Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu Dilekçe Örnekleri

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu Takibine İtiraz Ve Şikayeti Dilekçe Örnekleri

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip genel haciz yolu ile başlatılan takipten farklılıklar içermektedir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu takibine itiraz ve şikayeti için dilekçe örnekleri aşağıdadır indirmek için sayfanın aşağısına inebilirsiniz.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile detaylı bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

.. İCRA HUKUK  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                         :

VEKİLİ                          :

DAVALI                        : 

KONU                          : …. Tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Alacaklı tarafından aleyhime yapılan ……….. İcra Müdürlüğü’nün …/…. E. Sayılı dosyası ile başlatılan kambiyo senedine mahsus yolla yapılan ödeme emrini  …/…/… tarihinde aldım. Beş günlük yasal süresi içerisinde itirazımı sunuyorum.

2- Takibe konu icra dosyası tarafımızca incelendiğinde, senet üzerindeki imzanın müvekkile  ait olmadığı görülmüştür. Bu husus, Gerekli bilirkişi incelemesi yaptırıldığı taktirde de sabit olacaktır.

3- Takibe konu senet üzerindeki imza, müvekkilin eli ürünü olmayıp, müvekkili borçlandırmak maksadı ile başlatılan işbu icra takibinde alacaklı taraf tamamen kötü niyetlidir. Davalı ile aralarında ne ticari ne de hukuki hiçbir ilişki de ayrıca bulunmamaktadır.

HUKUKİ DELİLLER    :   ……………İcra Müdürlüğü’nün …../…… E. Sayılı dosyası, imza örneklerini içerir evrak asılları, bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil.  

HUKUKİ SEBEPLER     : 2004 sayılı Kanun’un 168 ve  169.maddesi ve sair ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, gerekli imza incelemesinin yapılmasına müteakip;

1-Kambiyo sendedindeki imza müvekkile ait olmadığından imzaya itirazın kabulüne

2-Müvekkil  hakkında başlatılan takibin geçici olarak durdurulmasına,

3-Senet üzerindeki imzanın müvekkilime ait olup olmadığını bilebilecek durumda olan davalının  ……….’ın %20’den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına ve %10 para cezasına mahkumiyetine,

4- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

DAVACI

DAVACI VEKİLİ

BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

01/02/2023

Dosya No.      : …..Esas

BORÇLU       :

ADRES          : 

VEKİLİ         :

ADRES          : 

ALACAKLI  :

VEKİLİ         :

KONU            : Borca ve fer’ilerine itiraz dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasında borca itiraz ediyoruz. Müvekkilin böyle bir borcu bulunmamaktadır.

Bu itibarla borca, faiz oranına, tüm faiz ve fer’ilerine itiraz ediyoruz.

NETİCE VE TALEP           :

            1-) Yukarıda izah olunan nedenlerle, takibe konu borç, tüm faiz ve fer’ilerine itiraz ettiğimizden takibin durdurulmasına karar verilmesini,

            Bilvekale arz ve talep ederiz. 01/02/2023

            Saygılarımızla…                      

Borçlu Vekili  

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu takibine itiraz ve şikayeti dilekçe örneklerini indirmek için tıklayınız.

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu Takibine İtiraz Ve Şikayeti Dilekçe Örnekleri
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu Takibine İtiraz Ve Şikayeti Dilekçe Örnekleri

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için almak için hukuk büromuzu arayabilirsiniz.  0212 706 90 30

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Diğer yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir