Kocamın Evlilikten Mal Kaçırmasına Nasıl Engel Olabilirim?

Kocamın Evlilikten Mal Kaçırmasına Nasıl Engel Olabilirim

Evlilikte mal kaçırma boşanma aşamasında en çok karşılaşılan sorundur.  Bu yazıda mal kaçırmaya ilişkin en çok karşılaştığımız soruları cevaplandırmaya çalışacağız.

Evimiz var ama başkasının üstüne görünüyor. Boşanmada evi alabilir miyim?

Boşanma aşamasında evlilik birliğinde alınmış evin başka kişinin üzerine görünmesi gibi bir durumda bunun ispat edilmesi halinde bir hak iddia edilebilmektedir. İspat aşamasında en önemli delil banka hesaplarında gerçekleşen işlemlerdir.

Örneğin evlilikte alınan evin erkek eşin ailesinin üzerine alındığını düşünelim. Bu aşamada erkek eşin kazancı ile evin alındığının ispat edilmesi gerekecektir. Uygulamada çok sık karşılaşılan durumlar olduğu için ve evlilik birliği içinde erkek eşin çalışmasıyla alınmış olsa da iki eşin ortak malı sayılması gerektiği için mahkemede ispat edilmesi halinde başka kişi üzerine kayıtlı olsa da kadının evin yarısını alma durumu söz konusu olmaktadır.

Kocam evimizi sattı, boşanmada alabilir miyim?

Eğer evin satışı muvazaalı şekilde olduysa, evlilik birliğinden mal kaçırmak için satış gösterildiyse bu evin geri alınması söz konusudur.

Evin satışı gerçek bir satışsa evin geri alınması söz konusu olmasa da evin bedelinin erkek eşten geri alınması mümkündür.

Kocamın Evlilikten Mal Kaçırmasına Nasıl Engel Olabilirim?
Kocamın Evlilikten Mal Kaçırmasına Nasıl Engel Olabilirim?

Boşanmada evi kadın mı alır?

Boşanmada evin kimin adına tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın yarı yarıya paylaşılması söz konusudur. Ancak evde kadın eşin çocukları ile barınma ihtiyacı söz konusuysa, her ne kadar evin yarısı erkek eşin üzerine de olsa aile konutu olarak değerlendirilecek evden faydalanma hakkı kadında kalabilir.

Boşanmada evi nasıl alabilirim?

Boşanma davalarında kimin adına kayıtlı olduğuna bakılmaksızın mal varlığının eşlerin ortak malı sayılması kanunlarca kabul edilmektedir. Eğer evlilik birliği içinde edinilmiş malların eşlere paylaştırılmasında kadın eş evin kendinde kalmasını talep ederse, diğer malların miktarı da evin bedeli kadar ya da daha fazlaysa, evin kadında kalma durumu söz konusu olabilir. Ayrıca tek malvarlığı ev dahi olsa, evde barınma ihtiyacını karşılayabilmesi için evden faydalanma hakkı kadına verilebilir.

Kocamın Evlilikten Mal Kaçırmasına Nasıl Engel Olabilirim
Kocamın Evlilikten Mal Kaçırmasına Nasıl Engel Olabilirim?

Aldatıldım boşanmada mal alabilir miyim?

Aldatılmak boşanma davalarında çok önemli bir boşanma sebebidir. Evlilik birliği içinde edinilmiş malların bölüşülmesine de etkisi vardır. Aldatılan eş evlilik birliği içinde edinilmiş malların yarısından çok daha fazlasını alacaktır. Ancak aldatmanın mahkeme önünde ispat edilmesi gerekir ve bu oldukça zordur.

Aldatıldım kocamdan ne alırım?

Aldatılmak evlilik birliği içinde edinilmiş malların tasfiye edilmesinde kritik bir öneme sahiptir ve aldatılan eş evlilik birliği içinde edinilmiş malların yarısından çok daha fazlasını alacaktır.

Aldatan kocaya ne ceza verilir?

Aldatmanın ceza hukuku kapsamında bir karşılığı yoktur. Yani aldatan eş hapis cezası almaz. Ancak evlilik birliği içinde edinilmiş malların paylaştırılmasında aldatmanın ispatı halinde aldatılanın yarı yarıya olan hakkını çok daha fazla artıracaktır. Evlilik birliği içinde edinilmiş malların tamamına yakını aldatılan eşe verilir.

Aldatılan eşin hakları nelerdir?

Aldatma ispatı oldukça zor olan husustur. Ancak aldatmanın ispatı halinde mal varlığının bölüşülmesi aşamasında aldatılan eşin büyük avantajı olacaktır. Evlilik mallarının yarısından çok daha fazlası aldatılan eşe verilir.

Aldatılan eşin hakları nelerdir?
Aldatılan eşin hakları nelerdir?

Kocamın banka hesabındaki parasını alabilir miyim?

Boşanma davalarında banka kayıtları talep edilmesi halinde mahkemece incelenir. Erkek eşin banka hesabındaki paraya tedbir konması da söz konusudur. Bunların hepsi talep ile mümkündür, başka bir deyişle mahkeme kendi kendine bu işlemleri yapmaz. Edinilmiş mal olarak değerlendirilecek bankada yer alan paraların yarsı kadının hakkı olacaktır.

Kocama miras kaldı boşanırsam bana kalır mı?

Miras malları kişisel mal sayıldığı için diğer eşin üzerinde hakkı bulunmamaktadır. Yine de mal varlığının miras olarak intikal ettiği ispat edilmek zorundadır. Örneğin bankadaki param bana miras kaldı denilmek suretiyle bankadaki paranın edinilmiş mal olarak değerlendirilmesinin önüne geçilemez. Miras kalan paranın da miras kaldığının ispat edilmesi gerekir.

Arabamız başkasının üzerine, boşanmada arabayı alabilir miyim?

Arabanın başkasının üzerine olması boşanmada ciddi bir sorundur. Ancak banka hesap hareketlerinden arabanın alınması esnasında aktarılan paranın ispat edilmesi halinde hak iddia edilmesi mümkündür.

Eşim çalışıyor ama çalışmıyor görünüyor, nafaka alabilir miyim?

Erkek eşlerin boşanmada nafaka ödememek için kendilerini çalışmıyor olarak göstermesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak erkek eşin çalışmaması halinde dahi nafaka ödeme zorunluluğu vardır.

Kocam beni aldattı, boşanmada ne kadar mal alırım?

Aldatmanın mal varlığının paylaşılmasında büyük bir etkisi vardır. Aldatılan eş mal varlığına ilişkin olarak evlilik mallarının yarısından çok daha fazlasını alacaktır. Örneğin evlilikte sadece bir evin olduğunu düşünürsek evin tamamen aldatılan tarafa kalması dahi hakimin takdirinde olmak üzere mümkündür.

Kocam beni aldattı, boşanmada evi alabilir miyim?

Aldatılan eş mal varlığından daha fazla hak elde edecektir. Evlilik birliği içerisinde edinilmiş sadece bir ev olması halinde dahi boşanmada aldatılan eşin evin tamamını alması hakimin takdirinde olmak üzere mümkündür.

Çocuğun velayetini kime verirler?

Çocuğun üstün yararı gözetilerek velayetin anneye ya da babaya verilmesi hakimce belirlenir. Çocukların velayeti yaşına bakılmaksızın anneye verilir. Annenin çocuğa bakma açısından ekonomik durumu iyi değilse de nafaka takdir edilerek velayet yine anneye verilecektir. Özellikle 5-6 yaşına kadar olan çocukların velayeti neredeyse kesin olarak anneye verilir. Annenin kötü alışkanlıkları, bağımlılığı gibi durumlar söz konusuysa velayet babaya da verilebilir. Buradaki temel mantık çocukların anneye ihtiyaçlarının daha fazla olması, çocuğun yararının gözetilmesidir.

Kocam ailesiyle çalışıyor boşanmada mal alabilir miyim?

Uygulamada en çok karşılaşılan durumlardan biri de erkek eşin ailesiyle çalışması, ekonomik durumunun iyi olmasına rağmen mal varlıklarının sürekli ailesinin üzerine yapılması durumudur. Bunun ispatı mümkündür ancak oldukça zordur. Dolayısıyla boşanma aşamasında mal varlığının ispatı aşamasında oldukça zor bir durum teşkil eder. Yine de banka hesap hareketleri ve harcama alışkanlıkları belirlenerek bir sonuca varılması mümkündür. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Kocamın aile şirketi var, boşanmada mal alabilir miyim?

Aile şirketlerinde çalışan erkek eşlerin üzerine mal varlığı olmaması boşanma aşamasında oldukça hassas bir durumdur. Mal varlığının ispat edilmesi gerekecektir. Bu tarz durumlarda banka hesap hareketleri gibi ekonomik durumu gösteren emarelerin incelenmesi gerekir. Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Selda Toprak boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir