İhtiyaç sebebiyle tahliye ihtar zorunlu mu?

ihtiyaç sebebiyle ihtar zorunlu

Kira sözleşmelerinde sözleşmenin sona erme hali önceden haberdar edilme şartına bağlandıysa, ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açmadan önce ihtar gönderilmesi zorunludur. İhtiyaç sebebiyle tahliye ihtar zorunlu mu? sorunuzun cevabı aşağıda detaylı açıklanmıştır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 350.maddesi ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını düzenlemektedir.

MADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini;

 1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü
  olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,
 2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da
  değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

  belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya
  ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere
  uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)

Anlaşılacağı üzere ihtiyaç sebebiyle tahliye davası TBK 350. maddede düzenlenmektedir.

ihtiyaç sebebiyle tahliye ihtar zorunlu mu?

ihtiyaç sebebiyle tahliye ihtar zorunlu mu?

Belirli süreli kira sözleşmesi nasıl olur?

Eğer kira sözleşmeniz belirli bir süreye ilişkin olarak yapıldıysa belirli süreli kira sözleşmesidir. Sürenin bitmesiyle kira dönemi bir yıl bir yıl uzamaya devam eder. Örneğin iki yıllık bir sözleşme yaptınız. İki yılın geçmesiyle sözleşme bir yıl bir yıl uzamaya başlar. Bu durumda belirli süreli kira sözleşmesinden bahsedilecektir.

Eğer kiracıysanız iki yıl sonunda uygun süre öncesinde bildirimde bulunarak sebep göstermeden kira ilişkisini sona erdirebilirsiniz. Ancak kiraya verenseniz sözleşmeyi sebep göstermeden sona erdirme hakkınız yoktur. Hatta sebep gösterseniz dahi tahliye davası açarak kira sözleşmesinin sona erdiğinin tespitinin mahkemeden istemeniz gerekir.

Belirsiz süreli kira sözleşmesi nasıl olur?

Eğer kira sözleşmesi yapmadan kiracılık başladıysa bu durumda belirsiz süreli kira sözleşmesinden bahsedilir. Sözlü olarak başlayan kiralamalar buna örnektir.

İhtiyaç sebebiyle tahliye davası açmak için ihtar zorunlu mudur?

Hemen hemen her kira sözleşmesinde sözleşmenin sona erme şekli önceden haberdar edilme şartına bağlanmıştır. İhtiyaç sebebiyle tahliye de kira sözleşmesinin sona erme halidir. TBK 350.madde ihtiyaç sebebiyle açılacak davanın belirli süreli kira sözleşmeleri için, kira döneminin bitimini izleyen ilk ay içerisinde açılacağı düzenlenmektedir. Ancak uygulamada mahkemeler kira sözleşmesini göz önüne alarak önceden ihtar çekilme şartının sağlanıp sağlanmadığını kontrol ederler. Bu çok önemli bir detaydır. Kira hukukunda tecrübeli avukatlarla çalışmanız gerekir. Sözlü kiralamalarda, yani belirsiz süreli kira ilişkilerinde ihtar çekilmesi gerekmektedir.

İhtiyaç sebebiyle kiracımı nasıl çıkartırım? şeklindeki sorunuzun cevabı, ilk önce ihtar çekerek, ardından mahkemeye başvurup ihtiyacınızın samimi olduğunu ispat ederek şeklinde olacaktır.

TÜRK BORÇLAR KANUNU

Kiracının tahliye edilmesi için birçok yol vardır. Bu yollardan mümkün olduğunca çoğu ayrı ayrı takip edilmelidir. KİRACIMI NASIL ÇIKARTIRIM yazımızı mutlaka okumanızı öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir