Nafakanın Arttırılması Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Nafakanın Arttırılması Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Nafaka Arttırım Davası Nedir? Boşanma davası neticesinde hükmedilen nafakanın değişen ekonomik şartlar ve ihtiyaçlar sebebiyle nafaka alacaklısı bakımından artık masrafları karşılayamaması durumunda, nafaka alacaklı tarafından nafaka yükümlüsüne (borçlusuna) karşı açılan davadır.

Mahkemelerce boşanma davaları sonunda hükmedilen nafaka kararları kesin hüküm niteliğinde değildir. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde nafakanın, nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmesi, tarafların mali durumlarında önemli ölçüde değişiklikler meydana gelmesi halinde nafaka bedelinin artırılması hususu gündeme gelebilir. Bahsedilen şekilde ekonomik olarak zorluğa düşen nafaka alacaklısı tarafından nafaka arttırım davası açılabilir.

Nafaka alacaklısı olan eşin mali durumundan önemli güçlüklerin ortaya çıkması ya da nafakanın bedelinin artık ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması halinde nafaka arttırım davası açılabileceği gibi, nafaka borçlusunun ekonomik durumunda artmalar ve olumlu gelişmeler olması ya da nafaka alacaklısı eşin ekonomik durumunda kötüleşme olması durumunda da nafaka arttırım davası açılabilir.

Aradan geçen zaman dilimi içerisinde enflasyon nedeniyle alım gücünün azalması ve eski şartalar göre belirlenmiş olan nafaka bedelinin artık nafaka alacaklısının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz hale gelmesi de nafaka ar

Nafaka Arttırım Davası Nedir?
Nafaka Arttırım Davası Nedir?

Nafaka Arttırımı Davası, Kime Karşı ve Nerede Açılır?

Nafaka arttırım davasının davacısı, nafaka alacaklısı olmalıdır. Dava, nafaka ödemekle yükümlü olan nafaka borçlusuna karşı açılır. Nafakanın tarafların ortak çocuklarına ilişkin iştirak nafakası ya da eşe ödenen yoksulluk nafakası olması arasında fark yoktur. Her iki durumda da davanın tarafları aynı kişiler olacaktır.

Nafaka arttırım davalarını görmekle görevli mahkeme, boşanma davalarında olduğu gibi aile mahkemeleridir. Nafaka arttırım talebinde bulunan taraf, aile mahkemesine vereceği dilekçe ile kendisine ödenen nafakanın attırılmasına isteminde bulunabilir.

Nafaka arttırım davalarında yetki bakımından özel bir hüküm bulunmaktadır. Nafaka arttırım davalarında yetkili mahkemeye belirleyen TMK m. 177 hükmüne göre
boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Bu durumda nafaka alacaklısı, dava açtığı tarihte yaşadığı yerleşim yerinin bağlı bulunduğun aile mahkemesinde dava açabilir.

İstanbul boşanma avukatı

Küçükçekmece boşanma avukatı

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için: 0212 706 90 30

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir