Mirası Nasıl Reddebilirim?

Mirası Nasıl Reddebilirim

Mirası nasıl reddebilirim, Türk Medeni Kanunu Madde 605’e göre her mirasçı mirası reddetme hakkına sahiptir. Ret iki şekilde meydana gelebilir; gerçek ret ve hükmen ret.

Hükmen Ret

Mirasın bırakanın ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczinin açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olması halinde mirasın reddedilmiş sayılmasını ifade eder. Miras bırakanın mirası borca batık ise (miras bırakanın borçlarının alacaklarından fazla olması) bu takdirde miras kanunen  reddedilmiş sayılacaktır.

Mirasbırakanın mirasının borca batık olduğunun açıkça belli olması gerekir. Örneğin mirasbırakanın borçlarını karşılayacak malı veya parasının olmadığının çevre tarafından bilinmesi olabilir.

Mirasbırakanın mirasının borca batık olması resmen tespit edilmişse örneğin iflas kararı varsa yine hükmen ret söz konusu olacaktır.

Hükmen Ret Nasıl Yapılır? Hükmen Ret Davası

Kanun gereği miras reddedilmiş sayılacağından mahkemeye bir red beyanında bulunulmasına gerek yoktur. Ancak mirasçılar dilerse bu durumun tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açabilir. Hükmen ret davası mirasbırakanın alacaklılarına karşı açılır.

 Eğer mirasbırakanın mirası nedeniyle mirasçılara karşı açılan bir dava söz konusu ise mirasın borca batık olduğunu ve mirasın reddedilmiş sayıldığını davada ileri (def’i olarak ) sürebilirer.

Hükmen ret sonucunda kişinin mirasçılık sıfatı sona erer dolayısıyla mirasçıların mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu olmayacaklardır.

Hükmen Ret Yapmanın Süresi Var Mı?

Hükmen ret herhangi bir süreye bağlı olmadan yapılabilir. Hükmen ret davası her zaman açılabilmektedir.

Mirası Nasıl Reddebilirim?
Mirası Nasıl Reddebilirim?

Gerçek Ret

Her mirasçı miras bırakanın mirasını reddetme hakkına sahiptir. Eğer miras borca batık değilse bu durumda mirasçıların gerçek ret yapmaları gerekmektedir. Burada kanunen miras reddedilmiş sayılmadığından mirasçıların irade beyanlarına ihtiyaç duyulur.

Mirasçı mirası reddetmek istiyorsa bunu 3 ay içerisinde gerçekleştirmelidir. 3 aylık süre kural olarak mirasbırakanın ölümünden itibaren başlar ancak mirasçılar mirasçı olduklarını daha sonradan öğrenmişlerse 3 aylık süre mirasbırakanın ölümünü öğrenmelerinden itibaren başlar. 3 aylık süre içinde mirasçı mirası reddetmezse mirası kayıtsız şartsız kazanmış olacaktır dolayısıyla mirası reddetmek isteyen kişiler bu süreyi kaçırmamalıdır.

Mirası Reddetmek İçin Nereye Başvurulmalıdır? Reddi Miras Davası

Mirasçılar yazacağı bir dilekçe mahkemeye başvurabilir yahut sözlü olarak mahkemeye beyanda bulunur ve mahkeme bunu tutanağa geçirir. Başvurulacak mahkeme mirasbırakanın yerleşim yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Sulh hukuk mahkemesine beyanda bulunduktan sonra miras reddedilmiş olur ve geçmişe etkili olarak mirasçılık sıfatı sona erer. Dolayısıyla mirasçılar mirasbırakanın borçlarından dolayı sorumlu olmaz.

Mirası Reddetme Süresi Nedir?

Mirası reddetme süresi kural olarak mirasbırakanın ölümünden itibaren 3 aydır. Ancak mirasçılar mirasbırakanın ölümünü daha sonradan öğrenmişlerse ve bunu ispat etmişlerse bu tarihten itibaren 3 ay içinde mirası reddedebilirler. 3 aylık süre hak düşürücü süredir.

3 Aylık Süre Geçirilirse Ne Olur?

3 aylık süreyi kaçıran mirasçı miras red hakkını kaybetmiş olacaktır. Mirasçı mirası 3 aylık sürede reddetmezse mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş olacaktır.

Süresi Geçtikten Sonra Miras Reddedilebilir Mi?

3 aylık hak düşürücü süre kaçırılmış ise burada diğer yol hükmen ret yoludur. Mirasçı 3 aylık hak düşürücü süreyi kaçırdıktan sonra hükmen ret davası açabilir. Hükmen ret davası açmak herhangi bir süreye bağlı değildir.

Mirasın Reddedilmesinin Sonuçları

Miras mirasçı tarafından reddedildiği takdirde mirasçılık sıfatı sona erecektir.

Mirasın reddedilmesi geçmişe etkili olarak hüküm doğurur.

Mirası reddeden mirasçı mirasbırakanın borçlarından sorumlu olmayacağı gibi mirasbırakanın haklarından ve alacaklarından da yararlanamayacaktır.

Mirası reddeden mirasçının payı hak sahiplerine geçer.

Eğer miras mirasbırakanın en yakın yasal mirasçıları tarafından reddedilirse miras iflas hükümlerine  göre Sulh Hukuk Mahkemesince tasfiye edilir.

Eğer miras miras bırakanın tüm altsoyu tarafından reddedilmişse bunların payı sağ kalan eşe geçer.

Miras ortaklığının giderilmesi yazımızı okuyabilirsiniz.

Miras Davası yazımızı okumanızı öneririz.

Kanuni mirasçılık yazımızı okumanızı kesinlikle tavsiye ederiz.

Yasal mirasçı kimdir? Yasal mirasçı ne demek? yazımız sizlere bu konuda fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Mirası Nasıl Reddebilirim?
Mirası Nasıl Reddebilirim?

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için: 0212 706 90 30

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir