haysiyetsiz hayat sürme kanun maddesi TMK 163

küçükçekmece boşanma davası avukatı

tmk 163 haysiyetsiz hayat sürme kanun maddesi

“III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Madde 163- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”

TMK 163.maddesinde iki boşanma sebebi birlikte düzenlenmiştir.

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme:

A.SUÇ İŞLEME

 1. Hırsızlık
 2. Kasten öldürme
 3. Dolandırıcılık
 4. Fuhuş
 5. Cinsel saldırı, istismar, taciz
 6. Hileli iflas
 7. Müstehcenlik
 8. Alenen hayasızca hareket
 9. İhaleye fesat karıştırma
 10. Uyuşturucu madde ticareti
 11. Evrakta sahtecilik
 12. İftira, suç üstlenme, suç uydurma, yalan tanıklı yapma gibi adliyeye ve kanuna karşı suçlar

Gibi suçlardan ceza alınmamış dahi olsa bile bir defa suç işlenmesi yeterlidir.

B.HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

Sürekli içki içilmesi ve bunun alışkanlık haline gelmiş olması, mütemadiyen kavga edilmesi ya da olay çıkartılması, bahis ve kumar alışkanlıkları (iddia, bahis, at yarışı gibi) , uygunsuz yerlerde gezinmek, fuhuş yaptırmak gibi eylemler haysiyetsiz hayat sürmenin ispatında yeterli olacaktır. Bunlarla da sınırlı olmayarak her olay kendine özgü olması nedeniyle farklı olaylar haysiyetsiz hayat sürme olarak kabul edilecektir. Burada olağan dışı yaşama şekilleri ve etrafa zarar veren davranışlar gözetilmelidir.

kanun maddesi TMK 163
kanun maddesi TMK 163

BOŞANMA DAVALARI

Evlilik birliği her iki taraf için çekilmez bir hal aldığı durumlarda eşler evliliği sona erdirmek için boşanma davası yoluna başvururlar. Boşanma davası sürecinde etkin avukatlık çok önemlidir. Avukat, müvekkilin sorunlarını iyi analiz ederek hukuki bilgisi ile boşanma davası sürecini yöneterek telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına uğramamasını amaç edinir. Türk Aile Hukuku kapsamında boşanma anlaşmalı veya çekişmeli boşanma şeklinde açılabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında protokolün detaylıca hazırlanması, çekişmeli boşanma davasında da ise davanın hangi boşanma sebebi ile açılacağı oldukça önemlidir. Çekişmeli boşanma davasında, boşanmanın nedenini doğru tespit etmek gerekmekte dava sürecinde sunulacak deliller dahil olmak üzere davanın seyrini önemli etkilemektedir. Avukat boşanma aşamasındaki müvekkilini iyi ve doğru yönlendirerek boşanma süreci devam ederken açılacak diğer davalarda müvekkilin menfaatlerini belirlemek usule ve esasa ilişkin hususları doğru değerlendirerek boşanma sürecini en doğru şekilde sürdürmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir