Kira Sözleşmelerinde Kefil Kefalet

Kira-sözleşmelerinde-kefil

Kira sözleşmesinde kefil olmanın geçerliliği ancak bir takım şartların varlığıyla mümkün olmaktadır. Kira kontratına sadece imza atılarak kefil olunması mümkün değildir.
Kira sözleşmesine kefil olmanın geçerli olabilmesi için kefilin kendi el yazısıyla kefil olduğu maddi tutarı, kefaletin geçerlilik süresini yazması gerekir. Ayrıca evli kişilerin kefil olabilmesi için eşinin rızası aranmaktadır.
Kefil el yazısıyla kefil olduğu tutarı yazması halinde dahi kira sözleşmeleri süreli yapılmaktadır. Kira ilişkisi uzayan yıllar için devam etmektedir. Kira sözleşmesinin uzaması halinde kefilliğin devam edebilmesi için kefilin tekrar yazılı onay vermesi gerekir. Ayrıca evli olan kişiler için kefil olmaları halinde eşin rızası aranmaktadır. (TBK 584)
Toparlamak gerekirse, kira sözleşmesinde kefilliğin geçerli olabilmesi için yazılı olarak, bu yazıda miktar ve son tarih belirterek kefil olmadıysanız kefaletiniz geçersizdir. Ayrıca evliyseniz eşinizin de kefilliğinize onay vermiş olması gerekir. Bu halde dahi örneğin kira sözleşmesi bir yıl için yapıldıysa kefaletiniz bir yıl için geçerli olacaktır.

Kira sözleşmelerinde kefil kefalet
Türk Borçlar Kanunu 583. Maddesi

Kefil Kanun Maddesi

Türk Borçlar Kanunu 583. Maddesi kefalet sözleşmesini düzenlemektedir.

MADDE 583- Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz.

Kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır.


Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı kararlaştırabilirler.
Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz.

Türk Borçlar Kanunu 583. Maddesi


Sorularınız için lütfen danışmanlık bedeli ödeyerek iletişime geçin.

Diğer yazılarımız:

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir