İstinaf Nedir?

İstinaf nedir, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesidir.

Ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren düzenleme gereği, yargı örgütü içerisinde orta dereceli mahkeme olarak nitelendirilebilecek bölge adliye mahkemeleri (istinaf mahkemeleri) kurularak faaliyete geçirilmiştir. Bölge adliye mahkemeleri, ilk derece mahkemeleri ile Yargıtay arasında yer alan ve ilk derece mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan itirazları değerlendirerek karara bağlayan üst mahkemelerdir.

Hukuk sistemimizde bir dava açılacağı zaman, ilk başvuru yerleri ilk derece mahkemeleridir. İlk Derece mahkemeleri hukuk ve ceza mahkemeleri olarak ikiye ayrılırlar. Ceza mahkemeleri sulh ceza hakimlikleri, asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemelerinden; hukuk mahkemeleri ise sulh hukuk mahkemeleri ve asliye hukuk mahkemelerinden oluşur. Bunun yanında iş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, tüketici mahkemeleri gibi özel görevli mahkemelerde bulunmaktadır.

Bir uyuşmazlık hakkında başvurulacak ve hukuki yoldan çözüm aranacak ilk merci, kural olarak ilk derece mahkemeleridir. İlk derece mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine istinaf mahkemeleri (bölge adliye mahkemeleri) verilen kararların hukuka uygun olup olmadığı noktasında inceleme yaparak bir karar verir. İstisnai olarak ilk derece mahkemelerince verilen ve istinafa tabi olmayan kesin kararlar da bulunmaktadır. Örneğin 2022 yılı itibariyle asliye hukuk mahkemelerince verilen ve dava konusu para ile ölçülebilen uyuşmazlıklardan değeri 8.000,00-TL olanlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulamaz.

İstinaf nedir
İstinaf nedir

İstinaf mahkemeleri, dosyaların kendilerine ulaşmasından itibaren belirli prosedürler çerçevesinden sırayla dosyaları inceleyerek ilk derece mahkemesince verilen kararın hukuka uygun olup olmadığını denetler ve buna göre bir karar verir. Yapılan inceleme neticesinde ilk derece mahkemesince verilen kararın hukuka uygun olduğu sonucuna varılırsa istinaf başvurusunun reddine karar verilir. Kararda hukuka aykırılık bulunması halinde ise istinaf başvurusun kabul ederek davanın esası hakkında kendisi karar verir. Bununla birlikte ilk derece mahkemesince tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması durumunda bölge adliye mahkemesi tarafından kararın kaldırılmasına karar verilerek yeniden yargılama yapılmak üzere dosya kararı veren mahkemeye gönderilebilir.

İstanbul boşanma avukatı

Küçükçekmece boşanma avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:

0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir