Nafaka nedir? Nafaka türleri nelerdir?

boşanma avukatı ücreti

Nafaka nedir? Nafaka türleri nelerdir? Boşanma hukuku anlamında nafaka, boşanma sürecinde yahut boşanmadan sonra eşlerden birisi tarafından diğerine karşı her ay düzenli olarak ödenmesine karar verilen para olarak ifade edilebilir. Nafaka yükümlüsü tarafından ödenen meblağ, nafaka alacaklısının sıfatına göre farklı isimler alır. Ayrıca boşanma davası sürerken ödenen nafaka ile boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ödenen nafaka da ayrı isimler almaktadır. Aşağıda nafakanın türleri ve boşanmanın hukuku anlamından nafakayla ilgili ayrıntılı açıklamalar yapılacaktır.

Nafaka Çeşitleri Nelerdir? Hangi şartlarda nafaka bağlanmasına karar verilir?

1.Tedbir Nafakası

Boşanma davasının açılmasıyla eşler arasındaki evlilik birliği sona ermiş sayılmaz. Evlilik birliği ancak dava sonunda verilecek boşanma kararının kesinleşmesiyle sona ereceğinden, davanın açılmasıyla boşanma kararının kesinleşmesi arasındaki geçen sürede evlilik birliği devam edecek ve eşlerin evlilik birliğinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri sona ermeyecektir.

Boşanma davası süresince eşlerden biri, barınma ve geçinme konusunda maddi zorluk altına girecek ve/veya ortak çocukların giderleriyle ilgili olarak maddi desteğe ihtiyaç duyulacak ise diğer eşten nafaka talebinde bulunabilir. Bu şekilde dava süresince bağlanan nafakaya tedbir nafakası ismi verilmektedir.

Tedbir nafakasının eşe ödenmesine karar verilebileceği gibi yukarıda ifade edildiği gibi eşlerin ortak çocuklarının giderleri içinde tedbir nafakası bağlanmasına karar verilebilir. Tedbir nafakasına hükmedilirken davayı kimin açtığına ya da kusura bakılmaz, yalnızca tarafların maddi durumları dikkate alınır.

2.Yoksulluk Nafakası ve Şartları

Türk Medeni Kanununun 175. Maddesine göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka isteyebilir.

Yoksulluk nafakası, talebe bağlı bir hak olup kendisine yoksulluk nafakası bağlanmasını isteyen eşin bunu mahkemeden talep etmesi gerekir. Mahkeme re’sen yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmedemez.

Nafaka nedir? Nafaka türleri nelerdir?
Nafaka nedir? Nafaka türleri nelerdir?

Yoksulluk nafakası, boşanmanın mali sonuçlarından birisi olup boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen eşe diğer eş tarafından ödenmesi gereken nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası talebinde bulunan eşin, boşanmada kusurunun diğer eşten daha fazla olmaması gerekir. Diğer bir anlatımla tarafların boşanmalarına sebep olan olaylar nazara alınarak, nafaka talebinde bulunan eşin boşanmaya neden olacak herhangi bir kusurunun bulunmaması ya da kusuru bulunsa dahi kusur oranının diğer eşten daha fazla olmaması (daha az kusurlu) olması gerekir.

Yoksulluk nafakasının bir diğer şartı ise, talepte bulunan tarafın boşanma yüzünden yoksulluğa düşme tehlikesi altında kalması gerekir. Tarafların evlilik birliği devam ederken sürmüş oldukları hayat standartları dikkate alınarak boşanmadan sonra bir eşin hayat standartlarında azalma meydana gelecek ise yahut eşlerden birisinin sürekli bir geliri bulunmuyorsa karşı tarafın mali gücü dikkate alınarak yoksulluk tehlikesiyle karşılaşan eşe bir miktar para ödenmesine karar verilebilir.

Yoksulluk nafakasının, nafaka yükümlüsünün mali gücüyle orantılı olması gerekir.

Yoksulluk nafakası talebinde bulunan taraf kadın veya erkek olabilir. Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olarak taraf erkek ise, kadının mali durumuna göre nafaka ödemesine karar verilebilir.

3.Katılım (İştirak) Nafakası ve Şartları

Katılım nafakası, boşanan eşlerin ortak çocukları adına velayeti kendisine bırakılan eşe diğeri tarafından ortak çocuğun bakım ve eğitim masraflarına katılmak üzere ödenen nafakadır.

Boşanma neticesinde tarafların ortak çocukları bulunuyor ise çocukların velayeti eşlerden birisine bırakılabilir. Bu durumda velayet hakkı kendisine bırakılan eş, çocuğunun bakımını ve eğitimini üstlenecektir. Velayet hakkı kendisine bırakılmayan eş ile çocuk arasında kişisel ilişkinin kurulmasına yönelik olarak mahkemece boşanma kararıyla birlikte bir karar verilir.

Boşanmadan sonra velayet kendisine bırakılmayan eş, ortak çocuklarının bakımı, eğitimi ve sair sebepler nedeniyle sarf edilmesi gereken masraflara katılmak üzere velayet bırakılan eşe çocuk adına nafaka ödemek durumundadır.

Katılım (iştirak) nafakası, tarafların talebine bağlı değildir. Hakim, çocuğun yüksek menfaatini gözeterek eşler talep etmese dahi çocuk adına iştirak nafakası ödenmesine karar verebilir.

İştirak nafakası, çocuğun eğitim, öğrenim, geçimi gibi ihtiyaçlarına yetecek miktarda olmalıdır. Nafakanın miktarı, hakim tarafından tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenir.

Katılım nafakası, çocuk ergin (18 yaş) oluncaya kadar devam eder. Çocuğun eğitim ve öğretim durumu erginlikten sonra nafakanın devam ettirilmesini gerektiriyorsa yükümlülük eğitim – öğretiminin devamı süresince devam eder.

Hakim tarafından boşanma kararıyla hüküm altına alınan yoksulluk ve/veya iştirak nafakalarında, ilerleyen dönemlerde nafaka yükümlüsünün ya da alacaklısının maddi durumlarında önemli bir değişiklik olması yada iştirak nafakalarında çocuğun ihtiyaçlarının önemli ölçüde artması durumlarında nafakanın arttırılması, azaltılması ya da yoksulluk nafakası yönünden nafakanın kaldırılması isteminde bulunulabilir. Bu hususta detaylı bilgi için nafakanın arttırılması, azaltılması yada kaldırılması konusunda kaleme alınan makalemizi inceleyebilirsiniz.

Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu
Arena Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu

İstanbul boşanma avukatı

Küçükçekmece boşanma avukatı

Arena Hukuk Bürosu

Avukat Cem AKYAZI aynı zamanda Adalet Bakanlığı’na bağlı arabulucudur, boşanma davalarınızda tecrübeleriyle yanınızda olacaktır.
Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz

Arena Hukuk Bürosu

Bilgi için: 0212 706 90 30

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir