Miras Davası

Miras davası çok genel bir tanım olsa da, kişilerin mirasına kavuşabilmesini amaçlayan davalara verilen genel isimdir. Miras hakkının muvazaalı bir şekilde ihlal edilmesine dayalı tapu iptal davaları, miras kalan mallara ilişkin ortaklığın giderilmesi, eski ismiyle izale-i şüyu davaları, mirasçılardan biri ya da başkaca kişilerin miras kalan mal üzerinde haksız tasarrufta bulunmalarına ilişkin davalar, mirasın reddine ilişkin davalar da dahil olmak üzere genel olarak miras davası olarak adlandırılmaktadır.

Miras davası
Miras davası

Miras davasına bakacak avukat farklı ilde olur mu?

Avukatlar bağlı olduğu baroların dışında Türkiye çapında davaları takip edebilmektedirler. Bilindiği üzere henüz ceza davalarında uygulama alanı olmasa da e- duruşma ile Türkiye’nin dört bir yanında davalar takip edilebilmektedir. Sonuç olarak mirasın bulunduğu ilde olan bir avukat yerine tecrübeli bir avukat tercih edilmesi daha önemlidir.

Küçükçekmece miras avukatı

Miras davalarında Artvin’den Edirne’ye kadar Türkiye’nin birçok ilinde takip ettiğimiz davalar bulunmaktadır.

Miras davası en iyi avukat

Miras çalıştığımız ana hukuk dallarından olması nedeniyle davalarını takip ettiğimiz müvekkillerimiz tarafından oldukça olumlu dönüşler almaktayız. İnternette yapılan yorumlardan ilgili referanslara ulaşabilirsiniz.

Miras davasında avukat ne işe yarar?

Genel olarak her hukuki süreç insanların zihnini meşgul eder. Avukat tutmanızın amacı duyduğunuz güven sayesinde hukuki işleminizi ehline teslim ettiğinize inanarak sorumluluğu sizi temsil eden kişiye yüklemektir. Gündelik yaşamınızda karmaşık hukuki durumunuzun stresinden kurtularak avukat aracılığıyla miras davası takip edilmesi zihinsel baskıyı üzerinizden alacak, sorumluluğu avukatınıza yükleyecektir.

İzale-i şüyu davası

Eski ismiyle izale-i şüyu yeni ismiyle ortaklığın giderilmesi davaları en çok takip ettiğimiz hukuk davalarındandır. Ortaklığın mahkeme aracılığıyla giderilmesini sağlayan davalardır. Bu davalar çok uzun sürebilmektedir, iptallere neden olabilmektedir, mutlaka bir avukat aracılığıyla takip edilmesinde yarar vardır.

Muris muvazaası

Miras bırakan müteveffanın sağlığında yaptığı tasarruflara ilişkin tapu iptal ve tescil şeklinde olan davalardır. Mirasçının hakkı olan mirasa kavuşmasını amaçlayan bu davalarda mirastan kaçırılmış ya da muvazaalı olarak başkaca kişilere tescili yapılmış taşınmazların tekrar terekeye döndürülmesi sağlanır.

Mirasın reddi

Müteveffanın borca batık olması halinde mirasın reddi gerekir. Mirasın reddi mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi olarak iki farklı şekilde sağlanır. Miras bırakanın vefatının ardından eğer tereke borca batık ise derhal mirasın gerçek reddi davasının açılması gerekir. Aksi takdirde her çıkan borç için mirasın hükmen reddinin sağlanması gerekecektir.

Küçükçekmece en iyi miras avukatı

Takip ettiğimiz miras davalarında tecrübemiz ve iş takibimiz neticesinde internet aramalarında yapılan yorumlarda Küçükçekmece en iyi miras avukatı olarak yer almaktayız.

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı Uzman Arabulucular siciline bağlı olarak arabuluculuk yapmaktadır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yılı aşkın mahkeme geçmişi ile miras davalarınızda deneyimlerini sizinle paylaşacaktır.

Avukat Selda TOPRAK miras davalarında tecrübelerini sizlerle paylaşacaktır.

Av. Cem AKYAZI – Av. Selda TOPRAK – Av. Mücahit Ahmet TUMBUL

Arena Avukat ve Arabuluculuk Ofisi

Bilgi için: 0212 706 90 30