Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası

Miras ortaklığının giderilmesi davası günümüzde oldukça artmaya başladı ve miras kalan malların mirasçılar arasında taksimi her zaman kolay olmayabilmektedir. Mirasçılar arasında fikir birliği bulunmayan hallerde miras ortaklığının giderilmesi her zaman mahkemeden istenebilir.

Taraflara ulaşılması

Miras ortaklığının giderilmesi davası için bütün mirasçılara ulaşılması gerekir. Bu davalarda en zor kısım bütün mirasçılara ulaşılması aşamasıdır. Uygulamada en çok karşılaşılan problemlerin başında mirasçıların yurt dışında yaşaması ve tebligat yapılamaması, mirasçılara resmi adreslerinden ulaşılamaması, dava aşamasında mirasçılardan birinin vefatı gibi durumlar gelmektedir. Burada iyi bir ortaklığın giderilmesi avukatının rolü taraf teşkilinin sağlanma aşamasında tebligatların akıbetinin sık sık kontrol edilmesi olacaktır. Ortaklığın giderilmesi davalarında mutlaka tecrübeli avukatlar ya da birden fazla avukatın çalıştığı hukuk büroları eşliğinde davanın takip edilmesi önem arz eder.

Miras kalan taşınmazların satışı

Miras kalan taşınmazlarda mirasçılardan biri taşınmazın satışını isteyebilir. Diğer mirasçıların satışı istememesi halinde ortaklığın giderilmesi şeklinde bir dava açılması gerekecektir. Miras kalan taşınmazın satışını isteyen mirasçı mahkemeye başvurarak bütün mirasçıların davaya taraf olarak eklenmesini talep eder.

Davanın devamında miras kalan mal ihale ile satışa çıkarılacaktır. Yapılacak ihaleye herkes katılabilir.

Ancak ihalenin sadece mirasçılar arasında yapılması da istenebilir. İhalenin sadece mirasçılar arasında yapılabilmesi için bütün mirasçıların buna rıza göstermeleri gerekir.

Miras kalan arsa, tarla, ev gibi taşınmazların satışı diğer taşınmazlar gibi tapu dairelerinde gerçekleştirilir. Satış aşamasında bütün mirasçıların tapu dairesinde hazır olmaları gerekir. Ancak mirasçılardan tapu dairesine gelemeyecek olanlar varsa diğer mirasçılardan birine ya da üçüncü kişilere vekalet vererek satış işleminde hazır bulunmamaları sağlanabilir.

Bankada miras kalan paranın çekilmesi

Bankalarda müteveffaya ait birikimlerin olması halinde bu tutarın bankadan çekilmesi konusu gündeme gelecektir. Böyle bir durumda bütün mirasçıların aynı anda rıza göstermesi halinde mirasçılar bu paraya kavuşabilirler.

Başka bir deyişle “mirasçı olarak bana kalan parayı gidip bankadan alayım” gibi bir durum söz konusu değildir. Miras bir bütün halinde mirasçılara geçtiği için bankadaki paranın bölünmesi, kanunen paranın çekilmesi esnasında mümkün değildir.

Bankada kalan miras para bir bütün halinde çekilmesi gerekir ve bütün mirasçıların onayı olması halinde mümkün olacaktır.

Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası
Miras Ortaklığının Giderilmesi Davası

Miras kalan aracın satışı ya da devri

Miras kalan araçlar da yine aynı şekilde bir bütün halinde mirasçılara geçer. Miras kalan aracın satışı ya da mirasçılardan birine devrinin yapılması için bütün mirasçıların onayı şartı aranacaktır.

Uygulamada bilindiği üzere araçların satış işlemleri noterler aracılığıyla yapılır. Miras kalan aracın satışı da yine noterde gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanması için mirasçılık belgesinde yer alan bütün mirasçıların birlikte noterde olmaları gerekecektir. Ancak miras kalan aracın satışına dair vekalet verilmesi halinde bütün mirasçıların aynı anda noterde olmaları gerekmeyecek, vekaleti olan kişilerce miras kalan aracın satışı gerçekleşebilecektir.

Miras kalan aracın satışı ya da devri
Miras kalan aracın satışı ya da devri

Miras sözleşmesi – Miras paylaşımı anlaşması

Mirasçılar kendi aralarında miras kalan malları paylaşabilir ve buna ilişkin bir sözleşme yapabilirler. Miras paylaşım sözleşmesinin mutlaka bir avukat yardımıyla yapılması hak kayıplarına uğranılmaması adına önem arz eder.

Örneğin miras kalan bir ev ve bir arsa olduğu, iki mirasçının olduğu düşünülsün. Evin bir mirasçıya, arsanın diğer mirasçıya ait olduğuna dair bir mirasçılık sözleşmesi düzenlenebilir. Ayrıca bu sözleşmede bir mirasçı diğer mirasçıya yapılan paylaşım için ödeme yapacaksa bu husus da mirasçılık sözleşmesinde yer alabilir.

Ayrıntılı bilgi için 0212 706 90 30

Diğer yazılarımız:

İstanbul Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Avukat Dilan Nur KANDIRAN boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, davalarda önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için:  0212 706 90 30

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir