Kira Ne Zaman Ödenir?

Kira Ne Zaman Ödenir

Kira Ne Zaman Ödenir?

Kira ne zaman ödenir ? Kiracılar ve kiraya veren tarafından çokça sorulan sorudur. Kira sözleşmelerinde kira bedellerinin ödenme zamanı konusu oldukça önemlidir. Taraflar arasında bu konuda anlaşma sağlanmamışsa, kira ne zaman ödenmeli? Bu yazıda kira bedellerinin ödenme süreci ve kiracının kira ödemelerini geciktirmesi durumunda ortaya çıkabilecek durumlar hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Kira Sözleşmesinde Kiranın Ne Zaman Ödeneceğine Dair Hüküm Var Mı?

Türkiye’de avukat olarak faaliyet göstermekteyim ve kira bedelinin ne zaman ödenmesi gerektiğine ilişkin kira sözleşmelerinde genellikle özel hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler, kira sözleşmesinin tarafları arasında bağlayıcıdır ve kira bedelinin ödenme zamanını belirler. Örneğin;

Kira bedelleri her ayın 10’uncu ile 15’inci günü arasında ödenmelidir.

Her ayın en geç 15’inci gününe kadar ödeme yapılmalıdır.

Her ayın 15’i ile 20’si arasında belirtilen banka hesabına ödeme yapılmalıdır.

Kira bedelinin ödeme zamanı, kira sözleşmesinde belirtilen “belirli vade” ile açıkça belirtilmişse, kiracının bu süre içinde kira bedelini ödemesi gerekmektedir.

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse; 15 Kasım 2023 tarihli bir kira sözleşmesinde, kira bedelinin her ayın en geç 5’inci gününe kadar ödenebileceği belirtilmişse, kiracının Aralık ayı kira bedelini en geç 5 Aralık 2023 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Benzer şekilde, Ocak ayı kira bedelini de 5 Ocak 2024 tarihine kadar ödemesi beklenir.

Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin kira bedelinin ödenmesine etkisi bulunmamaktadır. Önemli olan, kira bedelinin ödenme zamanının kira sözleşmesinde belirtilmiş olmasıdır.

Kira Sözleşmesinde Ödeme Günü Belirtilmemişse

Kira sözleşmelerinde kira bedelinin ödeme zamanı konusu önemlidir. Eğer kira sözleşmesinde kira bedelinin ne zaman ödeneceğine dair net bir hüküm bulunmuyorsa, diğer ibarelere bakmak gerekebilir.

Yargıtay’a göre; eğer kira sözleşmesinde sadece “Peşin” ibaresi yer alıyorsa, bu kira bedelinin her ayın ilk üç günü içinde ödenmesi gerektiği anlamına gelir. “Yıllık/Peşin” ibaresi varsa, ödeme dönemi yenileme dönemine denk gelen ayın ilk üç günü içinde yapılmalıdır. Eğer kira sözleşmesinde ödeme günü belirtilmemişse, kiracı kira bedelini her ayın en geç son gününe kadar ödemekle yükümlüdür (Türk Borçlar Kanunu 314’üncü maddesi).

Bu nedenle, kira sözleşmelerinin detaylı incelenmesi ve gerekli hükümlerin net olarak belirlenmesi önemlidir. Böylece taraflar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilebilir ve ödeme süreci düzenli bir şekilde işleyebilir.

Kira Zamanı Hafta sonuna VEYA Tatil Gününe Denk Geliyorsa

Kira sözleşmelerinde kira ödeme zamanı hakkında belirli bir hüküm olmasa dahi, kira ödeme süresi ile ilgili önemli bir kural bulunmaktadır. Eğer kira ödeme zamanı veya süresi, tatil gününe veya hafta sonuna denk gelirse, ödeme süresi bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçerli olacaktır.

Bu kural, kiracılar ve kiraya verenler arasında yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olur. Özellikle kira sözleşmelerinin ifa zamanı veya süresi hakkında belirsizlik olduğunda, bu kural ödemelerin düzenli ve sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlar.

Sonuç olarak, kira sözleşmelerinde kira ödeme zamanı ile ilgili net bir hüküm bulunmasa bile, tatil günü veya hafta sonuna denk gelen ödeme süresi, takip eden iş gününe ertelenir. Bu kural, kira ödemelerinin düzenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar ve anlaşmazlıkların önüne geçer.

Kirasını Geç Ödeyen Kiracıya Ne Yapılabilir?

Kira ödemeleri, kira sözleşmelerinin temel unsurlarından biridir ve kiracıların zamanında ödeme yapması beklenir. Ancak, bazen kiracılar kira ödemelerini geciktirebilir veya yapmayabilirler. Bu durumda, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde genellikle ödeme süresi belirlenir. Örneğin, kiracıya ödeme yapması için genellikle 30 gün gibi bir süre tanınır.

Bu ödeme süresi içinde kiracı kira borcunu öderse, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye davası açılamaz. Ancak, kira ödemelerini sürekli geciktiren kiracılar için farklı prosedürler uygulanabilir. Her geciken kira bedeli için ayrı bir icra takibi başlatılabilir.

İki defadan fazla kira ödemelerini geciktiren kiracılar hakkında ise, iki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılabilecektir. Bu durum, kiracının kira ödemelerinde sürekli olarak gecikme yaşaması halinde uygulanır ve kiraya verenin yasal haklarını korumasını sağlar.

Kira Ne Zaman Ödenir
Kira Ne Zaman Ödenir?

Kiracı, kira borcunu geç öderse, faiz, avukatlık ücreti ve masrafları da ödemek zorunda kalabilir. Ancak, kiracı kira borcunu ödemiş olmasına rağmen ek maliyetlere itiraz ederse, yüzde yirmi oranında icra inkar tazminatı ödemek durumunda kalabilir.

Kira bedellerini geciktiren kiracılara yasal işlem yapılmazsa, ilerleyen dönemlerde tahliye davası açılması zorlaşabilir. Bu nedenle, kira ödemelerinde gecikme yaşanması durumunda hemen harekete geçmek ve yasal hakları korumak önemlidir.

Kiracımı Nasıl Çıkartırım?

Kiracıyım İcra Takibi Başlatıldı Ne Yapmalıyım?

Kiracılar için kira ödemeleriyle ilgili yaşanan sorunlar, dikkatle ele alınmalıdır. Adi ve hasılat kiralarına ilişkin ödeme emri alan kiracılar, ispat sorunları nedeniyle kiraya verenin aleyhine tahliye kararı alabileceği riskiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, kiracılar, doğrudan icra takibine itiraz etmek yerine kira hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattan destek almalıdır. Kira bedelinin ne zaman ödenmesi gerektiği sorusunun cevabı, kira sözleşmesinin detaylı bir şekilde incelenmesini gerektirir.

Kiraya verenin başlattığı süreçlere karşı kiracının haksız çıkması durumunda, maddi bir riskle karşılaşabilir. Ancak, kiracının haklılığını ispat edemediği durumlarda, kiracının tahliyesi mümkündür.

Kiracılar, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibine karşı, itiraz süresini kaçırmamaya özen göstermelidir. Tahliye talepli icra takibine itiraz, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır.

İtiraz süresi geçmemişse, hangi aylara ilişkin icra takibi başlatıldığı ve ne kadar kira bedeli talep edildiği dikkatlice incelenmelidir. İspat konusunda şüpheler varsa, kira bedelinin “ihtirazi kayıtlı” olarak ödenmesi uygun olabilir. Ayrıca, fazla ödenen paranın iadesi için istirdat davası açma yöntemi, kiracıların sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir.

İcra hukuk mahkemesinde yapılan itirazın kaldırılması ve tahliye davasının kesin hüküm teşkil etmeyeceği unutulmamalıdır. Kiracılar, tahliye kararına itiraz ederek, menfi tespit davası açarak, tahliyeyi tedbiren durdurma imkanına sahiptirler.

Diğer Yazılarımızı Okumanızı Öneririz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir