Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma

Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma koşullarından ikisinin aynı anda olma şartı aranmamaktadır. Aslında iki ayrı özel boşanma sebebi … Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma okumayı sürdür