Ölen Eşe Ait Mallar Çocuklara Kalır Mı?

Ölen Eşe Ait Mallar Çocuklara Kalır Mı?

Ölen Eşe Ait Mallar Çocuklara Kalır Mı? Evli olan eşlerden birinin vefat etmesi halinde eşler arasındaki mal rejimi de sona erer. 

Ölen Eşe Ait Mallar Çocuklara Kalır Mı?

1.Vefat Sonrası Mal Rejiminin Tasfiyesi İçin Dava Açılması Gerekir

Eşler arasındaki mal rejimi ölümle birlikte her ne kadar sona ermiş olsa da hayatta olan eşin usulüne uygun olarak dava açarak, haklarını dava yoluyla talep etmesi gerekir.

2.Vefat Eden Eşin Malları Kimindir?

İlk olarak 2002 ‘de değişen kanuni mal rejimimize göre eşlerden hangisinin üzerine kayıtlı olursa olsun, evlilik içinde edinilmiş mallar ortak mal olarak kabul edilmektedir.

2002 den önce mallar kimin adına kayıtlıysa o eşin olduğu kabul ediliyordu. 2002 den sonra eşlerden kimin adına olursa olsun yarı yarıya bir sahiplik söz konusu oldu.

Örneğimizde 2002’den sonra alınmış bir ev olsun ve erkek eş vefat etmiş olsun.  Vefat sonrası kadın eş mal rejiminin tasfiyesini dava yoluyla talep ederek evin yarısının kendisinin hakkı olduğunu talep edebilir. Yani ilk olarak ölen erkek eşin adına kayıtlı evin yarısını evli oldukları için hak eder. İkinci aşamada ise ölen eşin mirasçısı olması nedeniyle çocuklarla birlikte mirasçı olacaktır. Çocukların miras hakkı 3/4 tür. Hayatta olan eşin miras hakkı ise 1/4 tür.

3.Hayatta olan eşin hakkı 5/8’dir

Evlilik dolayısıyla 4/8 (Malların yarısı evlilik dolayısıyla hayatta kalan eşindir.)

Mirasçılık dolayısı 1/8 (Kalan malların 1/4’ü yani bütün mallar üzerinden düşünülürse 1/8)

Toplam: 5/8

Yani hayatta kalan eş evin erkek eşe ait olan yarsının 1/4 ünün de sahibi olacaktır.

Kısacası evlilik ve mirasçılık haklarının toplamı olarak hayatta kalan eş evin 8 parçaya bölündüğü düşünülürse 5 parçasının sahibi olacaktır.

Başka bir örnekle devam edelim. Diyelim ki evlilikte edinilmiş bir ev var ve kadın adına kayıtlı. Bu evin ne kadarı çocukların hakkı olacaktır? Yine aynı hesapla 5/8 i hayatta kalan eşin, geriye kalan 3/8 i ise çocuklar arasında pay edilecektir. Bir başka örneğimizde ise 3 ev olduğunu düşünelim, her bir evin 5/8 i yine aynı hesapla kadına ait olacaktır. Burada şunu da belirtelim, eğer bu evlerden birinde kadın yaşamaya devam etmek istiyorsa yaşadığı evin tamamen kendisinde kalmasını talep edebilir ancak diğer evlerdeki haklarından evlerin değerlerine göre bir kısmını çocuklara bırakacaktır. Son olarak toparlamaya çalışayım. Evlilik birliği içinde edinilmiş ne kadar mal varsa hepsinin tek tek 5/8’i kadın eşe ait olacak, kalan 3/8 kaç tane çocuk varsa çocuklar arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

4.TMK M.225

D. Mal rejiminin sona ermesi ve tasfiye

I. Sona erme anı

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.

Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

5.Eşim vefat etti kalan malların yüzde kaçı benim?

Hayatta kalan eşin evlilik nedeniyle  hakkı 1/2 

(Hesaplamada kolaylık olması için 4/8 olarak kabul edelim)

ölen eşin mirasçısı olduğu için hakkı 1/4

Yani bir malı ya da evi 8 parça olarak düşünürsek, bunun yarısı olan  4/8 kadının evlilikten dolayı hakkına düşendir. Kalan 4 parçadan da 1 parçası kadının mirasçı olmasından dolayı hakkına düşendir.

8 parça olarak kabul edilen bir mal üzerinde evlilik ve mirasçılıktan dolayı 5 parça kadına ait olacaktır.

Bütün evlilik malları üzerinden yapılan bu hesaplamada yüzde %62.5  hayatta kalan eşe ait olacaktır.

Boşanma Avukatı – Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Ölen Eşe Ait Mallar Çocuklara Kalır Mı?
Ölen Eşe Ait Mallar Çocuklara Kalır Mı?

Boşanma davalarında deneyimli avukat ekibimiz yanınızda olacaktır.

Avukat Selda TOPRAK boşanma davalarında pratik çözümler üretmektedir, boşanma davalarında önleyici uygulamalar hakkında deneyim sahibidir.

Avukat Cem AKYAZI Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı uzman arabulucudur. Tarafların duygusal durumlarından uzaklaşarak menfaatlerine odaklanmalarını sağlama aşamasında yanınızda olacaktır.

Ayrıca Boğaziçi Üniversitesinden pedagojik formasyon eğitimi almıştır.

Avukat Mücahit Ahmet TUMBUL 10 yıldan fazla mahkeme tecrübesi ile boşanma davalarınızda hukuki danışmanlıkta bulunacaktır.

Boşanma avukat ücreti için bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için:  0212 706 90 30

Boşanma davasıyla ilgili makalemizi okumanızı öneririz.

Küçükçekmece Avukat – Google Haritalarımız için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir