Boşanma Davasında Kadın Nafaka Öder Mi?

Kadın Nafaka Öder Mi

Kadın nafaka öder mi, boşanma sonucunda eşlerin nafaka ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Nafaka yükümlülüğünün dayanağı Türk Medeni Kanunu Madde 175’e dayanmaktadır.

Yoksulluk nafakası boşanma kararı kesinleştikten hükmolunan nafaka türüdür.

Yoksulluk nafakası Madde 175- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Yoksulluk nafakasının koşulları

Nakafa isteyen eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi gerekir.

Kanun yoksulluk nafakasının istenebilmesi için öncelikle nafaka isteyen eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesini aramıştır.

Yoksulluğa düşmekten kasıt boşanan eşin geçimini kendi mali olanaklarıyla ve çalışmasıyla sağlama olanağının olmamasıdır. Yeme, giyinme, barınma, ulaşım, sağlık eğitim gibi kişilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamayan kişinin yoksulluğa düştüğü kabul edilir. Örneğin asgari ücret altında geliri olan kişiler yoksul sayılır.

Kadın Nafaka Öder Mi?

Kadın nafaka öder mi? Yoksulluğa düşecek taraf erkek veya kadın olabilir. Türk Medeni Kanunu bu konuda bir ayrım yapmamıştır. Kanun lafzına bakıldığında nafaka ödeme yükümlülüğü bakımından cinsiyet ayrımı yapılmamış olup yoksulluğa düşecek tarafın isteyebileceği vurgulanmıştır. Dolayısıyla nafaka talebinde bulunabilmek için erkek/kadın ayrımı yapılmamaktadır. Eşlerden hangisi yoksulluğa düşecek ise o taraf nafaka talep edebilir. Yine nafaka ödemekle yükümlü olan sadece erkek değildir. Kanun cinsiyet ayrımı yapmadığı için erkek veya kadın nafaka ödemekle yükümlü olabilmektedir.

Nafaka isteyen eş çalışmıyor olabilir, herhangi bir yerden geliri olmuyor olabilir, herhangi bir serveti bulunmuyor olabilir, taşınır veya taşınmaz malları olmayabilir bu durumlarda taraf yoksulluğa düşecek kabul edilebilir ve nafaka talep edebilir. Tekrarlayacak olursak bu durumlarda erkek veya kadın ayrımı yapılmaksızın hem erkek hem kadın nafaka talep edebilir veya nafaka ödeme yükümlüsü olabilir.

Kadın Nafaka Öder Mi?
Kadın Nafaka Öder Mi?

Nafaka talep eden eşin kusuru diğer eşten daha ağır olmaması gerekir.

Kanun maddesinden anlaşılacağı üzere nafaka talep eden eşin kusuru, talep edilen eşten daha ağır olmamalıdır. Nafaka talep eden eş, nafaka talep ettiği eşe oranla daha kusursuz olmalı yahut daha az kusurlu olmalıdır.

Boşanmaya sebep olan olaylarda nafaka talep eden eşin kusuru diğer eşe oranla daha ağırsa bu takdirde yoksulluk nafakası talep edemez.

Eğer her eşin kusuru birbirine eşitse yine burada nafaka talep edilebilir.

Nafaka yükümlüsünün ise kusuru aranmamıştır. Buradan anlaşılması gereken şudur; taraflar eşit kusurlu olabilir bu durumda da yine eş nafaka ödemekle yükümlü olabilir. Yahut eşlerin hiç kusuru olmayabilir bu durumda da yine yoksulluğa düşecek eş nafaka talep edebilir ve hiç kusuru olmayan eş nafaka ödemekle yükümlü olabilir.

Nafaka talep eden eşin nafaka miktarı nafaka yükümlüsü eşin mali gücü ile orantılı olmalıdır.

Nafaka talep eden eş, nafaka yükümlüsü eşin mali gücü ile orantılı nafaka talebinde bulunmalıdır. Nafaka miktarını hakim takdir edecektir. Hakim nafaka miktarını nafaka yükümlüsünün mali gücünü ve nafaka talep eden eşin yoksulluğa düşme durumunu dikkate alarak makul oranda belirleyecektir.

Yoksulluk nafakası talep edilmelidir.

Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için tarafların talebi olmalıdır aksi halde hakim kendiliğinden yoksulluk nafakasına karar veremez.

Kadının nafaka ödemesi konusunda

Yoksulluk nafakası eşlerin her ikisine de tanınmış bir haktır bu nedenle kadın/erkek ayrımı yapılmaksızın eşler boşanma davasında yoksulluk nafakası talep edebilir. Örneğin erkek eşin ekonomik-mali durumu kadın eşin ekonomik-mali durumuna göre daha kötü olabilir, boşanma yüzünden erkek yoksulluğa düşecek olabilir bu takdirde yoksulluğa düşecek erkek de nafaka talebinde bulunabilecektir. Kadın da nafaka yükümlüsü olabilecektir. Kanun erkek veya kadın ayrımı yapmamıştır dolayısıyla her iki eş de nafaka yükümlüsü olabilecektir. Burada önemli olan boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraftır.

Kadın Nafaka Öder Mi?
Kadın Nafaka Öder Mi?

Kadın Nafaka Öder Mi Yargıtay Kararları

“Boşanmaya sebep olan hadiselerde davalı kadın tam kusurlu olup, yoksuluk nafakası verilemez. Medeni Yasanın 175’inci maddesi hükmüne aykırı olarak nafaka takdiri doğru değildir.” (Y2HD 6.2.2003 510-1732)

“Davalı kadının yoksulluk nafakası istemi vardır. Daha ziyade kusurlu olduğu da kanıtlanmamıştır, o halde kadının ekonomik ve sosyal durumu araştırılıp, boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceği belirlenmeden eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” (YHGK 23.01.2002 2/1170-17)

“Kadının Hollanda’da çalıştığı ve muntazam geliri olduğu belirlenmiştir. Yoksulluk nafakası istemi reddedilmelidir.” (Y2HD 8.3.2002 2413-3176)

“Davacı kadın çalışmakta olup aylık düzenli bir gelire sahiptir. Yoksulluk nafakasının artırım davası sırasında da yoksulluğun devam ettiğinin kanıtlanması gerekir. Bu koşul gerçekleşmemiştir. Artırım davasının reddi gerekir.” (Y2HD 12.03.2002 2743-3429)

“Kadının taşınmazı ve miras yolu ile gelen taşınmazda hissesi bulunduğu belirlenmiştir. Bu taşınmaz hisse değer ve gelirlerini onu yoksulluktan kurtarıp kurtarmayacağı araştırılmadan eksik araştırma ile inceleme ile yoksulluk nafakasına da hükmolunması bozması gerektirmiştir.” (YH2D 14.02.2005 16986-1911)

“Davalı-davacı kadının emekli olduğu, asgari yaşam gereksinimlerini karşılamaya yeterli, düzenli ve sürekli maaş gelirinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı-davacı kadın yararına nafaka koşulları oluşmamıştır. Bu durum göz önününe alınarak davalı davacı kadının yoksulluk nafakası isteğinin reddine karar vermek gerekir. “(YHGK 30.03.2016 1250-435)

Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

İstanbul Boşanma Avukatı

Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir