İkitelli İş Hukuku Avukatı

İkitelli İş Hukuku Avukatı

İkitelli İş Hukuku Avukatı

İkitelli İş Hukuku Avukatı hizmetimizle işvereninizle veya işçilerinizle yaşadığınız tüm anlaşmazlıklarda başta Başakşehir ve Küçükçekmece bölgesinde Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu olarak hizmet sunmaktayız.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, işçi, iş, işveren gibi konuları ele alan, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi inceleyen ve bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku, çalışma ilişkilerini düzenleyen yasal düzenlemeleri içerir ve iş dünyasında hem işverenlerin hem de çalışanların haklarını ve yükümlülüklerini belirler ve korur.

İş Hukuku Uzmanı Kimdir?

İş hukuku uzmanı, işçi ve işveren arasındaki veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili uyuşmazlık davalarında, iş hukukuyla ilgili anlaşmazlıkların çözümü için işçiyi veya işvereni temsil eden nitelikli bir avukattır.

İş hukuku uzmanı, iş hukuku alanında uzmanlaşmış ve bu alanda derin bir bilgi birikimine sahip olan avukattır. İş hukuku alanında yapılan düzenlemeleri, yasal mevzuatı ve mahkeme içtihatlarını yakından takip eder ve müvekillerine bu konularda danışmanlık yapar. Ayrıca, iş hukuku davalarında müvekillerini yasal süreçler boyunca temsil eder ve haklarını savunur.

Neden İş Hukuku’na İhtiyaç Duyarız?

Neden İş Hukuku’na ihtiyaç duyarız çünkü insanlık tarihi boyunca, geçimini sağlamak için emek veren bireyler, çalışma hayatının merkezinde yer almışlardır. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, sanayi tesislerinde ve fabrikalarda yüzlerce işçi, genellikle zorlu ve güvencesiz çalışma koşullarında istihdam edilmiştir. Maalesef günümüzde dahi, işçiler benzer zorluklarla karşılaşabilmektedirler.

İşçi ve işveren arasındaki bu tür uyuşmazlıkları düzenlemek ve çalışma koşullarını iyileştirmek adına, iş hukuku adı verilen hukuki bir disiplin oluşmuştur. İş hukuku, işçilerin haklarını korumayı ve işverenlerin yasal düzenlemelere uygun şekilde davranmalarını sağlamayı amaçlar.

İkitelli İş Hukuku Avukatı
İkitelli İş Hukuku Avukatı

İş Davası Türleri Nelerdir?

İş davaları, işçi ve işveren arasında ortaya çıkabilecek çeşitli anlaşmazlıkları çözmek için açılan davalardır. İş hukuku alanında, çeşitli iş davası türleri bulunmaktadır. İş Davası Türleri:

İşe İade Davaları

İşçinin haksız bir şekilde işten çıkarılması durumunda, işçinin işe iadesini talep ettiği davalardır. İşçi, haksız yere işten çıkarıldığını iddia ederek mahkemeden işe iade kararı almayı hedefler.

İşe iade davası yazımızı okumanızı öneririz.

Kıdem Tazminatı Davaları

İşçinin iş sözleşmesinin, genellikle işverenin kusurlu davranışları veya işverenin iflası gibi nedenlerle sona erdirilmesi durumunda işçinin talep ettiği tazminat davalarıdır.

İşçi hangi hallerde kıdem tazminatı alır yazımızı okumanızı öneririz.

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davaları

İşçinin işyerinde geçirdiği bir kaza sonucu yaralanması veya meslek hastalığına yakalanması durumunda, işçinin maddi ve manevi tazminat talep ettiği davaları kapsar.

İş kazası ve meslek hastalığı davalarıyla ilgili yazılarımızı okumanızı öneririz.


İş Sözleşmesinin Feshi Davaları

İşçi veya işverenin, iş sözleşmesini belirli bir nedenle feshetmesi durumunda, diğer tarafın bu feshi haksız bulması ve tazminat veya diğer haklarını talep etmesi için açılan davaları kapsamaktadır.

İkitelli İş Hukuku Avukatı
İkitelli İşçi Avukatı

İş Mahkemesi Yoksa Hangi Mahkeme Davaya Bakar ?


İş uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir. Eğer bölgede İş mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemelerinde bakılmaktadır.

Diğer yazılarımız:

İş Kanunu Madde 34 İşçinin Maaşının Gününde Ödenmemesi

İşe Başlatmama Tazminatı Nedir?

Boşa Geçen Süre Tazminatı

Kötü niyetli Fesih ve Yaptırımı: Kötü niyet Tazminatı

Konum Bilgimiz:

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir