Kapıcı Davaları Avukatı

Boşanma Vekaleti Nasıl Verilir?

Kapıcı davaları avukatı olarak tecrübelerimize dayanarak siz kapıcı müvekkillerimize yardımcı olmak için bu yazımızı ve bilgi grafiğini hazırladık. İş Kanunu kapsamında işçi genel başlığına dahildir. Ancak kapıcı gerek işvereninin daire sakinleri ya da sahipleri olması, gerek kapıcıya sağlanan barınma, elektrik su gibi giderlerinin olmaması gibi konularda alışılmış işçi tanımından farklı bir hukuki konuma sahiptir.

Kapıcı ücretini ve giderlerini kanunen kimden almalıdır?

Kapıcı tüm giderleri daire sahiplerine ait olarak çalışmaktadır. Giderleri sadece maaş ve sigorta primi olarak düşünmek yanlış olacaktır. Ayrıca işçilik tazminatları da daire sahiplerine ait olacaktır.

Kapıcı Davaları Avukatı
Kapıcı Davaları Avukatı

Bilindiği üzere en az 1 yıl çalışılması halinde kıdem tazminatına hak kazanılır ve kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 30 günlük ücret olarak belirlenir. Kapıcı kıdem tazminatı alabilmesi için işten çıkarılması ya da haklı bir neden göstererek işten kendi isteği ile çıkması gerekir. Geçerli bir neden göstermeden istifa eden kapıcı kıdem tazminatı alamaz. Örneğin emekliliği gelen kapıcı emekliliği geldiğini belirterek haklı neden göstermiş olur ve kıdem tazminatı alabilir.

Kapıcı davaları belgeler imzalattırılması

Uygulamada en çok karşılaşılan kapıcıya kötü davranılarak, kapıcıya mobbing uygulanarak bir takım belgelerin imzalattırılması ve bir miktar paranın verilmesi şeklide kapıcının işten çıkarılmasıdır. İstifa imzalattırılmasına iş mahkemeleri çok itibar etmeyecektir. Bütün haklarımı aldım tarzında bir belgenin imzalatılması da iş mahkemelerinde kabul görmez. İbraname tarzında bir belge de imzalattırılmış olabilir ancak ibranamenin geçerliliğinin olması için alacak kalemlerinin tek tek yazılarak, tutarlarının belirtilerek, bu tutarların mutlaka bankadan ödenerek, imza tarihinin işten ayrılma tarihinden itibaren bir ay sonra yapılması şeklinde hukuki bir geçerliliği olacak, aksi takdirde geçerliliği olmayacaktır.

Kapıcı kıdem tazminatını kim öder?

Kapıcı kıdem tazminatı daire sahiplerince ödenmelidir. Kiracıların bu anlamda hukuki zorunluluğu yoktur. Kapıcıdan faydalanmadığını ifade etmek ya da gerçekten faydalanmamak bu borçtan daire sahibini kurtarmaz. Evi yeni alan kişi de kendisinden önceki dönem için olan borçtan sorumlu olacaktır, rücu hakkı saklıdır.

Kapıcı kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kapıcının aldığı ücretin yanında barınma, fatura gibi kazanımları varsa, bu değerlerin bedeli de eklenerek hesaplama yapılması gerekir.

Kapıcı kıdem tazminatı davası kime karşı açılmalıdır?

Kapıcı kıdem tazminatı davası yalnızca daire sahiplerine (hepsine birden), yöneticiye, daire sahipleri ve yöneticiye birlikte açılabilir. Dava yöneticiye açılsa bile borçtan daire sahipleri sorumu olacaktır.

Kapıcı davası ne kadar sürer?

Mahkeme iş yükü, üst mahkemeye itiraz edilmesi gibi süreçler düşünülünce kapıcı davası bir yıldan beş yıla kadar sürebilmektedir. Ancak deneyimli bir iş hukuku avukatı dava açılmadan anlaşmanın şartlarını sonuna kadar değerlendirecektir.

Kapıcı davası zamanaşımı

Farklı alacak kalemleri için süreler de farklıdır ancak kıdem tazminatı için zamanaşımı süresi işten çıkış tarihinden itibaren beş yıldır.

Kapıcı davası avukatlık ücreti ne kadar?

Genellikle bu tarz davalarda ufak bir miktar masraf alınsa da kapıcı davası avukatlık ücreti dava sürecinin sonunda alınan tazminattan talep edilebilmektedir.

İletişim : 0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir