırmak
 • Çocukları evden göndermek
 • Aşırı kıskançlık
 • Eşin aile ilişkilerine müdahale etmek
 • Cinsel birleşmenin sağlanamaması
 • Cinsel içerikli sitelere üye olup vakit geçirmek
 • Cinsel ilişkiden kaçınmak
 • Aile sırlarını aile dışından kişilere anlatmak
 • Öz bakıma özen göstermeyerek eşe rahatsızlık vermek
 • Konuk istememek, konuklara karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak
 • Olağanın üzerinde çalışmaya zorlamak
 • Büyü yaptırmak, büyü muskayla uğraşmak
 • Eşini ailesinin evine göndermek
 • Eşin ailesini arayarak eşi almasını söylemek
 • Dinen boşandığını belirtmek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir