İlgi çekici boşanma sebepleri

boşanma avukatı tavsiyeleri

İlgi çekici boşanma sebepleri, boşanma davalarında eşlerin kusurları yarışır. Medeni Kanun’da her durum için bir düzenleme yoktur. Aile mahkemelerinin boşanma davalarında verdiği kararlar Yargıtay görüşleri ile belirlenen içtihatlarla şekillenir. Bu yazımızda ilgi çekici boşanma sebebi sayılan olayları ve kararları toparlamaya çalıştık.

Eşini ‘şişko, tombul’ diyerek aşağılamak, boşanma sebebidir

Eş tarafından aşağılanma boşanma sebebidir ve eşe “şişko, tombul” tarzında ifadeler kullanmanın varlığı halinde boşanma sebebinin oluştuğundan bahsedilebilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/17780 E.  ,  2013/4498 K.

“…2-Toplanan delillerden davalı kocanın eşini ailesiyle birlikte yaşattığı, “şişko, tombul” demek suretiyle aşağıladığı anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 174/2 maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür….”

Genelev ve pavyona gitmek güven sarsıcı davranış olup boşanma sebebidir

İlgi çekici boşanma sebepleri
İlgi çekici boşanma sebepleri

Güven sarsıcı davranışların varlığı halinde boşanma sebebinin oluştuğu kabul edilmektedir. Pavyon, genelev, randevu evi gibi yerlere gidilmesi güven sarsıcı davranış olarak kabul edilmektedir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/20443 E.  ,  2014/3624 K.

“…davacı-davalı kocanın da düzenli işte çalışmayıp birlik görevlerini ihmal ettiği, genelev ve pavyon gibi uygunsuz yerlere gitmek suretiyle güven sarsıcı davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır…”

İntihara teşebbüs boşanma sebebidir

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/21970 E.,  2017/726 K.

“…davalının intihara teşebbüs ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır.”

Uzun süreli hapis boşanma sebebidir

Hapis cezası alan eşin evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getiremeyeceği kabul edilmektedir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/7869 E., 2014/18345 K.

“Davalının, uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkum olduğu ve cezasının infazı için cezaevinde bulunduğu, bu yüzden davacının geçim sıkıntısına düştüğü yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Cezaevinde bulunması sebebiyle davalının evlilik birliğine ilişkin görevlerini ifa etmesi olanağı bulunmamaktadır.”

Hayatını kaybeden eski eşin fotoğraflarını evde görünür yerde tutup yeni eşle kıyas yapmak boşanma sebebidir

Ölen eş ya da eski eş, sevgili ile yeni eşin kıyaslanması evlilik kapsamında kusur kabul edilmektedir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/7388 E., 2019/11613 K.

“…mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen erkeğin kusurlu davranışları yanında, davacı-davalı kadının da eşini, ölen eski eşi ile sürekli kıyaslayarak hakaret edip, aşağıladığı, eski eşine ait fotoğrafları evde görünür yerlerde bulundurduğu anlaşılmaktadır. Bu halde kadının da kusurlu davranışlarıyla taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikle bir geçimsizlik mevcut ve sabittir….”

Ekonomik açıdan zor dönemde kadının, yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatı olması boşanma sebebidir

Aile ekonomisi açısından zor dönemlerin varlığı halinde kadının savurganlığı ve lüks harcamaları boşanma sebebi kabul edilmektedir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/2284 E.  ,  2020/19 K.

“…erkek ekonomik yönden zor bir dönem geçirirken davacı-birleşen davalı kadının lüks sayılacak yüz gerdirme ve burun estetiği ameliyatı olduğu, bu durumun da kusur oluşturacağı, davalı-birleşen davacı erkeğin de eşine tehdit ve hakaret içeren sözler sarf ettiği, tarafların ortak kusurlu oldukları…”

Yemek yapamama ya da isteğin dışında lezzette yemek yapma boşanma sebebidir

Evlilik birliği içerisinde yaşayan eşlerin birbirlerinin istediği şekilde yemeklerin yapılmaması, yağlı, acı, baharatlı yemeklerin yapılması gibi hallerde boşanma sebebinin oluştuğu kabul edilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/12448 E.  ,  2016/2837 K.

“…toplanan delillerden; mahkemenin de belirlemiş olduğu kusurlara göre kadının kayınvalidesinin boyunun kısalığını kastederek alaycı ve gülerek konuşmalar yaptığı, eşinin isteğinin aksine yemekleri sürekli yağlı ve baharatlı yaptığı, erkeğin babasının eşine hakaret ettiği ve davacı-davalı erkeğin ailesinin yanına giden eşine “gel eşyalarını topla” diyerek mesaj attığı ve anahtarları istediği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir…”

Eşin üzerine yürümek de şiddet sayılır ve boşanma sebebidir.

Eşin üzerine şiddet uygulayacak tarzda yürümek de şiddet kabul edilmektedir ve boşanma sebebi teşkil edecektir.

T. C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/10721 E.  ,  2016/327 K.

“…Eşinin üzerine yürümek suretiyle fiziksel şiddete yönelik davranışlarda bulunduğu ve kızınızı alın gidin diyerek eşi ve ailesini kovduğu anlaşılmaktadır…”

Karşı cins ile telefon ve internet üzerinden iletişim kurulması boşanma sebebidir

Karşı cinsle sık sık telefon ve internet mesajları üzerinden iletişim kurulması halinde sadakat yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılacak ve boşanma sebebi oluşacaktır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/620 E.  ,  2017/5695 K.

“…toplanan delillerle ispatlanamamış ise de; başka kadınlarla telefon ve internet üzerinden duygusal içerikli görüşmeler gerçekleştirmek suretiyle güven sarsıcı davranışlar sergileyen davalı-davacı erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, …”

Bağımsız konut isteğine duyarsız kalmak boşanma sebebidir

Eşin ailesinin konutunda yaşanması evlilik birliği içerisinde bağımsız bir konutun olmadığı anlamına gelir. Eşin bağımsız konut isteğine duyarsız kalmak boşanma sebebi olacaktır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/17301 E.  ,  2016/9626 K.

“…davacı-davalı erkeğin, eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda kadın tarafından açılan davanın kabulü ile boşanma kararı verilmesi gerekirken, …”

Eski sevgilimle evlenseydim daha mutlu olurdum’ demek boşanma sebebidir

İlgi çekici boşanma sebepleri
İlgi çekici boşanma sebepleri

Eski sevgili ile daha mutlu olunabileceğinden bahisle şikayet etmek de boşanma sebebinin varlığının kabul edilmesi için yeterlidir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/10455 E.  ,  2018/1521 K.

“…kadının sık sık eski sevgilisinden bahsettiği, eşiyle evlenmekten pişman olduğunu, eski sevgilisiyle evlenmiş olsaydı daha mutlu olacağını söylediği anlaşılmaktadır. Bu halde, taraftar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…”

Eşe harçlık vermemek boşanma sebebidir

Şiddet ekonomik, fiziksel ya da psikolojik olduğuna bakılmaksızın boşanma sebebi teşkil edecektir. Çalışmayan eşe harçlık verilmemesi ekonomik şiddet olarak kabul edilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/24649 E. 2017/3068 K.

“…eşine harçlık vermeyerek ekonomik şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir…”

Sosyal ortamlarda eşin sürekli yalnız bırakılması boşanma sebebidir

Sosyal ortamlara katılmayan, asosyal olan eşlerin bu davranışları evlilik birliği içerisinde kusur sayılacak olup, boşanma sebebinin oluştuğu kabul edilir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/1277 E. 2020/2521 K.

“…“Eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan, vaktinin çoğunu iş yerinde ve arkadaşlarıyla geçiren, geç saatlere kadar eve gelmeyen, eşini ve kayın validesini eve almayan, sonrasında ise eve gelmeyen ve gelmek istemediğini bildiren, özel günlerde dahi eşinin yanında bulunmayan “ erkek boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurlu olup,…”

BOŞANMA DAVALARI yazımızı okumanızı öneririz.

ÜCRETSİZ BOŞANMA DİLEKÇESİ örneklerimize bakabilirsiniz.

İstanbul boşanma avukatlığını yapmaktayız.

Detaylı bilgi almak için : 0532 263 86 59

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir